Konkursi i oglasi

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na […]

Konkurs za izbor nastavnika sa zasnivanjem radnog odnosa – Mašinski fakultet i Medicinski fakultet

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na […]

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta nastavnika – Fakultet za metalurgiju i materijale i Mašinski fakultet

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na […]
Ostale aktuelnosti i razno

CALENDAR OF THE MOST IMPORTANT EVENTS