Doktorske teze

mar
03
jan
27
dec
30

Mr sc. Arnaut Alica javno će braniti doktorsku disertaciju “Funkcionalni stilovi u časopisu Behar” dana 2.2.2017. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.12.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
dec
02
okt
28

Mr sc. Irena Hadžiabdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “EVROPSKI DEMOKRATSKI SANDARDI I IZBORNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE”

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.10.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
okt
28
sep
30
jul
01

Mr sc. Nerma Čolaković-Prguda, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „EKONOMSKA KRIZA: IZAZOV ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU“

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 29.06.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
jul
01

Mr sc. Sejfo Papić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „RAZVOJ METODE ZA OCJENU KVALITETA GLAVNOG PROCESA PROIZVODNJE“

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 29.06.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
jul
01

Mr sc. Biljana Vrbić-Mačak, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “OD UMJETNIČKOG KA DJEČIJEM STVARALAŠTVU”

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 29.06.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska br.3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA
UNZE LOGO
tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba
VRH