Kabinet rektora:

Telefon: E-mail:
Derviša Zahirović, dipl.pravnik Stručni saradnik za informisanje +387 32 444 430,
fax: +387 32 444 431
dervisa.zahirovic@unze.ba
kabinet.rektora@unze.ba
Indira Čeliković Tehnički sekretar +387 32 444 420 (lokal 119) indira.celikovic@unze.ba

 

Kabinet prorektora:

Tel.: E-mail:
Sandra Granić Referent za administrativne poslove +387 32 444 420 (lokal 103)
+387 32 444 421 Telefaks
sandra.granic@unze.ba

 

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove:

Odjeljenje pravnih i kadrovskih poslova Telefon: E-mail:
Mr.sc. Aida Rizvanović, prof. Koordinator za opšte i pravne poslove 444 420 (lokal 119) aida.rizvanovic@unze.ba
Almir Salčinović, dipl.pravnik Koordinator pravnih, kadrovskih i opštih poslova +387 32 444 420 (lokal 144) almir.salcinovic@unze.ba
Arifa Čuruković, dipl.pravnik Sekretar OJ Fakultet za metalurgiju i materijale 401-831 arifa.curukovic@famm.unze.ba
Ajla Džaferović, dipl.pravnik Sekretar OJ Mašinski fakultet 449-130 ajla@mf.unze.ba
Velida Mahovkić, dipl.pravnik Sekretar OJ Filozofski fakultet 243-574 velida.mahovkic@pf.unze.ba
Esma Imamović-Dizdarević, dipl.pravnik Sekretar OJ Ekonomski fakultet 444-700 esma.idizdarevic@unze.ba
Mr.sc. Sedad Dedić, dipl. pravnik Sekretar OJ Pravni fakultet 444-710 sekretar@prf.unze.ba
Adisa Krehmić, dipl.pravnik Sekretar OJ Zdravstveni fakultet 444-780 zfze@bih.net.ba
Hasan Mucić. dipl.pravnik Sekretar OJ Islamski pedagoški fakultet 402-919 hasanmucic@gmail.com
Miralema Bašić – Buzaljko, dipl. inžinjer Sekretar OJ Studentski centar (pomoćnik direktora) 248-791 mbasicbuzaljko@sc.unze.ba
Alma Veseljak, dipl.pravnik. Politehnički fakultet 449-145 aveseljak@ptf.unze.ba
Odjeljenje opštih poslova Telefon: E-mail:
Dubravka Karahodžić Referent za prijem i otpremu pošte 444 420 (lokal 115) dubravka.karahodzic@unze.ba
Ahmet Šabić Referent za opšte poslove 444 420 (lokal 115) ahmet.sabic@unze.ba

 

Služba za ekonomske i finansijske poslove:

Telefon: E-mail:
Mr. sc. Jasminka Ekinović,dipl.ecc. Šef službe za ekonomsko-finansijske poslove 444 420 (lokal 121) jasminka.ekinovic@unze.ba
Sabina Ribić,ecc. Stručni saradnik za plan, izvršenje i analizu rashoda 444 420 (lokal 118) sabina.ribic@unze.ba
Ernad Rušidović,dipl.ecc. Saradnik za knjigovodstvo 444 420 (lokal 146) ernad.rusidovic@unze.ba
Jasmin Islambegović, dipl.ecc. Likvidator budžeta Univerziteta 444 420 (lokal 130) jasmin.islambegovic@unze.ba
Kenan Mulahasanović,ecc. Referent za nabavku 444 420 (lokal 222) kenan.mulahasanovic@unze.ba
Derviš Dervišević Referent za projekte 444 420 (lokal 124) dervis.dervisevic@unze.ba
Sađida Čizmić Referent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima 444 420 (lokal 135) sadjida.cizmic@unze.ba
Amira Smajlović Referent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima 444 420    (lokal 135) amira.smajlovic@unze.ba
Binaid Kobilica Referent za stalna sredstva i sitan inventar 444 420    (lokal 116) binaid.kobilica@unze.ba
Olgica Drinić Knjigovođa kupaca i dobavljača 444 420 (lokal 146) olgica.drinic@unze.ba
Željka Frolich Referent za prodaju 247 999
Senada Mehmedić Blagajnik budžeta 444 420 (lokal 117) senada.mehmedic@unze.ba
Lejla Skender Operater za trezor 444 420 (lokal 115) lejla.skender@unze.ba
Ruža Vukadinović Referent za prodaju 247 999 (lokal 210)
Emir Dajić Referent za prodaju 247 999 (lokal 210)
Muharem Huseinspahić Referent za nabavku 247 999 (lokal 202)
Armin Ormanović Referent za nabavku 247 999 (lokal 202)

 

Služba za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju:

Kancelarija za odnose s javnošću Telefon: E-mail:
Amra Muslić – Halilović,
profesor engl. jezika i književnosti
Koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju +387 32 444 420 (lokal 126) amra.muslic@unze.ba

 

Služba za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT):

Telefon: E-mail:
Mirsad Subašić, prof.mat.i inf. Koordinator za informatičke poslove mirsad.subasic@unze.ba

 

Univerzitetska biblioteka:

Telefon: E-mail:
Aras Borić, dipl. komp. i dipl.bibl. Rukovodilac Univerzitetske biblioteke +387 32 409 525 aras.boric@unze.ba