Ostale aktuelnosti

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga štampanja i izrade diploma, uveza, povelja, zahvalnica i sl.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS R E K T O R A T Broj: 01-14-35-2870/16   T E N D E R S K A   D O K U M E N T A C I J A za javnu nabavku usluga […]

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU INTEGRISANOG STUDIJA NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI     Red. broj   ORGANIZACIONA JEDINICA – FAKULTET Broj studenata redovni studij  vanredni studij     SVEGA  finansira Osnivač samofinansirajući 1. MEDICINSKI FAKULTET Studijski program/Odsjek Opća medicina 40 20 / 60 UKUPNO: 40 20 / 60   […]

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika (Medicinski fakultet)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2747/16 od 31.08.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika MEDICINSKI FAKULTET Nastavnik Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) * za predmet: „Anatomija […]

KONKURS/NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI     Red. broj   ORGANIZACIONA JEDINICA – FAKULTET Broj studenata redovni studij  vanredni studij     SVEGA  finansira Osnivač  samofinansirajući 1. FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE Studijski program/Smjer Metalurgija 5 5 / 10 Metalni materijali 5 5 […]

KONKURS/NATJEČAJ – DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

JU Univerzitet u Zenici objavljuje KONKURS/NATJEČAJ DRUGI UPISNI ROK ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2016/2017.GODINI.   Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2016/2017.godini traje od 29. avgusta/kolovoza do 09. septembra/rujna […]

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-02-1-2387/16 od 29.06.2016.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika   MAŠINSKI FAKULTET Nastavnik Nastavnik u zvanje redovni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu […]
KALENDAR VAŽNIJIH DOGAĐAJA

Predstojeći događaji

Pronađite događaj koji očekujete

Svi predstojeći događaji
Jun
02

Održavanje 2016

Hotel Zenica
konferencije