Događaji

apr
13
U11:00 am
Fakultetska, Zenica (u auli Ekonomskog i Pravnog fakulteta)
UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska br.3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA
UNZE LOGO
tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba
VRH