Ostale aktuelnosti

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI     Red. broj   ORGANIZACIONA JEDINICA – FAKULTET Broj studenata redovni studij  vanredni studij     SVEGA  finansira Osnivač  samofinansirajući 1. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE Studijski program/Smjer Metalurgija 5 5 / 10 Metalni materijali 5 5 […]

KONKURS/NATJEČAJ – DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

JU Univerzitet u Zenici objavljuje KONKURS/NATJEČAJ DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI.   Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2016/2017.godini traje od 29. avgusta/kolovoza do 09. septembra/rujna […]

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2387/16 od 29.06.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika   MAŠINSKI FAKULTET Nastavnik Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu […]

Konkurs za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2455/16 od 07.07.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje K O N K U R S za izbor nastavnika   FILOZOFSKI FAKULTET Nastavnik Nastavnik u zvanje docent (izbor u više zvanje-napredovanje, bez zasnivanja radnog odnosa) za […]

30. MEĐUNARODNI KONKURS ZA DODJELU NAGRADE „KHWARIZMI“, poziv za učešće

Ministarstvo za nauku, istraživanje i tehnologiju Islamske Republike Iran, putem Ambasade Bosne i Hercegovine u Teheranu, uputilo je poziv bosanskohercegovačkim istraživačima da učestvuju na 30. Međunarodnom takmičenju za dodjelu nagrade “Khwarizmi” koje će se održati početkom februara 2017. godine u Teheranu. Informacije o načinu i uvjetima za prijavu mogu se naći na adresi: www.khwarizmi.ir Prijave […]

STIPENDIJE ZA DOKTORSKE I POSTDOKTORSKE STUDIJE I ISTRAŽIVAČKE PROJEKTE U ŠVICARSKOJ

Vlada Švicarske Konfederacije putem Komisije za dodjelu stipendija stranim studentima (ESKAS) objavljuje konkurs za stipendije (Swiss Government Excellence Scholarship) za akademsku 2017/2018 godinu. Stipendije su namijenjene za doktorske, postdoktorske studije i istraživačke projekte u Švicarskoj. Konkursom nisu obuhvaćeni Bachelor i Master studiji kao ni studiji umjetnosti. Upute i formulare (isključivo na engleskom) Ambasada Švicarske dostavlja […]
KALENDAR VAŽNIJIH DOGAĐAJA

Predstojeći događaji

Pronađite događaj koji očekujete

Svi predstojeći događaji
Jun
02

Održavanje 2016

Hotel Zenica
konferencije