METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

Studijski koncept:
4+1+3 godine


 
Travnička cesta 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 401 831
www-sajt
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 403 468
Fax: +387 (0)32 406 903
e-mail: dekanat@mtf.unze.ba
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 401-831 lok. 105

 


I CIKLUS STUDIJA

Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Metalurgija
DIPLOMIRANI INŽENJER METALURGIJE
eng. Bachelor of Science in Metallurgy Engineering

 

Materijali: Smjer za metalne materijale
DIPLOMIRANI INŽENJER MATERIJALA (s naznakom smjera)
eng. Bachelor of Science in Materials

 

Materijali: Smjer za nemetalne materijale
DIPLOMIRANI INŽENJER MATERIJALA (s naznakom smjera)
eng. Bachelor of Science in Materials

 

Hemijsko inženjerstvo
DIPLOMIRANI INŽENJER HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
eng. Bachelor of Science in Chemical Technology

 


II I III CIKLUS STUDIJA

Magistarski studij:
magistar metalurgije, magistar metalnih materijala, magistar nemetalnih materijala, magistar hemijske tehnologije.Doktorski studij:
doktor tehničkih nauka (s naznakom naučnog polja)

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTAS sistemom. Studij je koncipiran na savremenim evropskim iskustvima izučavanja metalurgije i materijala s više od 50 godina tradicije. Sad vam se pruža prilika da i Vi učestvujete u razvoju bh. metalurgije i industrije metalnih i nemetalnih materijala. Naši studenti danas rade u bosanskohercegovačkim kompanijama koje su prepoznate i u svijetu kao što su MITTAL Steel Zenica, Aluminij Mostar, IGM Visoko, Tvornica cementa Kakanj (HeidelbergCement grupacija), CIMOS Zenica, te brojnim drugim domaćim i inozemnim poduzećima.

Napomena: Na Metalurško-tehnološkom fakultetu u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij) možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač i redovan samofinansirajući student.


_ _ _

 

MAŠINSKI FAKULTET

Studijski koncept:
4+1+3 i 3+2+3 godine


 
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 449 120
www-sajt
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 449 130
Fax: +387 (0)32 246 612
e-mail: mf@mf.unze.ba
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 032 449 144, +387 (0)32 449 120 lokal 144

 


I CIKLUS STUDIJA

Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
koncept: 4+1+3

 

Inženjerski dizajn proizvoda
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA (s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering

 

Menadžment proizvodnim tehnologijama
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA (s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering

 

Inženjerska ekologija
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA (s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering

 

Održavanje
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA (s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering

 

koncept: 3+2+3

 

Opće mašinstvo
DIPLOMIRANI STRUKOVNI INŽENJER MAŠINSTVA
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering

 


II I III CIKLUS STUDIJA

Magistarski studij:
magistar mašinstva (s naznakom studijskog programa)Doktorski studij:
doktor tehničkih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet baštini više od 30 godina tradicije u obrazovanju mašinskih inženjera različitih profila, te ostvaruje široku saradnju s partnerima u inostranstvu. Raspolaže kapacitetima za pružanje znanja za dvadeset i prvi vijek.

Napomena: Na Mašinskom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira
Osnivač i kao redovan samofinansirajući student.


_ _ _

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Studijski koncept:
4+1+3 godine


 
Zmaja od Bosne 56
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 243 574
www-sajt
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 243 574
Fax: +387 (0)32 245 992
e-mail: studentska@pf.unze.ba
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 243 574 lokal 14

 


I CIKLUS STUDIJA

Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Razredna nastava
PROFESOR RAZREDNE NASTAVE
eng. Bachelor of Science in Education

 

Engleski jezik i književnost
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in English Language and Literature

 

Njemački jezik i književnost
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in German Language and Literature

 

Turski jezik i književnost
PROFESOR TURSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in Turkish Language and Literature

 

Matematika i informatika
PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE
eng. Bachelor of Science in Mathematics and Informatics

 

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
PROFESOR BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in Bosnian, Croatian, Serbian Language and Literature

 

Kulturalni studij
DIPLOMIRANI KULTUROLOG
eng. Bachelor of Arts in Culturology

 


II I III CIKLUS STUDIJA

Magistarski studij:
magistar razredne nastave (s naznakom stručne oblasti), magistar nastave engleskog jezika, magistar njemačkog jezika i književnosti, magistar turskog jezika i književnosti, magistar matematike i informatike, magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti.Doktorski studij:
doktor društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti).

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet gaji dugogodišnju tradiciju edukacije
nastavnika razredne nastave, matematike i informatike, te engleskog, njemačkog, turskog i bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika.Napomena: Na Filozofskom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira
Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.

_ _ _

 

EKONOMSKI FAKULTET

Studijski koncept:
4+1+3 godine


 
Fakultetska bb
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 700
www-sajt
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 444 700
Fax: +387 (0)32 444 701
e-mail: ef@ef.unze.ba
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 200-870

 


I CIKLUS STUDIJA

Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Menadžment preduzeća
DIPLOMIRANI EKONOMIST (s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Economics

 

Računovodstveni i revizijski menadžment
DIPLOMIRANI EKONOMIST (s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Economics

 


II I III CIKLUS STUDIJA

Magistarski studij:
magistar ekonomije (s naznakom studijskog programa)Doktorski studij:
doktor ekonomskih nauka

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet nudi široke mogućnosti daljeg školovanja
na postdiplomskom studiju i budućeg zaposlenja. Imamo brojne kontakte s regionalnim i evropskim univerzitetima, kao i brojne partnere za razmjenu
studenata. Nudimo mogućnosti praktičnog rada u malim i srednjim preduzećima iz regije, te velikim poslovnim i privrednim sistemima, osiguravajućim društvima, hotelima, revizorskim kućama. Uz inovirane nastavne planove i programe, nudimo priliku da ekonomiju studirate na fakultetu koji neće zanemariti kvalitet nastave u korist prevelikog broja upisanih kandidata. To vam omogućuje mnogo bolju komunikaciju s profesorima i asistentima, te mogućnost da i izvan nastavnog procesa učestvujete u istraživačkom radu. Uz vaš mogući angažman u Centru za inovativnost i preduzetništvo, poslovnim zonama, klasterima, tehnološkim parkovima, Vaš put do radnog mjesta bit će brži i kraći.Napomena: Na Ekonomskom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student.

_ _ _

 

PRAVNI FAKULTET

Studijski koncept:
4+1+3 godine


 
Fakultetska bb
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 710
www-sajt
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 444 710
Fax: +387 (0)32 444 711
e-mail: studentska@prf.unze.ba
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 243 049

 


I CIKLUS STUDIJA

Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Pravo, opći smjer
DIPLOMIRANI PRAVNIK
eng. Bachelor of Science in Law

 


II I III CIKLUS STUDIJA

Magistarski studij:
magistar prava.Doktorski studij:
doktor pravnih nauka.

Potpuno inovirani nastavni planovi i programi omogućit će Vam stjecanje savremenih znanja iz oblasti pravnih nauka, kompatibilnih s učenjem Vaših kolega iz
zemalja razvijenog svijeta. Nastavni planovi i programi napravljeni su u skladu s Bolonjskom deklaracijom koja omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost.
Naš Fakultet član je prestižne Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope – SEELS (www.seelawschool.org). Zahvaljujući članstvu u ovoj Mreži i drugim sporazumima, posebno su značajne mogućnosti učešća studenata Pravnog fakulteta u međunarodnim razmjenama i takmičenjima gdje možete steći dodatna znanja, vještine i poznanstva u pravnoj struci, nephodna za izgradnju i očuvanje BiH kao pravne države. Studenti Pravnog fakulteta, pored ostalih aktivnosti, uspješno su učestvovali na takmičenju u organizaciji Univerziteta Oxford i Pravnog fakulteta u Beogradu.
Pravni fakultet u Zenici izdaje indeksirani časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici koji ima međunarodni uređivački odbor i međunarodne recezente i nalazi se u prestižnim međunarodnim bazama podataka EBSCO i C.E.E.O.L.Napomena: Na Pravnom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući student i vanredan student.

_ _ _

 

MEDICINSKI FAKULTET

Studijski koncept:
4+1+3 godine i 6 god.(12 sem.)


 
Travnička cesta 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 780
www-sajt
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 444 781
Fax: +387 (0)32 444 781
e-mail: zfze@bih.net.ba
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 444 780 lokal 24

 


I CIKLUS STUDIJA

Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
koncept: 4+1+3

 

Opći smjer zdravstvene njege
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR
eng. Bachelor of Nursing

 

koncept: 6 godina (12 semestara)

 

Opća medicina
DOKTOR MEDICINE

 


II I III CIKLUS STUDIJA

Magistarski studij:
magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Nastavni plan i program je dopunjen, revidiran i usaglašen s odredbama Bolonjske deklaracije, te omogućuje primjerenu edukaciju i kvalificiranje za profesionalnu djelatnost zdravstvene struke. Prvi ciklus studija ima za cilj da kod studenata razvije vještine i znanja iz zdravstvene struke kroz nastavu, odnosno da studente osposobi da nastave obrazovanje kroz drugi ciklus master studija gdje će produbiti znanje i bazirati se i na naučno obrazovanje. Teorijski i praktični dio nastavnog procesa realizira se u prostorima Kantonalne bolnice Zenica.

Napomena: Na Medicinskom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.


_ _ _

 

POLITEHNIČKI FAKULTET

Studijski koncept:
4+1+3 i 3+2+3 godine


 
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 449 120
www-sajt
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 449 145
Fax: +387 (0)32 406 903
e-mail: ptf@ptf.unze.ba
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 243 574 lokal 14

 


I CIKLUS STUDIJA

Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
koncept: 4+1+3

 

Građevinarstvo
DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA
eng. Bachelor of Science in Civil Engineering

 

koncept: 3+2+3

 

Proizvodni biznis – Smjer: Tehnologije u metalopreradi; Smjer: Tehnologije u drvopreradi; Smjer: Industrijski dizajn proizvoda od metala; Smjer: Industrijski dizajn proizvoda od drveta
PROIZVODNI INŽENJER (s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor in Production Engineering

 


II I III CIKLUS STUDIJA


Najmlađi fakultet Univerziteta u Zenici upisao je prvu generaciju studenata na odsjeku Građevinarstvo u akademskoj 2011/2012. godini. Iste godine odsjek
Proizvodni biznis, koji predstavlja kombinaciju stručnih znanja iz ekonomije i proizvodnog mašinstva, premješten je s Mašinskog fakulteta na Politehnički.
Nastavni planovi i programi usklađeni s ECTS-om.

_ _ _

 

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

Studijski koncept:
3+2+3 i 4+1+3 godine


 
Juraja Neidharta 15
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 402 919
www-sajt
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 402 919
Fax: +387 (0)32 402 785
e-mail:
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 402 919

 


I CIKLUS STUDIJA

Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
koncept: 4+1+3

 

Islamska vjeronauka
DIPLOMIRANI PROFESOR ISLAMSKE VJERONAUKE
eng. Bachelor of Islamic Religious Studies

 

Socijalna pedagogija
DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG
eng. Bachelor of Science in Social Pedagogy

 

Arapski jezik i književnost
PROFESOR ARAPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in Arabic Language and Literature

 

koncept: 3+2+3

 

Predškolski odgoj i obrazovanje
PROFESOR PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
eng. Bachelor of Pre-school Education

 


II I III CIKLUS STUDIJA

Magistarski studij:
magistar religijske edukacije (s naznakom studijskog programa), magistar predškolskog odgoja i obrazovanja, magistar socijalne pedagogije.Doktorski studij:
doktor humanističkih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti), doktor društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)

Islamsku pedagošku akademiju u Zenici osnovao je u augustu 1993. g. Sabor Islamske zajednice BiH , čime je stvorena nova vrsta obrazovne institucije koja
se svojom temeljnom odgojno-obrazovnom svrhom i vjersko-pedagoškim nagnućem, u znatnoj mjeri, nadovezuje na tradiciju Daru-l-muallimina. Pridružena
je članica Univerziteta od 2004. godine. Nastavni planovi i programi usklađeni s ECTS-om. Od 2005. godine Akademija je prerasla u Islamski pedagoški fakultet.Napomena: Na Islamskom pedagoškom fakultetu, u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij), možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.