Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Aktuelnosti sa Univerziteta u Zenici (01.07.2005. do 15.09.2005)
15.09.2005.

Konkursi Univerziteta u Berlinu, Švicarske ambasade, OSCE misije u BiH i Centra za interdisciplinarne studije UNSA:
U nedelji 12-16. septembra 2005.godine na adresu Rektorata Univerziteta u Zenici pristiglo je nekoliko različitih ponuda: od radnog angažmana, stipendija te studijskih mogućnosti boravka na inostranim institucijama. U namjeri da ove informacije budu dostupne što širem krugu akademskog osoblja i studenata od danas ih imate i na našoj web stranici.
Dopis iz Berlina:
"Freie Universität Berlin welcomes student applications to its Spring 2006 FU-BEST (Berlin European Studies) semester. Full details are available at www.fu-berlin.de/fubest.
The general application deadline is October 15, 2005. Applicants with a GPA of at least 3.5 are encouraged to compete for a FU-BEST scholarship; the deadline in this case is October 1. All application information and materials can be downloaded from the FU-BEST website.
FU-BEST offers mandatory intensive German language training at all levels, combined with courses taught in English by German/European faculty on topics ranging from German history and politics to international relations in Europe, art history, Central European literature, German cinema, and the sociological analysis of Germany's dual totalitarian experience.
For the Spring 2006 semester and beyond, a new course has been added, entitled "Problems and Issues in German Philosophy: Kant to Sloterdijk."
Participants opt for homestays or single-occupancy studio apartments. A weeklong excursion to Munich and Vienna, as well as a rich variety of local field-trips and attendance at cultural events, form an integral part of the Spring 2006 program.
E-mail inquiries may be sent to fubest@fu-berlin.de. FU-BEST welcomes the exploration of possible partnerships or other associations with especially North American institutions.
Dr. Dirk Verheyen
FU-BEST Academic Director

Dopis OSCE Misija:
"Promeso Consulting, a consultancy company located in Bucharest, Romania is looking for experts from Albania, Bosnia&Herzegovina, Croatia,FYROM, Serbia&Montenegro to be part of a project on access to education,training and employment of minorities in their countries. The experts should have the following expertise:
- good knowledge of education, training and employment policies in the country with particular focus on ethnic minorities;
- experience in carrying out analyses and in drafting national studies or surveys regarding ethnic minorities' access to education, training and employment;
- good knowledge of international conventions regarding ethnic minority rights;
- sound technical writing skills;
- proficiency in English (both written and spoken).
The main job would be to draft a 10-page country report on access of ethnic minorities to education, training and employment. Those interested should send a CV in European format to office@promeso.ro. Novara Maric,Education Officer OSCE FO Zenica
Download aplikacijskog obrasca (MS Word, 82 KB) >>

13.09.2005.

Projekt prevencije ovisnosti o psihoaktivnim supstancama:
POTREBNI VOLONTERI za realizaciju projekta prevencije ovisnosti o psihoaktivnim supstancama putem interneta sa sadržajima namijenjenim mladima. Rok za prijavu: 16.09.2005.
www.narkomanija.ba >>

11.09.2005.

Okrugli sto "Forum 100" u organizaciji vlade ZE-DO kantona:
Dana 08.09.2005. u sjedištu Vlade Ze-Do kantona održan je okrugli sto iz ciklusa "FORUM 100" koji okuplja predstavnike kantonalne Vlade, vlasnike privatnih preduzeća i predstavnike drugih firmi i ustanova od značaja za razvoj privrede regiona i BIH. U vremenu od 12,30 do 16,00 časova prezentirane su tri teme i to:
- Elementi i značaj uvođenja PDV-a za privrednike;
- Predstavljanje i razmatranje trase koridora Vc na prostoru Ze-Do kantona i
- Univerzitet u Zenici kao regionalni centar visokog obrazovanja u procesu tranzicije od predavačkog ka preduzetničkom univerzitetu.
Nakon prezentacija upriličena je diskusija privrednika, predstavnika vlasti i prezentatora tema. Univerzitet u Zenici je predstavio prorektor za nauku i razvoj prof.Dr Darko Petković koji je u petnaestominutnoj prezentaciji iznio osnovne sadašnjeg trenutka UNZE, dostignuti stepen ispunjenja uslova iz Bolonjskog procesa a posebno istakao konkretnim primjerima značaj nove preduzetničke funkcije koju UNZE nastoji da ugradi u svoj rad. Od pitanja koja su se odnosila na UNZE na prvom mjestu treba izdvojiti pitanje od strane predstavnika Pobjeda d.d. Tešanj gosp. K.Kotorića : Kako skratiti enormnu dužinu studija danas a da to ne bude na uštrb kvaliteta znanja? do pitanja o većem značaju koji treba da ima praktični rad i praktično sticanje znanja nasuprot suvoparnom knjiškom znanju. Privrednici su posebno bili zainteresovani za nove studijske programe...šta nude, kakve izlazne profile znanja daju do toga koliko se danas mladih školoje na univerzitetima u BIH i da li zaista imamo često spominjane prednosti školovanih ljudskih resursa kao komparativne prednosti u odnosu na neke druge zemlje JIE.
Skup su uspješno organizovali i vodili predstavnici Vlade Ze-Do Kantona na čelu sa Premijerom Mr Nedžadom Polićem.
Prezentacija (PowerPoint, 4,7 MB) >>

08.09.2005.

SUS BiH i OPA potpisali ugovor o uspostavi BH centra za savjetovanje o obrazovanju u SAD-u:
Ambasada Sjedinjenih Američkih država, Ured za odnose s javnoću (OPA) Sarajevo i Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine 25.08.2005 godine potpisale su sporazum o uspostavi BH Centra za savjetovanje o obrazovanju u SAD-u za BiH (US Educational Advising Centre in B&H).
Centar će u svom uredu bosanskohercegovačkoj akademskoj zajednici u suradnji sa Biroom za kulturna i obrazovna pitanja Američke vlade pružati sve informacije o mogućnostima studiranja bh. državljana u Sjedinjenim Američkim državama. Usluge centra će se realizovati kroz info dane, seminare, posjete bh. univerzitetima i sl. Aktivnosti centra će obuhvatati područje cijele Bosne i Hercegovine, a pored pružanja informativnoh usluga jedan od ciljeva je i podrška pri uspostavi kontakta između bh. studenata i univerziteta u SAD-u.
BH Centar za savjetovanje o obrazovanju u SAD-u predstavlja svojevrsnu dodatnu aktivnost Akademskog informativnog centra SUS-a BiH, koji nudi širok spektar informacija o mogućnostima studiranja u Jugoistočnoj Evropi i svijetu.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 40,000 US $, a sporazum je potpisan na godinu dana sa mogućnošću nastavka.
Sve detalje i informacije o početku rada BH centra za savjetovanje o studiranju u SAD-u blagovremeno ćete moći naći na web stranici SUS-a BiH: www.sus.ba

07.09.2005.

Studentsko ljeto-dani kulture i knjige:
U okviru manifestacije "Studentsko ljeto-dani kulture i knjige" govoreno je o perspektivama Univerziteta u Zenici, Bolonjskom procesu te o studentskom obrazovanju na Univerzitetu u Zenici u formi unije.
Referenti su bili: prorektor za nastavu Univerziteta u Zenici prof.dr.Željko Škuljević i predsjednik Unije studenata Amra Muslić.

07.09.2005.

Učešće u radu okruglog stola o reformi obrazovanja:
Dana 07.09.2005. u Hotelu Dom penzionera u Zenici održan je okrugli sto na temu "Reforma stručnih i tehničkih škola drvoprerađivačkog usmjerenja prema potrebama privrede u regiji Centralna BiH" na kojem su svoje učešće uzeli i predstavnici Univerziteta u Zenici (prorektor za NIR prof.Dr Darko Petković, prodekan Mašinskog fakulteta prof.Dr Jovo Sredojević, direktor Instituta za mašinstvo Mensur Arnaut, i v.asist.Mr Raza Hadžalić). Okrugli sto su uspješno organizovali Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, Pedagoški zavod Zenica i REZ Regionalna razvoja agencija za regiju Centralna BiH. Podršku organizaciji okruglog stola pružio je USAID CCA projekat formiranja drvoprerađivačkog klastera u regiji Centralna BiH.
U toku rada okruglog stola prezentovane su aktivnosti u okviru programa Europske Unije za stručno obrazovanje i obuku (EUVET), organizacije GTZ, angažman Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH na izradi klasifikacije zanimanja sa stručnim kompetencijama u srednjim i stručnim školama-porodica zanimanja šumarstvo i obrada drveta, te prezentacija preoduzetih aktivnosti Zavoda za zapošljavanje FBiH na području istraživanja tržišta rada za oblast drvoprerade.
Pored reforme cjelokupnog obrazovanog sistema u BiH, pokrenuta je inicijativa prilagođavanja obrazovnog procesa potrebama industrije, i to u procesu stručnog obrazovanja na srednjem i visokom stepenu, procesu organizovane praktične nastave, te u procesima kvalifikacije, prekvalifikacije i dokvalifikacije radne snage. U radu okruglog stola značajno učešće će uzeti i predstavnici Njemačkog društva za tehničku saradnju (GTZ).
U sklopu diskusije o pravcima školovanja kadrova na Univerzitetu u Zenici kao naučno-obrazovanoj i istraživačkoj instituciji koja treba da bude lider regionalnog razvoja Regije Centralne Bosne konstatovano je da je potrebno čim prije u nastavne planove i programe uvesti studije koji će izučavati savremene forme dizajna u drvopreradi, tehnologije obrade drveta, tehnologije ispitivanja drveta i atesta proizvoda od drveta, sistema kvaliteta u drvopreradi i dr. Kao idealan okvir za ovaj vid studija uzet je koncept studija 3+2 koji bi bio integrirarni studij tehnike i ekonomije za koji predstavnici MSP i velikih sistema u preradi drveta pokazuju najveći interes.
Više o samom okruglom stolu, zaključima i preporukama možete pročitati na web stranici partnera Univerziteta u Zenici, Regionalne ekonomske zajednice (REZ) - www.rez.ba.

07.09.2005.

Posjeta direktora Zavoda za standardizaciju i metrologiju RS:
Dana 07.09.2005. u posjeti Rektoratu Univerziteta u Zenici boravio je Gosp. Mr Petar MILAŠINOVIĆ, direktor Republičkog Zavoda za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske iz Banja Luke. U razgovoru sa prorektorom prof.Dr Darkom Petkovićem, Gosp.Milašinović je iznio osnove pokazatelje i rezultate o radu Zavoda na čijem je čelu nekoliko godina. Prorektor Petković je upoznao gosta sa rezultatima koje je UNZE postigao u kratkom periodu aktivnog rada posebno u segmentu ispunjavanja uslova iz Bolonjskog procesa na prvom mjestu potencirajući značaj novih nastavnih planova i programa sa kojima UNZE ove godine kreće u novu akademsku godinu. Posebna pažnja u razgovoru posvećena je značaju obrazovanja za zanimanja za koja u BIH treba postići saglasnost da su strateška na bazi validnih analiza dokumenata razvojnih planova regija i države BIH.

06.09.2005.

Posjeta monitora projekta Modernizacija rukovodnih i upravljačkih funkcija univerziteta u B&H:
Dana 05.09.2005. u zvaničnoj posjeti Rektoratu Univerziteta u Zenici boravila je Gosp. Alica Čeliković-Klapuh, zadužena za monitoring programa TACIS I CARDS iz Regionalnog ureda u Sarajevu. U razgovoru sa Rektorom prof.Dr Sabahudinom Ekinovićem i prorektorom prof.Dr Darkom Petkovićem, Gosp.Čeliković je razgovarala o konkretnim rezultatima Projekta Modernizacija rukovodnih i upravljačkih funkcija na BIH univerzitetima, koji su zajednički vodili CoE i EC - Misije u Sarajevu. Rektor Ekinović je izrazio zadovoljstvo sa onim što su predstavnici UNZE mogli da čuju na brojnim radionicama na kojima su učestvovali te da su to mogli poslije da vrlo konkretno primijene u radu na dokumentaciji i drugim elementima rada UNZE. Prorektor Petković je predstavio način formiranja timova sa UNZE koji su učestvovali na ovim radionicama kao i poslije njihovo učešće u interni projektima na UNZE koji su definisani u smislu ispunjavanja uslova iz Bolonjskog procesa. U kasnijem razgovoru sa članovima timova sa UNZE koji su učestvovali na različitim radionicama (predstavnici studenata, prorektor prof.Dr Škuljević, generalni sekretari A.Čuruković dipl.iur., V.Mahovkić, dipl.iur., asistenti Mr Lemeš, Mr Avdušinović, Mr Duraković, I.Plančić, Mr Spužić) iznesena su konkretna viđenja i iskustva stečena tokom rada na ovom projektu te date smjernice za nove projekte.

05.09.2005.

Konstituisanje projekta pod naslovom: "Integracija i razvoj Univerziteta u Zenici u skladu sa principima bolonjskog procesa":
Kako se Univerzitet u Zenici kao i drugi univerziteti u Evropi nalazi u složenom procesu transformacije shodno odredbama Bolonjskog procesa menadžment Univerziteta u Zenici je na Sjednici kolegija održanoj 24.09.2005. konstituisao trajni projekt pod naslovom "INTEGRACIJA I RAZVOJ UNIVERZITETA U ZENICI U SKLADU SA PRINCIPIMA BOLONJSKOG PROCESA" koji ima veći broj vrlo značajnih odnosno strateških pod-projekata. Isti su od krucijalnog značaja za budućnost Univerziteta u Zenici. Svi pod-projekti biće ili su već rađeni sa projektnim timovima koje će imenovati Rektorat Univerziteta a koje će činiti zaposleni sa adekvatnim znanjima za rad na konkretnom projektu sa i izvan Univerziteta. Projekti koji se rade u saradnji sa međunarodnim institucijama podrzumjevaće učešće imenovanih osoba sa Univerziteta u Zenici a u skladu sa potrebama svakog projekta.
Više o projektu >>

31.08.2005.

Posjeta direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH :
Dana 28.08.2005. u zvaničnoj posjeti Rektoratu Univerziteta u Zenici boravio je Dr Enes Kujundžić, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke BIH. U razgovoru sa Rektorom prof.Dr Sabahudinom Ekinovićem i prorektorom prof.Dr Darkom Petkovićem, Dr Kujundžić je predstavio djelokrug rada Nacionalne i univerzitetske bibiloteke u Sarajevu te ukazao na moguće i planirane pravce saradnje sa Univerzitetom u Zenici. Dr Kujundžić je pozdravio korake koji vode ka formiranju Univerzitetske biblioteke u Zenici i naglasio značaj koji ona treba da ima u budućem rastu i razvoju UNZE. Dr Kujundžić je na poklon novoj biblioteci donio 325 različitih knjižnih naslova sa više od 500 knjiga koje su uglavnom namjenjene dodiplomskom studiju Univerziteta u Zenici.

30.08.2005.

Drugi regionalni ENIC seminar:
Dana 25. i 26. 08. 2005. godine održan je drugi regionalni ENIC seminar. Seminar je održan u prostorijama Ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu a organizovan je kao zajednički projekat Vijeća Evrope i Evropske Komisije u BiH. Na seminaru su učestvovali predstavnici ENIC centara iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i predstavnici BiH Univerziteta. Voditelji seminara bili su šefovi ENIC centara iz Slovenije i Estonije.
U toku dvodnevnog seminara raspravljalo se o slijedećim pitanjima:
- izvjestaj predstavnica ENIC centra BiH o radnoj posjeti Estoniji,
- razlika u obrazovnim sistemima,
- osnovni alati i postupci u procesu implementacije Lisabonske Konvencije,
- praktični primjeri i iskustva na polju priznavanja diploma iz Slovenije i Estonije.
Predstavnik Univerziteta u Zenici na ovom seminaru bio je mr Hasan Avdušinović, viši asistent na Fakultetu za metalurgiju i materijale.

29.08.2005.

Protokol o saradnji između Univerziteta Limuci iz Rima i Univerziteta u Zenici:
18.05.2005.god. potpisan je Protokol o saradnji između Univerziteta Limuci iz Rima i Univerziteta u Zenici.
Potpisivanju protokola prisustvovali su Dario Andretta, rektor rimskog Univerziteta Limuci, prof.dr. Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta u Zenici, kantonalni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Sreto Tomašević i kantonalni ministar za privredu Mirsad Šaranović.
Provedbom ovog protokola u praksi bi trebalo biti relizirano nekoliko projekata od velikog značaja za privredu Zeničko-dobojskog kantona.
Italijanski partneri su tokom boravka u našem gradu, svojim domaćinima prezentirali slijedeće projekte: projekat sportskog centra, projekat reciklaže otpada i projekat reciklaže guma.

18.08.2005.

Prvi regionalni ENIC seminar:
15. i 16. Avgusta održan je seminar pod nazivom "First Regional ENIC Training" u organizaciji Evropske Komisije u BiH i Vijeća Evrope. Seminar je održan u Sarajevu u prostorijama Ekonomskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Bosna i Hercegovina kao potpisnica Lisabonske Konvevcije preuzela je određene obaveze uspostavljanja ENIC mreže, informacionih centara i priznavanja diploma. Ovaj seminar predstavlja početne korake obuke članova BiH ENIC centra i upoznavanje ljudi koji rade u polju visokog obrazovanja o načinu funkcionisanja tih centara i njihova saradnja sa visokoškolskim ustanovama. Na seminru su učestvovali šefovi ENIC centara Slovenije i Estonije koji su govorili o njihovim iskustvima u formiranju i svakodnevnom radu tih centara. Gosti seminara su, pored ucesnika iz BiH, bili i predstavnici ENIC centara iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Osnovna pitanja o kojima se raspravljalo na seminaru bila su:
- međunarodni i nacionalni pravni okviri za priznavanje diploma,
- nacionalna ENIC tijela,
- internacionalna ENIC/NARIC mreža,
- osnovni alati u procesu priznavanja diploma,
- iskustva iz Slovenije i Estonije, i dr.
Predstavnik Univerziteta u Zenici na ovom seminaru bio je mr Hasan Avdušinović, viši asistent na Fakultetu za metalurgiju i materijale.

17.08.2005.

Ljetna škola CIM tehnologija i studijski boravak u Turskoj:
Studenti Univerziteta u Zenici učestvuju na ljetnjem univerzitetu iz oblasti CIM tehnologija na University of Bahcesehir. Istanbul. Nastava se održava radnim danima od 9 do 16 h u vrlo savremenoj laboratoriji za CIM tehnologije University of Bahcesehir, Istanbul, (www.bahcesehir.edu.tr). Pored ovog edukativnog dijela posjeta ima i svoje druge brojne sadržaje koji su do sada obuhvatili posjetu čuvenoj Dolmabahce palati, vikend na Crnom moru i prijem kod načelnika grada Girasun kao i vlasnika Univerziteta Bahcesehir gosp. Enver Yucel, učešće na večeri studenata diplomanata Sorbone iz Turske u prisustvu francuskog konzula i rektora prof.dr Batuma Suheyl....i dr. Dio dosadašnjeg boravka posvećen je i pripremama za konferenciju TMT 2005 koju zajednički organizuju UPC Barcelona, University of Bahcesehir i Univerzitet u Zenici a koja će se održati krajem septembra 2005. godine u Antaliji a na koju je do sada stiglo 372 rada iz 35 zemalja svijeta.

13.08.2005.

Objavljeni konkursi za DAAD stipendije i Marie Curie program:
Na našoj stranici o projektima možete naći aplikacije za DAAD stipendije Njemačke vlade i aktivnosti programa "Marie Curie".
Projekti >>

19.07.2005.

Pregled broja prijavljenih kandidata za upis u prvu godinu studija na fakultete Univerziteta u Zenici ak. 2005/06.godine:

Fakultet za metalurgiju i materijale:
Odsjek za metalurgiju 9 kandidata
Odsjek za metalne materijale 6 kandidata
Odsjek za nemetalne materijale 5 kandidata
UKUPNO 20 kandidata

Mašinski fakultet:
Odsjek održavanje 7 kandidata
Inženjerska ekologija 16 kandidata
Menadžment proizvodnim tehnologijama 19 kandidata
Inženjerski dizajn proizvoda 15 kandidata
UKUPNO 57 kandidata

Vanredan studij:
Opšte mašinstvo 5 kandidata

Pedagoški fakultet:
Odsjek engleski jezik i književnost 139 kandidata od toga 17 za vanredni studij
Odsjek razredna nastava 75 kandidata od toga 8 za vanredni studij
Odsjek njemački jezik i književnost 57 kandidata od toga 7 za vanredan studij
Odsjek za turski jezik i književnost 8 kandidata od toga 1 za vanredan studij
Odsjek matematika i informatika 44 kandidata od toga 3 za vanredan studij
UKUPNO 323 KANDIDATA

Ekonomski fakultet:
Odsjek menadžment preduzeća 104 kandidata
Odsjek računovodstveni i revizijski menadžment 155 kandidata
UKUPNO 159 KANDIDAT

Vanredni studij:
Odsjek menadžment preduzeća 20 kandidata
Odsjek računovodstveni i revizijski menadžment 6 kandidata
UKUPNO 26 KANDIDATA

Islamska pedagoška akademija:
Odsjek islamska vjeronauka 22 redovnih 13 vanrednih ( ukupno 35)
Odsjek socijalna pedagogija 53 redovnih 7 vanrednih ( ukupno 60)
UKUPNO 75 REDOVNIH 20 VANREDNIH 95 KANDIDATA

Zdravstveni fakultet:
Redovni studij 132 kandidata
Vanredni studij 106 kandidata
UKUPNO 238 KANDIDATA
rang lista >>

Pravni fakultet:
Redovni studij 234 kandidata
Vanredni studij 44 kandidata
UKUPNO 278 KANDIDATA

14.07.2005.

Studijska inicijativa Johann Gottfried Herder (Mogućnosti stipendiranja gostujućeg profesora iz Njemačke):
Studijska inicijativa Johann Gottfried Herder ima za cilj da pomogne u poboljšanju obrazovnih sistema u jugoistočnoj Evropi, i u tom planu finansira dolazak penzionisanih njemačkih profesora u gore nevedenu regiju, koji bi učestvovali u istraživanju i na predavanjima na ustanovi gdje bi bili gostujući profesor.
Ausschreibung (Word doc, 28 kB) >>
Antrag Gasthochschule (Word doc, 43 kB) >>
Merkblatt (Word doc, 50 kB) >>
Stellen Beschreibung (Word doc, 50 kB)>>
Pitanja možete uputiti na E-Mail adresu prax01@sarajevo.goethe.org.

14.07.2005.

Naučno stručni skup ISTRAŽIVANJA i PROJEKTOVANJA ZA PRIVREDU:
Obavještavamo Vas da će se u organizaciji redakcije časopisa Istraživanja i projektovanja za privredu, Mašinskog fakulteta u Beogradu i Akademije inženjerskih nauka Srbije i Crne Gore, 06. i 07. Oktobra 2005. na Mašinskom fakultetu u Beogradu održati Naučno stručni skup ISTRAŽIVANJA i PROJEKTOVANJA ZA PRIVREDU. Skup će okupiti eksperte iz raznih oblasti čiji istraživački rad i/ili projekti, studije, ekspertize, imaju značajne primjene u privredi. Pozivaju se zainteresovani autori da dostave svoje radove i na taj način uzmu učešće u radu skupa, a sve dodatne informacije mogu se naći na adresi www.iipp.co.yu.

13.07.2005.

Protokol o saradnji sa Regionalnom ekonomskom zajednicom -REZ:
Dana 13.07.2005. u Rektoratu Univerziteta u Zenici potpisan je protokol o saradnji Univerziteta u Zenici i Regionalne ekonomske zajednice REZ za Centralnu BIH. Tako je i na najbolji način potvrđena proklamovana maksima "o transformaciji univerziteta od isključivo predavačkog ka preduzetničkom" čime Univerzitet u Zenici provodi i na djelu smjernice iz radnog materijala institucionalnog plana razvoja. Protokol su potpisali Rektor prof.Dr Sabahudin Ekinović i direktor REZ-a gosp. Amela Malićbegović. UNIVERZITET U ZENICI, i REZ Regionalna razvojna agencija, Zenica vjeruju da se mogu postići zajednički interesi povezivanjem njihovih dvaju organizacija, postizanjem bolje saradnje putem povezivanja zaposlenog osoblja, studenata, te svih drugih uključenih u naučno-istraživački i nastavni proces na Univerzitetu u cilju ostavarenja regionalnog ekonomskog rasta i razvoja. Obe institucije dijele čvrsto ubijeđenje da uzajamno razumijevanje između ljudi može biti promovisano kroz uspostavljanje akademskog linka. Osnovni ciljevi na kojima će UNZE i REZ raditi u narednim godinama su:
(1) da promovišu pojedinačne i grupne kontakte između nastavnika, studenata i ostalog osoblja UNZE sa REZ kao i partnerima sa kojim REZ sarađuje;
(2) da pruže mogućnosti za razmjenu osoblja u cilju promovisanja saradnje u zajedničkim projektnim aktivnostima,
(3) da pruže mogućnosti za učešće studenata u projektima REZ-a a u cilju promovisanja dodiplomske kao i postdiplomske nauke i prakse;
(4) da razviju i podstaknu zajednički projektni rad, istraživanje, seminare, međunarodne konferencije, radionice, sa naporima za obezbjeđenje finansiranja iz spoljnih izvora;
(5) da se uspostavi razmjena stručnih i naučnih saznanja i informacija kroz međusobnu razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, akademskog materijala, sredstava i usluga;
(6) da razviju zajedničke programe dodiplomskog, postdiplomskog učenja i učenja na daljinu te programe za prekvalifikacije stručne radne snage;
(7) da implementiraju programe razvoja akademskog osoblja kroz nove obrazovne forme i nove studijske odsjeke;
(8) da zajednički rade na implementaciji i razvoju projekta Naučno-tehnološkog parka Zenica a što će preciznije biti definisano osnivačkim aktima,
(9) da budu predvodnici transformacije i privrednog razvoja regije Centralne Bosne i Hercegovine kao regije koja će pružiti mogućnost zapošljavanja, obezbjediti povoljnu ekonomsku klimu i privlačiti strane investicije.
(10) da podstaknu bilo koju drugu aktivnost za koju se obe organizacije slažu da će biti od zajedničkog interesa i koristi.

12.07.2005.

Posjeta delegacije postdiplomaca Univerziteta iz Torina:
Dana 12.07.2005. Rektorat Univerziteta u Zenici posjetila je višečlana delegacija studenta i profesora Univerziteta iz Torina (Universita degli Studi di Torino, Italia) koju je predvodio direktor studija prof. Alberto Antoniotto i predstavnik Antene Piemonte za BIH gosp. A.Pašalić. Uz predstavljanje Univerziteta u Zenici i osnovnih smjernica planiranog razvoja te dostignutog nivoa implementacije rješenja iz Bolonjskog procesa, prorektor Petković je upoznao goste i sa dosadašnjim radom najmlađeg BIH univerziteta. Kako su gosti iz Italije studenti postdiplomskog studija iz oblasti društvenih nauka (političke nauke, pravo, međunarodni osnosi i sl.) to se i najveći broj pitanja u razgovoru odnosio na uređenje BiH u oblasti obrazovanja, način finansiranja univerziteta, položaj nastavnika i studenata u društvu, stanje saradnje sa drugim univerzitetima sa prostora Jugoistočne Evrope i dr. Pored prorektora Petkovića na pitanja gostiju odgovarali su i generalni sekretar Gosp. Arifa Čuruković, dipl.iur., Mr Selam Spužić, koordinator za međunarodnu saradnju, Adisa Krehmić dipl.iur., sekretar Centra za globalno razumijevanje pravnih zakonitosti (jedinica u osnivanju na UNZE) te Mr Ismar Alagić ispred Regionalne ekonomske zajednice REZ. Nakon ovog prijema i razgovora delegacija iz Torina imala je razgovore sa predstavnicima Unije studenata Univerziteta u Zenici.

12.07.2005.

Konkurs Biznis servis centra ZDK:
U želji da svojim diplomantima pomogne u traženju poslovnog angažmana sve prispjele ponude ove vrste na Rektorat Univerziteta u Zenici biće kao i ova dati u okviru aktuelnosti odnosno projekata. Zato posjetiocima web stranice preporučujemo da navrate ponekad i na konkurse koji neće biti otvoreni samo za projekte i sl. nego i za poslovne ponude.
download pdf (125 kB) >>

11.07.2005.

Kvalifikacioni ispit za upis na Zdravstveni fakultet:
Kvalifikacioni ispit za kandidate koji su se prijavili na upis na Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici će se održati u četvrtak, 14.07.2005. s početkom u 13 sati, u prostorijama Srednje medicinske škole u Zenici.
Kandidati trebaju sa sobom ponijeti identifikacijski dokument (ličnu/osobnu kartu) i potvrdu o prijavi za upis koju su dobili prilikom predaje dokumenata.

11.07.2005.

Konferencija "Nauka i istraživanje - konkurentnost za budućnost":
Dana 11.07.2005. u Rektoratu Univerziteta u Tuzli u vremenu od 11,00 do 17,00 časova održana je konferencija na temu "Nauka i istraživanje - konkuretnost za budućnost" a u okviru X Međunarodnog ljetnjeg univerziteta. Svi radovi na konferenciji su bili po pozivu a između ostalih svoje radove su prezentirali Akademik prof. Dr Božidar Matić (Politika nauke u BIH), Dr Zlatko Rakočević, direktor Instituta Vinča iz Beograda (Finansiranje nauke u Srbiji i tranzicija Instituta), Prof.Dr Osman Sinanović, iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla (naučno-istraživačka aktivnost UKC Tuzla), Prof.Dr Božo Banjanin, prorektor (Okvirni plan razvoja naučno-istraživačkog rada na UNTZ), prof. Dr Darko Petković, prorektor (Univerzitetski naučno-tehnološki parkovi - mjesto za transformaciju od predavačkog ka preduzetničkom univerzitetu), prof.Dr Viktor Grilec (Predstavljanje rada Hemijskog instituta Ljubljana), Nedim Vilogorac (Strateška opredjeljenja Bosnalijeka) i prof.Dr Zajim Smajić (Istraživanje dizajna proizvoda u cilju povećanja konkurentnosti).
Na kraju ove vrlo uspješne i značajne konferencije usvojena je završna deklaracija koja proističe iz dokumenta Politika nauke u BIH a koji je izradila Akademija nauka BIH. Svi prezentirani referati biće štampani u Zborniku radova. Domaćin konferencije i uvodničar bio je rektor Univerziteta u Tuzli, prof.Dr Izudin Kapetanović a Univerzitet u Zenici predstavljali su rektor v.prof.Dr Sabahudin Ekinović i prorektor v.prof.Dr Darko Petković, koji je na konferenciji imao i referat po pozivu. Više o samoj konferenciji i ostalim dešavanjima na vrlo dobro osmišljenom i organizovanom lejtnjem univerzitetu u Tuzli možete pročitati na web stranici www.untz.ba.

08.07.2005.

Prijem za doc.dr.sci. Anu Beroš, dobitnika Fulbrajtove stipendije (Fulbright grantee):
Dana 08.07.2005. u Rektoratu Univerziteta u Zenici upriličen je prijem za Doc.Dr Sci. Anu Beroš sa Fakulteta za metalurgiju i materijale koja je dobila Fulbrajtovu stipendiju (Fulbright Grantee) za postdoktorski boravak na renomiranom Univerzitetu u Masačusetsu, Sjedinjene Američke Države, tokom akademske 2005/06. godine. U pratnji Doc.Dr Beroš bio je dekan Fakulteta za metalurgiju i materijale prof.Dr Fuad Begovac a domaćini su bili Rektor izv.prof.Dr Sabahudin Ekinović i prorektor izv.prof.Dr Darko Petković. Uz čestitke Dr. Beroš i njenom fakultetu na zaista vrijednom postignuću razgovaralo se o značaju koje imaju ovakvi studijski boravci za naučnike i institucije iz kojih oni dolaze, o mogućnostima učestvovanja u zajedničkim projektima koji se otvaraju ovakvom saradnjom, o inoviranju nastavnih planova i programa koji su lakši i bezbolniji nakon ovakve studijske posjete. Prorektor Petković je istakao ogromni značaj ovakvih međunarodnih referenci za Univerzitet u Zenici i izrazio nadu da će ovim primjerom ići i drugi mlađi naučnici radnici i podmladak sa Univerziteta slijedeći put starijih kolega koji su trasirali elemente za ovakve boravke (Dr Zaimović Nermina, Dr Balić Senad, Dr Jovo Sredojević, Dr Aleksandar Karač, Mr Amel Alić, Dr Asim Karić, i dr.).

07.07.2005.

Modernizacija rukovodnih i upravljačkih sposobnosti univerziteta Bosne i Hercegovine:
U okviru realizacije zajedničkog projekta Europske komisije i Vijeća Europe pod nazivom ''Modernizacija rukovodnih i upravljačkih sposobnosti univerziteta Bosne i Hercegovine'' u Neumu je, u dane 05. i 06. jula 2005. godine održan završni seminar pod nazivom ''Upravljanje podacima za integrisani univerzitet: razvoj osoblja''. U okviru predmetnog projekta ukupno je održano četiri seminara. Prema preporukama organizatora seminaru su ispred nastavnog osoblja i Unije studenata Univerziteta u Zenici prisustvovali mr. Jusuf Duraković, mr. Selam Spužić, Velida Mahovkić, Ibrahim Plančić i student Amra Muslić. Seminar su vodili eksperti Vijeća Europe i aktivni članovi Europske Asocijacije Univerziteta prof. dr. Fuada Stanković, bivši rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr. Ivan Ostrovsky, prorektor Univerziteta u Bratislavi, Slovačka i David Crosier. Tokom dvodnevnog rada i aktivnog učešća predstavnika šest univerziteta u BiH (osim Tuzle i Banja Luke) obrađene su brojne teme s ciljem definisanja napretka osoblja, identifikacije relevantnih indikatora za njegovo praćenje, uočavanje problema na bazi registrovanih indikatora i identifikacije neophodnih mehanizama kontrole. Zaključeno je da isto treba da posluži iznalaženju efikasnih rješenja za upravljanje napretkom osoblja kao kontinuiranom aktivnošću u okviru integrisanog univerziteta koji je nezaobilazna odredba bolonjskog procesa i savremenih trendova njegovog razvoja. Seminar je takođe, rezultirao većim brojem zaključaka i preporuka koji će zajedno sa rezultatima drugih seminara biti skupljeni u zajednički pojmovnik i dostavljeni svim univerzitetima u BiH i sekretarijatu Rektorske konferencije BiH.

01.07.2005.

Sastanak predstavnika univerziteta BiH u Istočnom Sarajevu:
Dana 29.06.2005. u Istočnom Sarajevu je održan vrlo važan sastanak predstavnika svih univerziteta u BIH i visoke delegacije Vijeća Evrope na čelu sa gosp. Gabriele Mazza i Michael Docherty iz Evropske komisije. Uz vrlo sadržajne prijedloge svih predstavnika univerziteta u BIH izdvajamo ovom prilikom prijedlog Rektora Sveučilišta u Mostaru, prof.Dr Frane Ljubića koji je istakao:
"S obzirom na probleme financiranja sveučilišta u Bosni i Hercegovini i nezavidnu financijsku situaciju teško je vjerovati da će sveučilišta moći ispuniti uvjete za prilagođavanje odredbama Bolonjskog procesa glede prostora i opreme. Siguran sam da će za to trebati velika financijska sredstva i teško je vjerovati da će se moći osigurati iz redovitih izvora pa predlažem da Rektorski zbor BiH pokrene inicijativu kod nadležnih državnih tijela (Predsjedništva BiH, Vijeća Ministara, i dr.) za uzimanje zajma od međunarodnih financijskih institucija. Prema mojim grubim procjenama trebali bi tražiti iznos od oko 400.000.000 EUR-a i taj iznos podijeliti svih 8. BiH sveučilišta po odgovarajuće ključu za raspodjelu. Za taj iznos bi se zadužila Država Bosna i Hercegovina koja bi imala i obvezu vraćati ta sredstva. Načelno bi se to radilo jednako kao i kod uzimanja drugih kredita, a siguran sam da bi ovo zaduživanje trebalo imati i prednost pred nekim drugim potrebama. Svakako je najvažnije da bez toga sveučilišta neće moći ispuniti uvjete koji će se tražiti za prostor i opremu (bez čega neće biti ni kvalitetnog obrazovanja). Sredstva bi se koristila isključivo za adaptaciju postojećih i izgradnju novih prostora i za opremu (laboratorijsku i drugu) prema urađenim i usvojenim investicijskim elaboratima.
Radi veće objektivnosti i realnosti moglo bi se utemeljiti zajedničko povjerenstvo (ako treba i s predstavnicima međunarodnih institucija) kako bi se napravili kriteriji za pravičnu raspodjelu tih sredstava po sveučilištima. Iznos sredstava za svako sveučilište bi se utvrđivao prema broju studenata (npr. 5.000 Eur-a po svakom studentu) i prema broju djelatnika (najmanje 5.000 Eur-a po djelatniku). Na taj način bi se izbjegle rasprave o tome koliko je kojem sveučilištu potrebito jer svi imaju obvezu prilagoditi se odredbama Bolonjskog procesa i tu obvezu trebaju provesti ako misle ostati u obitelji europskih sveučilišta i nakon 2010. godine.
Ulaganja po djelatniku bi se odnosila na njihovo stručno usavršavanje (ili učenje stranih jezika) kako bi mogli ispuniti uvjete o kompetentnosti prema odredbama Bolonjskog procesa. Takva ulaganja u usavršavanje kadrova sveučilišta ne mogu financirati u postojećoj situaciji, pa držim da bi i to bio dobar poticaj za povećanje stručnih kvalifikacija nastavnog osoblja na našim sveučilištima."
Univerzitet u Zenici na ovom sastanku je predstavljao prorektor za nauku i razvoj v.prof.Dr Darko Petković a domaćin je bio rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu prof.Dr Mitar Novaković.

01.07.2005.

Bolonja grupa - sastanak u Sarajevu:
Dana 01.07.2005. u Sarajevu je održan sastanak Radne grupe za visoko obrazovanje (RGVO) tzv. Bolonjski potkomitet za BIH koji objedinjava predstavnike univerziteta u BIH, međunarodne zajednice, predstavnike studentskih unija kao i predstavnike vlasti (odgovarajuća ministarstva iz BIH). Sastanak je održan u zgradi Zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. Uz uvodno obraćanje gosp. Sarah Keating iz Vijeća Evrope i gosp. Srđana Arnauta iz Ministarstva civilnih poslova prešlo se na tematske prezentacije po slijedećem programu:
- Prof.Dr Jürgen Kohler : Razvoj programa i Bolonjski proces
- Prof.Dr Lamija Tanović: Informacija o Bergenskoj konferenciji i Communiqueu
- student Siniša Skočibušić: Bergenska konferencija iz perspektive studenata
- Gosp. Srđan Arnaut : Legislativa u visokom obrazovanju
- Gosp. Nedim Vrabac : CoE/EU projekt modernizacije rukovodnih i upravljačkih kapaciteta univerziteta u BIH,
- Gosp. Emir Adžović : Regionalna konferencija ENIC Centara
- Gosp. Steve Austermiller: Rad sa pravnim fakultetima
Nakon vrlo sadržajnih predstavljanja učesnici su diskutovali o dostignutim elementima transformacije univerziteta u BIH sa posebnim aspketom na zakonsko pravnu regulativu. Vrlo široka rasprava vodila se o učešću BIH na konferenciji u Bergenu te o bitnim odlukama ove konferencije. Više o njoj imate na www.bologna-bergen2005.no kao i na web stranici Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru na kojoj je dat kompletan prevod službenog kominikea konferencije iz Bergena http://www.studentskizbor.ba/clanak.asp?ID=119.
Univerzitet u Zenici na ovom sastanku su predstavljali prorektor za nauku i razvoj v.prof.Dr Darko Petković i predstavnik Unije studenata.
Kompletna izlaganja svih učesnika-prezentacije biće postavljene na web stranicu po dobijanju istih.


   početna stranica
webmaster