Kabinet rektora:

Telefon E-mail
Derviša Zahirović, dipl.pravnik Stručni saradnik za informisanje +387 32 444 430, fax: +387 32 444 431 dervisa.zahirovic@unze.ba
kabinet.rektora@unze.ba
Indira Čeliković Tehnički sekretar +387 32 444 420 (lokal 119) indira.celikovic@unze.ba

Kabinet prorektora:

Telefon E-mail
Sandra Granić Referent za administrativne poslove +387 32 444 420 (lokal 103)
+387 32 444 421 Telefaks
sandra.granic@unze.ba

Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove:

Odjeljenje pravnih i kadrovskih poslova Telefon E-mail
Dr sc. Aida Rizvanović, prof. Koordinator za opšte i pravne poslove 444 420 (lokal 119) aida.rizvanovic@unze.ba
Almir Salčinović, dipl.pravnik Koordinator pravnih, kadrovskih i opštih poslova +387 32 444 420 (lokal 144) almir.salcinovic@unze.ba
Arifa Čuruković, dipl.pravnik Sekretar OJ Fakultet za metalurgiju i materijale 401-831 arifa.curukovic@famm.unze.ba
Ajla Džaferović, dipl.pravnik Sekretar OJ Mašinski fakultet 449-130 ajla@mf.unze.ba
Velida Mahovkić, dipl.pravnik Sekretar OJ Filozofski fakultet 243-574 velida.mahovkic@pf.unze.ba
Esma Imamović-Dizdarević, dipl.pravnik Sekretar OJ Ekonomski fakultet 444-700 esma.idizdarevic@unze.ba
Mr.sc. Sedad Dedić, dipl. pravnik Sekretar OJ Pravni fakultet 444-710 sekretar@prf.unze.ba
Adisa Krehmić, dipl.pravnik Sekretar OJ Zdravstveni fakultet 444-780 zfze@bih.net.ba
Hasan Mucić. dipl.pravnik Sekretar OJ Islamski pedagoški fakultet 402-919 hasanmucic@gmail.com
Miralema Bašić – Buzaljko, dipl. inžinjer Sekretar OJ Studentski centar (pomoćnik direktora) 248-791 mbasicbuzaljko@sc.unze.ba
Alma Veseljak, dipl.pravnik. Politehnički fakultet 449-145 aveseljak@ptf.unze.ba
Odjeljenje opštih poslova Telefon E-mail
Dubravka Karahodžić Referent za prijem i otpremu pošte 444 420 (lokal 115) dubravka.karahodzic@unze.ba
Ahmet Šabić Referent za opšte poslove 444 420 (lokal 115) ahmet.sabic@unze.ba

Služba za ekonomske i finansijske poslove:

Telefon E-mail
Mr. sc. Jasminka Ekinović,dipl.ecc. Šef službe za ekonomsko-finansijske poslove 444 420 (lokal 121) jasminka.ekinovic@unze.ba
Ernad Rušidović,dipl.ecc. Saradnik za knjigovodstvo 444 420 (lokal 146) ernad.rusidovic@unze.ba
Jasmin Islambegović, dipl.ecc. Likvidator budžeta Univerziteta 444 420 (lokal 130) jasmin.islambegovic@unze.ba
Armin Ormanović, dipl.ecc. Stručni saradnik za plan, ostvarenje i analizu prihoda 444 420 (lokal 145)
Kenan Mulahasanović, bak.ecc. Referent za nabavku 444 420 (lokal 222) kenan.mulahasanovic@unze.ba
Derviš Dervišević Referent za projekte 444 420 (lokal 124) dervis.dervisevic@unze.ba
Sađida Čizmić Referent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima 444 420 (lokal 135) sadjida.cizmic@unze.ba
Amira Smajlović Referent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima 444 420    (lokal 135) amira.smajlovic@unze.ba
Binaid Kobilica Referent za stalna sredstva i sitan inventar 444 420    (lokal 116) binaid.kobilica@unze.ba
Olgica Drinić Knjigovođa kupaca i dobavljača 444 420 (lokal 146) olgica.drinic@unze.ba
Senada Mehmedić Blagajnik budžeta 444 420 (lokal 117) senada.mehmedic@unze.ba
Lejla Skender Operater za trezor 444 420 (lokal 115) lejla.skender@unze.ba
Ruža Vukadinović Referent za prodaju 247 999 (lokal 210)
Emir Dajić Referent za prodaju 247 999 (lokal 210)
Muharem Huseinspahić Referent za nabavku 247 999 (lokal 202)

Služba za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju:

Kancelarija za odnose s javnošću Telefon E-mail
Amra Muslić – Halilović,
profesor engl. jezika i književnosti
Koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju +387 32 444 420 (lokal 126) amra.muslic@unze.ba

 

Služba za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT):

Telefon E-mail
Mirsad Subašić, prof.mat.i inf. Koordinator za informatičke poslove  +387 32 444 420 mirsad.subasic@unze.ba

 

Univerzitetska biblioteka:

Telefon E-mail
Aras Borić, dipl. komp. i dipl.bibl. Rukovodilac Univerzitetske biblioteke +387 32 409 525 aras.boric@unze.ba