Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Aktuelnosti sa Univerziteta u Zenici (august - decembar 2007)
25.12.2007.
Održan eLearning sastanak na UNZE:
U ponedjeljak, 24.12.2007. godine, održan je eLearning sastanak predstavnika BH eLearning Task Force, menadžmenta i nastavnog osoblja fakulteta Univerziteta u Zenici. Sastanak je dio aktivnosti eLearning-eContent programa kojeg u okviru projekta ''Podrška visokom obrazovanju u BiH za 2005-2007 godinu'' implementira WUS Austria.

Prezentacije sa sastanka:
- BiH eLearning Task Force CCR 2007.pps (2 MB)
- eLearning obrazovanje na Univerzitetu u Zenici.pps (4,4 MB)

17.12.2007.
Prijem za nove doktore nauka u rektoratu UNZE:
Nastavljajući tradiciju da se svakih 6 mjeseci organizuje prijem za nove doktore nauka koji su radnim angažmanom vezani za UNZE to je i ovog 17. decembra organizovan drugi ovogodišnji prijem za doktore nauka koji su svoje disertacije odbranili tokom 6 posljednjih mjeseci. To je bila prilika da Rektor UNZE prof.Dr Sabahudin Ekinović zajedno sa prorektorima prof.dr Željkom Škuljevićem i prof.dr Darkom Petkovićem, čestita novim doktorima te im poželi da sa istom istrajnošću nastave svoj naučno-istraživački i edukacijsko-obrazovani rad. Bila je ovo i prilika da se:
 • Dr. Halil Gutošić- dr. ekonomskih nauka
 • Dr. Enisa Kadunić- dr. pedagoških nauka
 • Doc. dr. Shahab Yar Khan- dr. književnosti
 • Doc. dr. Kenan Drljević- dr. medicinskih nauka
 • Doc. dr. Belkisa H. Čolić- dr. medicinskih nauka
 • Doc. dr. Ibrahim Aličković- dr. medicinskih nauka
 • Dr. Memnuna Hasanica- dr. filoloških nauka
 • Dr. Mirjana Mađarević- dr. nauka fizičke kulture
 • Dr. Halil Mehtić-  dr. islamskih nauka
obrate prisutnim novinarima te da daju svoje viđenje budućeg rada na UNZE kao i razvoja studijskih odsjeka na kojim su angažovani.
Rektor Ekinović je posebno naglasio značaj činjenice da je sve veći broj doktora nauka koji su izvan dominantno tehničkih nauka, kako je bilo prethodnih decenija i godina, čime UNZE izrasta u respektabilnu naučno-istraživačku i obrazovnu organizaciju i u drugim naučnim oblastima.

15.12.2007.
Posjeta naučno-tehnološkom parku u Đironi, Španija:
Dana 14.12.2007. za predstavnike BIH univerziteta organizovana je posjeta Naučno-tehnološkom parku u Đironi. Ovaj, jedan od najmlađih španskih naučno-tehnoloških parkova još uvijek je u fazi izgradnje. Domaćin, direktor NTP Girona, gosp. Pere Condom Vila, upoznao je predstavnike akademske zajednice iz BIH o ulozi i značaju tehnoloških parkova u španskoj ekonomiji te planiranim postavkama razvoja NTP Girona. Prorektor UNZE prof.Dr Darko Petković je predstavio dosadašnje napore u BIH da se dođe do prvog formiranja tehnoloških parkova kod nas te nagovijestio saradnju sa TP Girona sa TP koji su u BIH u proceduri osnivanja.

15.12.2007.
Seminar na Univerzitetu u Đironi (Španija):
U vremenu od 11.do 15.12.2007. Univerzitet u Đironi-UdG (University of Girona - UdG, Spain) bio je domaćin predstavnicima menadžmenta i QA menadžerima BIH javnih univerziteta. U trodnevnom radu bilo je govora o značaju samoevalucija za razvoj QMS na univerzitetima. Svoje prezentacije imali su prof.Dr Carme Bertran, prorektor UdG za QA (tema: Okvir za kvalitet na UdG), prof.dr Magui Perez, prorektor za nastavu i Josep Juando (Tema: Kvalitet obrazovanja i evaluacije), Thomas Trummer, University of Graz (teme: Interne evaluacije na UG i Definisanje ključnih indikatora) te predstavnici katalonske agencije za akreditaciju i osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, Mr Josep Grifoll i Albert Basart (tema: Procedure akreditacije univerziteta u Kataloniji).
Tokom trodnevnog seminara održan je i praktikum BIH univerziteta oko definisanja sadržajnog dijela internih evalucija te posjete univerzitetskoj biblioteci, odjelu međunarodnih poslova i odjelu za razvoj novih studijskih programa UdG.
Seminar su odlično organizovali i koordinirali predstavnici WUS Austrija, uredi Sarajevo i Graz te SUS BIH. Ispred UNZE na seminaru su učestvovali QA menadžer Mr Ibrahim Plančić te predstavnik menadžmenta prorektor prof.Dr Darko Petković, koji je i predstavio sadržaj i metodologiju provođenja internih evalucija na OJ UNZE.

10.12.2007.
Posjeta Wus Austria, Graz:
Prorektor UNZE prof.Dr Darko Petković posjetio je dana 10.12..2007. godine u WUS Austrija, Glavni ured u Graz-u, gdje je razgovarao sa direktorom Ureda gosp.Adijem Kovačevićem o daljoj saradnji WUS Austria i UNZE. Posebno je bilo govora o perspektivama otvaranja saradnje Zdravstvenog fakulteta UNZE i Zdravstvenog fakulteta na Medicinskom univerzitetu u Gracu, te proširenju saradnje tehničkih fakulteta sa fakultetima iz Graca. Prorektor Petković je predtavio nove PDS na UNZE (Ekologija na MF, Obrazovni menadžment na PF, MBA na EF i dr.) te pozvao WUS da bude partner UNZE i da kroz programe mobilnosti profesora omogući da profesori iz Austrije učestvuju u ovim PDS. Više o djelatnosti WUS možete pročitati na www.wus-austria.org.
07.12.2007.
Posjeta Kurta Wutrichta sa Univerziteta iz Berna:
Dana 07.12.2007. gost UNZE bio je Dr Kurt Vitriht (Kurt Wuthrich: Head - Center for Development and Cooperation CDC;Bern University of Applied Sciences; Department : Architecture, Wood and Civil Engineering), direktor Centra za razvoj i kooperaciju Univerzitata iz Berna sa kojim UNZE radi na razvoju Centra za izvrsnost u drvopreradi. U prijepodnevnim satima za gosta iz Švicarske upriličena je posjeta novom laboratoriju na MF UNZE te posjeta novim pogonima Economic u Vitezu a u popodnevnim satima Dr Vitriht je razgovarao o elementima izrađene Studije izvodljivosti sa članovima projektnog tima prof.Petkovićem i asistentima Mr I.Alagićem i Mr N.Serdarevićem. Također je bilo govora o saradnji u 2008.godini.
13.12.2007.
Najava eLearning sastanka na UNZE:
U ponedjeljak, 24.12.2007. godine, od 14.00 do 16.00 sati, u prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale (prostorija 10) održat će se eLearning sastanak predstavnika BH eLearning Task Force, menadžmenta i nastavnog osoblja fakulteta Univerziteta u Zenici.
Ovaj sastanak je dio aktivnosti eLearning-eContent programa kojeg u okviru projekta ''Podrška visokom obrazovanju u BiH za 2005-2007 godinu'' implementira WUS Austria. Isti sastanci su već održani na drugim BH univerzitetima. Sastanci su prvenstveno namijenjeni menadžmentu Univerziteta i fakulteta (dekani, prodekani za nastavu,.), a svi ostali zainteresovani su dobrodošli da prisustvuju sastancima.
Na sastanku će biti predstavljen izvještaj za izradu eLearning strategije u BiH koju će obaviti BH eksperti iz oblasti eLearning-a gdin. Zoran Gajić i doc.dr Samra Mujačić. Nakon održanih prezentacija predviđeno je vrijeme za eventualnu diskusiju.
Teme sastanka:
- eLearning obrazovanje na univerzitetu u Zenici
- trenutno stanje i planovi za budućnost
- Osnovne postavke za buduću strategiju eLearning obrazovanja u BiH
- Sinhronizacija i standardizacija eLearning aktivnosti u sektoru visokog obrazovanja u BiH
- Infrastruktura, sadržaji i ljudski resursi za eLearning obrazovanje u BiH
- Komercijalne mogućnosti eLearning sistema u sektoru visokog obrazovanja u BiH
WUS AustriaPozivamo svo zainteresovano nastavno osoblje za učešće u razvoju eLearning-a na Univerzitetu u Zenici da prisustvuju ovom sastanku.
13.12.2007.
Seminar "Perspektive razvoja demokratskog društva u BiH", Jahorina, novembar 2007. godine:
U periodu od 23. do 25. novembra 2007. godine na Jahorini u hotelu "Snješko" održan je seminar na temu: . Sudionici seminara bili su iz različitih partnerskih organizacija te univerziteta iz cijele BiH, iz Sarajeva, Mostara, Zenice, Bratunca, Srebrenice i Doboja.
Na seminaru su obrađene slijedeće teme i to na principu radioničarskog i interaktivnog rada:
. Demokratija u Bosni i Hercegovini i stereotipi
. Masovni mediji - doprinos razvoju demokratije u BiH
. Građanska BiH i perspektive - ključ za istinu i pomirenje među narodima
. Status manjina u BiH - isti ili različiti?!
. Potrebe mladih - zadovoljava li naša zajednica potrebe mladih
. Prednosti i mane demokratskog društva
. Komuniciraje i jezik mržnje u medijima
. Moralne norme i demokratija

Treneri na seminaru bili su mr.sci. Lejla Turčilo, prof. Muamer Muratović i prof. Emir Poljak.
Učesnici seminara sa Pedagoškog fakulteta u Zenici bili su studenti četvrte godine Odsjeka Razredna nastava:
-Almir Mulahusić
-Adnela Avdić
-Mediha Begović
-Jasmin Gračić

Svi sudionici su bili puni riječi hvale i više nego zadovoljni sa svim aspektima seminara, te zaključili da ovakvi vidovi edukacije doprinose poboljšanju samog rada sudionika te kvalitenijem razumjevanju u bosansko-hercegovačkom društvu.
Nakon evaluacije, sudionicima su podjeljeni certifikati od strane organizatora, DVV International, Ureda u Sarajevu.
30.11.2007.
WUS proglasio najbolje u programima CDP+ i E-learning:
Na svečanosti održanoj 30.11.2007. godine u WUS Austrija, Ured u Sarajevu, proglašeni su najbolji predstavnici akademske zajednice BIH u programima CDP+ i e-learning. Nakon prigodnih uvodnih izlaganja Mr Dina Mujkića, direktora WUS-a u BIH i Nj.E. ambasadora Austrije Wernera Almhofera, predstavljeni su programi CDP+ i e-learning te svi učesnici u njima a nakon toga su uručene i svečane nagrade najboljim. UNZE su na ovoj svečanosti predstavljali učesnici u takmičenju prof.Dr Nermina Zaimović-Uzunović, doc.dr Aleksandar Karač i Mr Samir Lemeš, te ispred Rektorata UNZE prorektor prof.Dr Darko Petković.
Više o samoj svečanosti i dobitnicima nagrada možete pročitati na www.wus-austria.org/sarajevo.
29.11.2007.
Seminar Njemačke rektorske konferencije u I.Sarajevu:
Univerzitet u Istočnom Sarajevu bio je domaćin dvodnevnog seminara-praktikuma u organizaciji Njemačke rektorske konferencije (HRK) a sa ciljem daljeg usklađenog nastupa BIH univerziteta u reformskim Bolonjskim promjenama. Nenad Račić). Predavači su bili Mr. Stefan Bienefeld, vođa odjela za "Razvoj kvaliteta I osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju" HRK i Mr. Patrick Neuhaus, Programski menadžer u odjelu "Bolonja centar" HRK. Njihove teme obrađivale su T1. Akcione linije, zadatke i distribuciju odgovornosti i zadataka, T2: Praktična iskustva iz Njemačke T3: Implementacija Bolonjskih principa na BH univerzitetima: teškoće, dileme I moguća rješenja. I ova konferencija je donijela niz praktičnih i korisnih savjeta a koliko će ih BIH univerziteti primjeniti ostake da se vidi u budućnosti. Ispred UNZE učestvovao je prorektor prof.Dr Darko Petković.
28.11.2007.
EU-TAC dan posvećen razvoju tehnoloških parkova u Banjoj Luci:
Program EC Ured u Sarajevu, EU-TAC kojim se želi snažnije podstaći razvoj MSP baziranih na znanju okupio je 28.11. veliki broj akademskih radnika kao i predstavnika MSP, razvojnih agencija i drugih zainteresovanih za oblast preduzetništva. Na seminaru na kojem je po pozivu nastupio i UNZE, održanom u hotelu Bosna predstavljen je projekt prvog BIH TP Zenica (prezentacija prof.Dr Darko Petković) te planirane pretpostavke za razvoj TBP Banja Luka (prof.Dr Vid Jovičević i Milenko Gemaljević). Seminar su odlično organizovali EU-TAC ured za regiju Banja Luka i Gradska razvoja agencija Banja Luka (gosp. Momir Čirko i Nenad Račić).
27.11.2007.
Sastanak sa prodekanima OJ:
U prostorijama Rektorata UNZE održan je sastanak prorektora za nauku UNZE prof. Dr Darka Petkovića i generalnog sekretara UNZE gosp. Arife Čuruković, sa prodekanima OJ te direktorima instituta. Sastanak je imao za cilj da upozna prodekane za nastavna i studentska pitanja kao i prodekane za NIR sa aktuelnim temama iz BIH prostora visokog obrazovanja sa slijedećim važnim tačkama: Učešće nastavnog osoblja na konferencijama, NIR projekti i aplikacije, WEB prezentacije OJ i UNZE, Okvirni zakon o visokom obrazovanju u BIH, Osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i sistem kvaliteta na UNZE, ECTS sistem, Dodatak diplomi, Evidencija naučno-istraživačkog osoblja u FMNO i dr.
25.11.2007.
Posjeta delegacije UNZE Univerzitetu Bahcesehir, Istanbul:
Delegacija UNZE predvođena rektorom prof.Dr Sabahudinom Ekinovićem te dekanima Mašinskog, Pravnog, Ekonomskog i Zdravstvenog fakulteta, prof.Dr Dušanom Vukojevićem, prof.Dr Salihom Jalimamom, prof.Dr Dževadom Zečićem i prof.Dr Ninom Muminagićem, posjetila je Univerzitet Behcesehir u Istabulu. Tokom četvorodnevne posjete najviše se razgovaralo o predstojećoj međnarodnoj konfrenciji TMT 2008 koja će se održati u Istanbulu te o elementima buduće saradnje OJ u sastavu UNZE. Najviše se razgovaralo o planiranim razmjenama profesora na PDS Pravnog i Ekonomskog fakulteta kao i prvim elementima saradnje Zdravstvenog fakulteta sa ovim turskim univerzitetom. Domaćin delegaciji UNZE bila je rektorica Univerziteta Bahcesehir Prof.Dr. Deniz Ülke Aribogan, te prorektori Prof. Dr. Yildirim Üçtug Prof.Dr.Şenay Yalçin.
24.11.2007.
Češka ambasada u Sarajevu dodjeljuje stipendije za studij u Brnu:
The Embassy of the Czech Republic in Sarajevo calls on students who
 • finished secondary education
 • are willing to study in the Czech language
 • are able to start studying in the Czech Republic from the middle of March 2008
 • are interested in technical studies such as engineering, applied science in engineering, structural engineering, mechanical engineering, electrical engineering, computer science, information technology, chemistry, chemistry and material technology, chemistry and technology of environmental protection, chemistry and food technology, economics and management, economic policies and administration, timbering, landscaping, forestry, garden and landscape architecture
to present their applications for scholarships for bachelor studies in Brno.
The application forms are available on the internet at http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=28189
or
www.mzv.cz/sarajevo in Bosnian version under "Aktuelno".
Interviews will take place between the 3rd and the 7th of December 2007 at the Czech Embassy in Sarajevo, Franjevačka 19.
Contact person: Anesa Terza, 062 339 700
21.11.2007.
Revitalizacija Istraživačke mreže za BiH:
Na inicijativu asocijacije Terena, trans-evropskog udruženja akademskih i istraživačkih mreža, u Sarajevu je 20. novembra održan okrugli stol na temu revitalizacije nacionalne akademske i istraživačke mreže (NREN). Sastanku je prisustvovalo skoro 50 učesnika, predstavnici domaćih univerziteta, ministarstava, organizacija i telekom operatera. Univerzitet u Zenici su predstavljali prorektor dr. Darko Petković i mr. Samir Lemeš.
Na okruglom stolu je prezentirana ideja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i BH Telekoma, o formiranju FARNET - Akademske i istraživačke mreže FBiH, putem koje će svih 5 univerziteta u FBiH dobiti na raspolaganje link od 100 Mbps po izuzetno povoljnim uslovima. Uvezivanjem SARNET - akademske mreže RS sa ovom mrežom će biti formirana i akademska mreža BiH, a o daljim aktivnostima i načinu revitalizacije te mreže će odlučiti upravni odbor Biharneta.
15.11.2007.
Prisustvo UNZE na ASIIN godišnjoj konferenciji u Berlinu:
U Berlinu je u vremenu od 12 do 14.11.2007. održana godišnja konferencija njemačke akreditacijske kuće ASIIN (www.asiin.de Accreditaion Agency for Degree Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics) članice ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) na kojoj su učestvovali i predstavniic UNZE i to prof.Dr Darko Petković, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju i dekan Ekonomskog fakulteta prof.Dr Dževad Zečić. Učešće na ovoj konferenciji dio je Tempus projekta "Nacionalni okvir za kvalifikacije u BIH" koji je prijavio Rektorat UNZE i ima za cilj stvaranje uslova za međunarodnu akreditaciju NPP i odsjeka sa UNZE. Tokom dvodnevnog rada detaljno su obrađene procedure akreditacije i dosadašnja iskustva iz Njemačke, Engleske i drugih zemalja EU. Treći dan boravka u Njemačkoj upriličen je za radnu posjetu Univerzitetu u Kaselu na kojem se razgovaralo o elementima sadržaja NPP i interesa poslodavaca (prof.Dr Urlich Teichler), NQF u Njemačkoj (Rudolf Smolarcyk- Njemačka rektorska konferencija -HRK) i Frauke Muth: tema: EURO-Inf. EU-IT (ASIIN). Boravak delegacije UNZE kao i delegacija drugih BIH univerziteta u Njemačkoj izvrsno je organizovao Dr Ahmet Mehić sa Univerziteta Paderborn koji je nosilac ovog Tempus projekta. Tokom boravka u Njemačkoj delegacija UNZE posjetila je i Humboltov Univerzitet.  
  
08.11.2007.
Započeo novi Tempus projekt : Razvoj centra za inovativnost i preduzetništvo na UNZE:
Na Politehničkom univerzitetu u Torinu (Politecnico di Torino) održani su prvi sastanci učesnika na Tempus JEP projektu Razvoj Centra za inovativnost i preduzetništvo na UNZE i to predstavnika Instituta za proizvodne sisteme i ekonomiju preduzeća Politehnike (prof.Dr Stefano Tornicasa, prof.Giani Guerra, asis. Sandro Moss i dr.), Univerzitetskog inkubatora Uni. Kopar-Slovenija (Gosp.Elvira Lovin), SUS BIH (direktor Haris Muhić) te nosioca i implementatora projekta Univerziteta u Zenici (prof.Dr Darko Petković). Na sastanku je prof.Petković predstavio UNZE te projektni tim koji je sa njim uradio kompletnu aplikaciju za projekt kao i očekivanja na UNZE kada je ovaj projekt u pitanju. Nakon razgovora na Institutu u Torinu učesnici projekta su imali nastavak razgovora u Inkubatoru I3P Politehničkog univerziteta u Torinu te predstavljanje ovog vrlo uspješnog projekta Politehnike iz Torina koji će biti od velike koristi UNZE kod formiranja navedenog Centra.
06.11.2007.
Studijska posjeta University College Cork - UCC, Irska:
Predstavnici Univerziteta u Zenici, prorektor prof. Dr Darko Petković i QA menadžer Mr Ibrahim Plančić su zajedno sa po dva predstavnika Univerziteta u Tuzli, Sveučilišta iz Mostara i WUS-a Austrija (uredi u Grazu i Sarajevu), boravili u studijskoj posjeti Univerzitetu o Korku, Irska (UCC - University College Cork).
Studijski boravak je dio aktivnosti na realizaciji Tempus projekta ''Strukturalni razvoj osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju'', finansiran od strane vlade Lihtenštajna, a uz podršku Austrijske agencije za razvoj. Ovaj projekat predstavlja nastavak Tempus projekta ''Osiguranje kvaliteta na univerzitetima u BiH'' koji implementira Svjetski univerzitetski servis BiH i WUS Austrija zajedno sa svih osam javnih univerziteta u BiH.
Izvještaj sa posjete je dostupan na stranici "Aktuelnosti iz kancelarije za kvalitet"
01.11.2007.
Najava konferencije za 10. novembar 2007:
Slobodni smo pozvati Vas da učestvujete u radu 2. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim učešćem "Sistem preveniranja socijalnog isključivanja mladih" koju organizira Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. Konferencija će se održati 10. novembra 2007. godine u Hotelu Internacional u Zenici. Učešće na Konferenciji i Okruglom stolu je bez kotizacije. Svi materijali na Konferenciji za sve učesnike su, također, besplatni. U prilogu ove informacije možete pogledati program Konferencije i Obrazac za prijavu učesnika. Za sve ostale informacije posjetite nas na: www.ipf.unze.ba ili kontaktirajte sekretara Konferencije konferencija@ipf.unze.ba.
Radujemo se našem skorom viđenju na Konferenciji!

Download:
Program konferencije.pdf
Registracijski formular.doc
31.10.2007.
Javni poziv za upis u Registar naučnih institucija, naučnih kadrova, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u FBiH:
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisuje Javni poziv za upis u "Registar naučnih institucija, naučnih kadrova, naučnih projekata i  infrastrukturnih ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine"  Tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku:  JAVNI POZIV
31.10.2007.
Razmatranje informacije o stepenu implementacije bolonjskog procesa na UNZE:
U okviru redovnih aktivnosti samoevaluacija koje se provode na UNZE u toku oktobra mjeseca na više mjesta kod osnivača UNZE analizirana je informacija o dostignutom nivou elemenata iz Bolonja procesa na UNZE u tri prethodne godine. Tako je ova informacija (kompletan tekst u pdf formatu, 588 kB) koja je rađena u okviru redovne univerzitetska samoevaluacije za period 2004-2006.godina predstavljena i razmatrana na sjednici Vlade kantona (25.10), zatim na Komisiji za mlade Skupštine Ze-Do kantona (26.10.), komisiji za obrazovanje i nauku Skupštine kantona (28.10) i najposlije na samoj oktobraskoj sjednici Skupštine kantona 31.10.2007. Također ovaj dokument će razmatrati i članovi Senata UNZE na svojoj sjednici 31.10.2007. godine. Dokument radio je QA tim UNZE na čelu sa prorektorom UNZE prof.Dr Darko Petković koji je i predstavljao UNZE u razgovorima sa skupštinskim zastupnicima. U tim razgovorima prorektor Petković je dat kratki prikaz sadašnjeg stanja u elementima Bolonja procesa, najznačajnije probleme sa kojima se UNZE suočava te očekivanja koja nastavnici i studenti UNZE imaju od Ze-Do kantona kada je u pitanju dalje ispunjenje uslova iz Bolonja procesa.
31.10.2007.
Ceremonija otvaranja Centra za izvrsnost u drvopreradi "Drvokvalitet BiH":
U utorak, 30.10.2007., u 1330 sati, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, upriličeno je svečano otvaranje Centra za izvrsnost u drvopreradi "Drvokvalitet BiH", koji je uspostavljen u okviru razvoja UNZE radi školovanja kadrova za bosanskohercegovačku industriju prerade drveta.
Formiranje centra izvršeno je u partnerstvu sa Zeničko - Dobojskim Kantonom, Općinom Zenica, te švedskom organizacijom Sida, zatim CHF - International-om i Regionalnom ekonomskom zajednicom - REZ.
Ceremonija otvaranja odvijala se u prisustvu visokih zvaničnika Ze-Do Kantona i Općine Zenica, gospodina premijera Miralema Galijaševića i gospodina načelnika Husejina Smajlovića, te rektora Univerziteta u Zenici, prof. Dr. Sc. Sabahudina Ekinovića, zatim rukovodećih predstavnika donatora švedske organizacije Sida i CHF - International-a, i organizatora ceremonije REZ-a.  
Svečano otvaranje završeno je koktelom u čast zvaničnika i ostalih gostiju na ceremoniji.
30.10.2007.
Učešće UNZE na proslavi Dana državnosti Češke:
Ambasada Republike Češke u BIH je povodom Dana državnosti ove EU članice upriličila svečani prijem u Sarajevu za predstavnike državnih organa, međunarodne zajednice i druge zvaničnike. Kako UNZE ima vrlo dobru saradnju sa ovom Ambasadom te nastoji da razvije i što širu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz ove zemlje koja u određenim segmentima postoji već decenijama, to je i predstavnik UNZE prorektor prof. Dr Darko Petković prisustvovao ovoj svečanosti i prijemu. Menadžment, nastavnici i studenti UNZE, koriste i ovu priliku da Nj.E. Ambasadoru Dr Jiržiju Kudjeli, osoblju Ambasade kao i češkom narodu upute iskrene čestitke povodom nacionalnog praznika.
29.10.2007.
Posjeta delegacije TIKA iz Turske:
U danu koji je obilježilo učešće delegacije UNZE na proslavi 10. godina postojanja Univerziteta u Bihaću, Rektorat UNZE posjetila je delegacija Vlade Turske za obrazovanje (TIKA) a u cilju sagledavanja elemenata dosadašnje saradnje UNZE i turskih institucija visokog obrazovanja. Tursku delegaciju koju su sačinjavali Dr Mustafa Šahin, izvršni direktor i Ali Ozgun Ozturk, ekspert za visoko obrazovaje, primili su prorektor prof. Dr Darko Petković i koordinator Ureda za međunarodnu saradnju UNZE Mr Selam Spužić. U razgovoru sa visokom delegacijom iz Turske prorektor prof.Dr Petković je predstavio UNZE kao i elemente međunarodne saradnje te dostignuti nivo implementacije rješenja iz Bolonjskog procesa. Posebno je bilo govora o saradnji sa turskim institucijama visokog obrazovanja u segmentu studija turskog jezika na Pedagoškom fakultetu, mogućnostima za veće razmjene nastavnika i studenata, organizacije konferencija TMT zajedno sa turskim partnerom iz Istanbula kao i planirano održavanje konferencije TMT 2008 u Istanbulu.
25.10.2007.
Studijska posjeta Univerzitetu u Korku (Irska):
Predstavnici Univerziteta u Zenici, prorektor prof.Dr Darko Petković i QA menadžer Mr Ibrahim Plančić su zajedno sa predstavnicima Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta iz Mostara boravili u studijskoj posjeti Univerzitetu o Korku (UCC - Univesrity College Cork). U izvanrednoj organizaciji WUS-a Austrija (urdi Graz i Sarajevo) a kao dio širokih projektnih aktivnosti koje imaju za cilj razvoj i implementaciju sistema kvaliteta u visokom obrazovanju, ovaj studijski boravak te prezentirane teme zasigurno će biti od ogromnog značaja za BIH univerzitete učesnike. Tokom boravka na UCC prezentirane su slijedeće teme nakon čega su vođene iscrpne diskusije i to kako slijedi: Dr Norma Ryan, QPU Overview of Quality Review Procedures in UCC- Tema: Pregled procedura kvaliteta na UCC,  Mr Con O'Brien, Academic Secretary University structures; student services - Tema: Univerzitetska struktura: Studentski servis; Mr Michael Farrell, Acting Secretary, UCC Tema: University Statutes; legal framework of the Univeristy - Statut Univerziteta: Okvir za zakonski rad; Ms Mary McNulty, Careers and Appointments Office, UCC, Tema: Student Career Services - Servis za razvoj studentskih karijera;  Dr Bettie Higgs, Lecturer, Department of Geology & Director of Ionad Baire (UCCs Teaching and Learning Centre) & Professor Grace Neville, Head, Department of French, Lecturer on Postgraduate Teaching and Chair of the Staff Enhancement and Professional Development CommitteeTema: Support for teaching and learning in the University including certificate and diploma courses - Podrška učenju i nastavi uključujući certificirane i diplomske kurseve;   Dr Ronan O'Dubhghaill, Director of Planning and Insitutional Research,Tema:   Institutional Research - Istraživački rad;  Ms Eleanor Fouhy, Head of Office for Academic Programmes & Regulations Tema:  Quality assurance/validation of new programmes - Osiguranje kvaliteta     i validacija novih NPP;  Dr Norma Ryan  : Wrap-up Q&A Session    -Zaključci i smjernice QA.   
Za izvrsnu organizaciju seminara u Irskoj učesnici sa UNZE  žele i ovom prilikom da se zahvale gospodi iz WUSa-a Mr Dinu Mujkiću, Adiju Kovačeviću i Nini Lačević, te ponajviše Dr. Normi  Ryan, QA menadžeru UCC  za sve što je učinjeno te što je viđeno na UCC.
18.10.2007.
Hotel ExteriorEC Sarajevo: rasprava o zakonu o visokom obrazovanju:
U sarajevskom hotelu Holiday Inn a u organizaciji EC održana je rasprava o Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju na kojoj su prisustvovali predstavnici svih  javnih univerziteta iz BIH u rangu predstavnika menadžmenta univerziteta. UNZE su predstavljali gen.sekretar Gosp. Arifa Čuruković, dipl.iur. i prorektor prof.Dr Darko Petković. Nakon uvodnih izlaganja prof.Dr Petra Marića i Mr Zenana Šabanca prešlo se na diskusije koje su ukazale na probleme u novom Zakonu te mogućnosti kako ih prevazići. Učesnici su se saglasili sa hitnošću organizovanja serije sastanaka generalnih sekretara svih javnih univerziteta kao i sastanka prorektora i QA menadžera koji bi trebalo da definišu ključne indikatore za QA ocjene, probele u provođenju Bolonja procesa i dr. Sastanak je uspješno koordinirao gosp. Zorana Kazazić, dipl.iur.
18.10.2007.
Svečana promocija doktora i magistara nauka na Univerzitetu u Zenici:
Proslavljajući sedmu godinu postojanja Univerzitet u Zenici je na prigodnoj svečanosti obilježio svečanom promocijom  dokora i magistara nauka koji su svoje disertacije odbranili tokom poslednje akademske godine. Na čast doktora tehničkih nauka promovisan je mr.sci. Nedeljko Vukojević, na čast doktora pedagoških nauka mr.sci.Enisa Kadunić i na čast doktora ekonomskih nauka mr. Sci. Halil Gutošić. Novi magistri tehničkih nauka su Damir Hodžić, Zlatan Ištvanić, Almaida Gigović, Adnan Mujkanović i Mujo Šutković.  Promociji su prisustvovali brojni predstavnici akademske zajednice BIH, UNZE i drugih organizacija, prorektori i dekani UNZE te rodbina i prijatelji novih doktora i magistara nauka.
16.10.2007.
Potpisan ugovor o isporuci opreme za UNZE vrijedne 5 miliona euro:
Sigurno je da će 16.10.2007. godine biti upisan  posebnim slovima u kratkoj istoriji najmađeg BIH univerziteta. Naime, u okviru sajma ZEPS 2007 upriličena je svečanost potpisivanja ugovora između MCE Industrietechnik i Univerziteta u Zenici koji su potpisali rektor UNZE prof.Dr Sabahudin Ekinović i predstavnik menadžmenta MCE gosp. Ginter Taler (Gunter Thaller). Ovim ugovorom se utvrđuju modaliteti i načini isporuke laboratorijske i druge naučno-istraživačke opreme koju će MCE Industrietechnik iz Linca kao predstavnik Vlade Austrije i Univerzitet u Zenici kao budući "konzument" sredstava dobiti u narednih 1-2 godine. Kako je naglašeno na svečanom potpisivanju ugovora ova oprema koja je vrijedna oko 5 miliona EURO je najveći iznos koji u ovom momentu dobija neki BIH univerzitet isključivo za opremu i NIR. Kako su u svojim izlaganjima prilikom potpisivanja ugovora rekli prorektor prof.Dr Darko Petković i Dr Reinhard Brazda ovo je znatno više nego su svi BIH univerziteti dobili u EU projektu FP 6 koji je trajao 5 godina. Isporučena oprema biće sigurno snažan doprinos podizanju kvaliteta nastave na UNZE i nužna pretpostavka za kvalitetniji istraživački rad u budućnosti. Svečanosti su prisustvovali brojni predstavnici akademske zajednice BIH, UNZE i drugih organizacija.
16.10.2007.
Posjeta predstavnika Njemačke ambasade:
Tradicionalni dan Njemačke ambasade u okviru kojeg se prezentiraju različiti programi njemačke vlade održani su na UNZE u 10,00 h u Svečanoj Sali Fakulteta za metalurgiju i materijale. Delegaciju koju su predvodile gosp. Julia de Cuveland, prvi sekretar Ambasade Njemačke u BIH i gosp. Alexandra Heigl, referent za kulturu, štampu i odnose sa javnošću, pozdravio je prorektor za nauku i međunarodnu saradnju UNZE prof.Dr Darko Petković koji je prisutnima naglasio značaj napora koji čini Ambasada Njemačke na pomoći akademskoj zajednici u BIH. Prorektor Petković je posebno naglasio snažnu podršku Vlade Njemačke istinskom provođenju Bolonjskog procesa u BIH pomažući mobilnost nastavnika i studenata, pomoć u izradi diplomskih, magistarskih i doktorskih disertacija kandidata iz BIH, podršku zajedničkim projektima i brojne druge vrste različitih sadržaja koje mogu koristiti zainteresovani predstavnici akademske zajednice. Nakon ovih uvodnih referata predstavljeni su programi DAAD, Robert Bosch, Konrad Adenauer, rad Gothe instituta i drugi.
16.10.2007.
Diseminacija Tempus SCM projekta "Sistem kvaliteta u razvoju relacija univerzitet-preduzetnički sektor":
Dva mostarska univerziteta bili su domaćini diseminacije na jednogodišnjem projektu u kojem su pored KHL Univerziteta iz Ghenta (Belgija) i TU Wroclav (Poljska) učestvovali Univerzitet iz Zenice, Univerzitet iz Banja Luke, Univerzitet Džemal Bijedić i Sveučilište iz Mostara. Trodnevni rad u Mostaru bio je prilika da se daju sumarni rezultati za 4 BIH univerzitetska partnera uz komparaciju sa sličnim projektnim rezultatima koji su postignuti u Belgiji i Poljskoj koja su predstavili prof.Dr Cris Van Ker i prof.Dr Adam Pavelcyk. Univerzitet u Zenici predstavljali su prorektor prof.dr Darko Petković, QA menadžer UNZE Mr Ibrahim Plančić, gen.sekretar Arifa Čuruković i dva QA menadžera sa fakulteta Mr Adnan Mujkanović i Spahija Kozlić. Prof.dr Petković je iznio projektna rješenja koja su rezultat rada tima UNZE na ovom projektu u prethodnoj godini te planirane aktivnosti za naredni period na ovom projektu. Kao jednu od najznačajnijih konkretnih stvari koju je ovaj projekt donio na UNZE je i razvoj saradnje sa belgijskom kompanijom LVD i poslovni angažmani koji su preliminarno dogovoreni. Na diseminaciji projekta u Mostaru učestvovali su i predstavnici FIS-proizvodnje namještaja kao partneri UNZE na ovom projektu.
16.10.2007.
Novi postdiplomski studij na Univerzitetu u Zenici:
Na stranici konkursi možete pogledati Konkurs za upis kandidata na postdiplomski studij "Ekološko inžinjerstvo i zaštita okoliša" na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2007/2008. godini
10.10.2007.
Posjeta Institutu za motorna vozila na Tehničkom Univerzitetu u Gracu:
Trećeg dana boravka u Gracu prorektor UNZE prof.Dr Darko Petković posjetio je najsavremenije laboratorije Instituta za motorna vozila u Gracu. Domaćini su prof.Petkoviću pokazali laboratoriju za crash-testove koja spada u red najsavremenijih laboratorija ove vrste u Evropi te aktuelne projekte koji se realizuju na ovoj uglednoj instituciji. Bilo je govora o daljim elementima zajedničke saradnje posebno u segmentu saobraćajnog vještačenja, gradnje saobraćajne infrastrukture na koridoru Vc te mogućim investicijama austrijskih partnera u regiji Centralna BIH.
09.10.2007.
Početak novog Tempus projekta na Univerzitetu u Gracu:
Predstavnici akademske zajednice BIH zajedno sa nosiocem projekta WUS-Austria, Ured u BIH, su u vremenu 08-10.10.2007. bili u Gracu (Graz) gdje je započeo novi Tempus JEP projekt pod nazivom Od osiguranja kvaliteta do strateškog razvoja. ("From Quality Assurance to Strategy Development - QASD (JEP_41078_2006)". Dnevni red cjelodnevnog sastanka na Uni Grac predstavljao je uvodni dio i dogovor učesnika u projektu o načinu realizacije projekta, ciljevima i zadacima, načinu rada i drugim temama od interesa. EU partneri na ovom projektu su univerziteti iz Graca (Austrija) i Đirone (Španija).

Prorektor UNZE prof.Dr Darko Petković predstavio je dosadašnji rad UNZE na projektu razvoja i implementacije QMS. Predstavljen je i samo-evaluacijski izvještaj koji je QA tim završio kao i do sada usvojene procedure sistema kvaliteta te poslednja verzija Strateškog plana razvoja UNZE.
U sklopu realizacije ovog projekta svi BIH univerziteti će dobiti vrlo savremene optičke čitače za provođenje raznih anketa čime će se znatno poboljšati i unaprijediti rad svakog QA ureda na BIH univerzitetima.
09:00 - 09:30 Dobrodošlica i predstavljanje
Pregled sadržaja
Dr. Roberta Maierhofer,
Vice rector Universität Graz
Dr. Wolfgang Benedek,
Projekt nosilac
Mag. Almir Kovačević,
Projekt koordinator
09:30 - 11:15 Prezentacija učesnika i osvrt na planirane projektne aktivnosti Svi BIH univerziteti
11:15 - 11:30 Pauza  
11:30 - 12:45 Uvod u projekt, pregled ključnih aktivnosti i raspored   Mag. Almir Kovačević
Dino Mujkic, MA
Ms. Nina Lačević
12:45 - 15:00 Ručak  
15:15 - 15:45 Finansiranje projekta i izvještavanje Mag. Adnan Harmandić
15:45 -   17:00 Diskusija Svi učesnici
05.10.2007.
Posjeta i predavanje Komesara EU za nauku i istraživački rad dr Janeza Potočnika:
Gost akademske zajednice BIH dana 04.10.2007. bio je komesar EU za nauku i istraživački rad Dr Janez Potočnik koji je u svom izlaganju održanom u Akademiji nauka BIH predstavio strateške odrednice programa FP 7, EU politiku u sferi nauke i tehnologije kao i očekivanja EU planera kada je BIH u pitanju. Nakon izlaganja visokog gosta iz o stanju nauke i istraživačkog rada u BIH govorio je akademik Dr Božidar Matić nudeći slušaocima već nekoliko puta viđenu prezentaciju (Zenica, Tuzla, Sarajevo). Nakon toga uslijedila su pitanja iz auditorijuma u najvećoj mjeri okrenuta ka pitanjima o mogućnostima infrastrukturnog opremanja univerziteta i instituta na što je komesar EU odgovorio da su pravila vrlo jasna i da su mogućnosti u ovom segmentu jako male kada je FP 7 u pitanju. Na prezentaciji se moglo čuti da je BIH u programu FP 6 "konzumirala" samo 2,6 mil. EURO (uporedbe radi npr. samo za uređenje graničnog prelaza Šamac Eu je uložila 3 mil. EURO) a da je "džentlmenska" ponuda EU za participiranje u šestogodišnjem programu FP 7 za BIH 10 mil.EURO. Komesar EU Dr Potočnik je u drugom danu posjete BIH gost članova predsjedništva BIH kao i resornih ministarstava. Ispred UNZE na prezentaciji su prisustvovali prorektor prof.Dr Darko Petković i sa MI KK Mr Milan Rimac.
05.10.2007.
Ponuda stipendija Slovačke vlade:
U dopisu upućenom Rektoratu UNZE Vlada Slovačke je putem Ambasade u BIH dostavila određeni broj stipendija. Više na rubrici stipendije....
01.10.2007.
Počela nastava na prvim godinama studija fakulteta Univerziteta u Zenici:
Prvi ponedeljak u oktobru mjesecu je uvijek dan svečanog početka akademske godine na prvim godinama studija fakulteta u sastavu UNZE. Tako je bilo i ove akademske 2007/08. gdje su uz prigodne riječi dekana fakulteta započeli studije studenti treće generacije koja svoje školovanje ide po Bolonjskom sistemu studija.
01.10.2007.
Posjeta menadžmenta LVD kompanije Univerzitetu u Zenici:
Da je UNZE u pravom smislu preduzetnički univerzitet pokazala je i posjeta gostiju Rektorata iz belgije kompanije LVD. Naime, LVD (www.lvdgroup.com) jedan od velikih i poznatih evropskih proizvođača mašina iz Belgije je na bazi ranije posjete predstavnika UNZE ovoj kompaniji u Belgiji upriličio posjetu nekoliko vodećih ljudi ove kompanije Zenici. U razgovoru u Rektoratu sa domaćinom prorektorom prof.Dr Darkom Petkovićem bilo je riječi od mogućim poslovnim relacijama sa BIH kompanijama iz okruženja (BNT Novi Travnik, Metalno Zenica, Poslovna zona Zenica i dr.) te mogućnostima da se UNZE angažuje na osnivanju jedne spin-off projektantske firme koju bi zajednički osnovali UNZE, LVD te potencijalni BIH partneri. Nakon razgovora u Rektoratu gosp. Carl Dewulf, (CEO of LVD) Bertrand Floorizone (Group Sourcing Manager) i Paul Messely, (Technology Consultant) obišli su laboratorije za metrologiju, drvopreradu, CAD tehnologije, alatne mašine i tehničku dijagnostiku Mašinskog fakulteta kao i dio Metalurškog instituta. Goste su posebno zanimale relacije koje UNZE ima sa kompanijama u regionu te broj diplomanta UNZE koji rade u ovim kompanijama. Predstavnici LVD su ponudili da nastavnici i saradnici kao i studenti diplomanti dio svog stručnog usavršavanja obave u LVD fabrikama u Belgiji odnosno u njihovom vrlo savremenom Centru za nove tehnologije i edukaciju a preliminarno je dogovoreno da se stručnjaci sa Mašinskog fakulteta angažuju na izvedbi ispitivanja presa u LVD kompaniji u Slovačkoj.
01.10.2007.
Posjeta religijskim i istorijskim znamenitostima Hercegovine:
Da Tempus projekti mogu imati i sasvim drugu dimenziju od one puko formalne koja podrazumijeva brojne workshop-ove pokazao je Tempus projekt "Implementacija ECTS sistema na BIH univerzitetima" gdje su ljubazni domaćini sa Univerziteta Džemal Bijedić i Sveučilišta u Mostaru uz pomoć koordinatora Univerziteta iz Tuzle osmislili i druge vrlo interesante sadržaje. Naime, na kraju trećeg dana sastanaka koji su se naizmjenično održavali na Univerzitetu i Sveučilištu, upriličena je posjeta manastiru u Žitomisliću, drevnom gradu Počitelju te na kraju jednoj od svjetskih religijskih atrakcija, Međugorju. Ovaj program na zadovoljstvo svih učesnika odlično su organizovali prorektori prof.Dr Sead Pašić i prof.dr Vojo Višekruna i pokazali na najbolji način kako se osmišljava i vodi vjerski turizam.
01.10.2007.
Nastavak rada na projektu "Implementacija ECTS sistema na BiH univerzitetima":
Domaćini nove runde radnih sastanaka predstavnika BIH univerziteta na projektu implementacije ECTS sistema  bila su dva mostarska univerziteta. Uz učešće svih BIH javnih univerziteta tu su bili i predstavnici Philips Marburg Univerziteta iz Njemačke, Univerziteta iz Genta (Belgija), Univerziteta iz Porta (Portugal) te organizacije SPARK iz Amsterdama (Holandija). Predstavnici BIH univerziteta predstavili su svoja dosadašnja rješenja kada je u pitanju sistem prenosa i akumulacije bodova kao i dokumentaciju koju koriste u ovom procesu. Nakon uvodnih riječi dobrodošlice koordinatora projekta prof.Dr Mirsada Đonlagića (UNTZ) gosti iz EU predstavili su teme od posebnog interesa za BIH univerzitete kao što su: "Budući izazovi"-prof.Dr Christopher Moss, "Razvoj studijiskih programa u Portugalu u kontekstu Bolonjske paradigme"- prof.Dr Maciel Barbosa, "Razvoj centralizovanog studentskog odjela u saglasnosti sa principima Bolonje" - Dr Annke Brugmann, "Okvir za kvalifikacije"-Dr Nik Heerens, "Model univerzitetskih asocijacija na prijemru Genta"-prof.Dr Luc Francois, "Kako zadržati kvalitet u ECTS-u"-Nathalies Depoorter i Novi zakon o visokom obrazovanju u BIH"-prof.Dr Mirsad Đonlagić. Iskustva UNZE u dosadašnjoj primjeni ECTS predstavio je prorektor UNZE prof.Dr Darko Petković.
30.09.2007.
Aktivnosti podržane od strane Vlade Holandije, vezane za obrazovanje i doprinos zapošljavanju u Bosni i Hercegovini:
- Holandski programi stipendiranja NFP 2008 (The Netherlands Fellowship Programmes 2008)
NFP je usmjeren da doprinese zadovoljenju potreba za obrazovnom nadgradnjom, i odnosi se na institucionalni razvoj organizacija (škole, preduzeća, ustanove u privatnom i javnom sektoru).  Programi sadrže kratke specijalističke kurseve, magistarske i doktorske studije. Uslovi za dobivanje stipendija, i druga obaviještenja, mogu se naći na www.nuffic.nl, pod naslovom "Rules and regulations for fellowship holders". U Uredu za međunarodnu saradnju UNZE također su raspoloživi određeni štampani podaci.
- Business Start-up Center (BSC)
Od proljeća ove godine u prostorijama UNZE (Metalurški fakultet) djeluje Centar za poslovnu inicijaciju - Business Start up Center. Namijenjen je za obuku mladih do 35 godina radi započinjanja vlastitog, privatnog posla. Nakon obuke moguće je takmičarski konkurisati sa poslovnim idejama, te dobiti povoljan kredit. Bliže informacije možete naći na www.bsczenica.org ili u prostorijama BSC-a: Travnička cesta 1, 72 000 Zenica, telefoni 032 201 230; 201 231.
18.09.2007.
Posjeta predstavnika Auto klastera BiH Univerzitetu u Zenici:
Dana 18.09.2007. godine gosti UNZE bili su Jorg Kluger (konsultant za automobilsku industriju u GTZ) i gosp. Krunoslav Rašić (menadžer klastera). Goste je u Rektoratu UNZE primio prorektor prof.Dr Darko Petković koji je goste upoznao sa tekućim aktivnostima u oblasti nastave, naučno-istraživačkog i stručnog rada a gosti su predstavili aktovnosti Auto-klastera BIH (www.ac-bih.ba). Posebno je bilo govora o projektima i edukaciji od interesa za školovanje inženjera i drugih struka koji su potrebni privredi u BIH a posebno onima koji se bave proizvodnjom dijelova i opreme za automobilsku industriju. Govorilo se i o konkretnim elementima dosadašnje saradnje koje članice UNZE a prvenstveno Mašinski, Ekonomski i Fakultet za metalurgiju i materijale imaju prema sadašnjim članicama klastera a posebno sa FAD-Jelah, Pobjeda, UNICO i Enker, Tešanj, Aloy Wheels, Jajce kao i investicijama CIMOS-a u Zenici. Gosti su posebno istakli značaj ove regije kao centra automobilske industrije u BIH a samim tim i značaj UNZE i njegovih članica koje trebaju da imaju u klasteru. Nakon razgovora u Rektoratu UNZE gosti su obišli laboratorije za metrologiju, hidrauliku, CAD tehnologije i metrologiju na Mašinskom fakultetu te nekoliko zavoda na Metalurškom institutu.
15.09.2007.
Održana jedanaesta konferencija TMT 2007:
U prelijepom ambijentu hotela Le Hamammet u Tunisu (grad Hamammet) održana je od 05. do 09.09.2007. godine tradicionalna jedanaesta konferencija TMT 2007 a u organizaciji Univerziteta u Zenici te Universidad Politecnica de Catalynia Barcelona i University of Bahcesehir, Istanbul. Nakon svečanih riječi na otvorenju konferencije upriličenih od strane predsjednika Organizacijskog komiteta prof.Dr Sabahudina Ekinovića te zamjenika prof.Dr Senay Yalcina-a i prof.Dr Joan Vivancos-a uslijedili su pozivni uvodni referati koje su prezentirali poljski naučnik prof.Dr Lešek Dobržanski i turski naučni prof.Dr Erhan Budak. Nakon toga nastavljen je višednevni rad u pet tematskih sekcija (tehnologije, konstrukcije, industrijski inženjering, IT, ekologija i ostale inženjerske oblasti) kao i vrlo brojna poster sekcija. Na konferenciji je učestvovalo više od 250  učesnika iz 27 zemalja svijeta a uz domaćine konferencije prednjačili su učesnici iz Češke i Rumunije.
Za konferenciju je štampan i Zbornik radova koje je ove godine obima više od 1500 stranica a najbolji radovi prezentirani na konferenciji naći će se u širim verzijama u nekoliko referentnih svjetskih časopisa. Konferencija je uspješno završena pozivom organizatora za ponovno viđenje 2008. godine na 12-toj TMT konferenciji koja će se uz brojne kandidature za domaćinstvo najvjerovatnije održati u Istanbulu. Za učesnike konferencije domaćini su upriličili bogati program kulturnih dešavanja sa posjetama najznačajnijim lokacijama (Kartagina, Sidi Bu Said, Muzej El Bardo, Koloseum Ej Jam, Sahara i dr.).
07.09.2007.
Počela konferencija TMT 2007:
U prelijepom ambijentu hotela Le Hamammet u Tunisu započela je 11-ta konferencija TMT 2007 na kojoj učestvuje više od 250 učesnika iz 27 zemalja svijeta. Goste je pozdravio predsjednik organizacijskog komiteta prof.Dr Sabahudin Ekinović nakon koga su govorili njegovi zamjenici prof.dr Senay Yalcin i prof.Dr Joan Vivancos.
01.09.2007.
Obavještenje o javnoj nabavci:
Međunarodni tender za Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Pravnog i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici (arhitektonsko-građevinski radovi, vodovod i kanalizacija, mašinske instalacije i elektro instalacije) objavljen je na sljedećem linku.
02.09.2007.
Drugi upisni rok:
Na pet fakulteta Univerziteta u Zenici uoči drugog upisnog roka u prvu godinu studija akademske 2007/08. godine ostalo je još 647 slobodnih mjesta. Slobodnih mjesta ima na svim smjerovima i odsjecima Fakulteta za metalurgiju i materijale, Mašinskog fakulteta, Pedagoškog, Ekonomskog i Pravnog fakulteta, dok je plan upisa na Zdravstvenom fakultetu ispunjen još u prvom upisnom roku. Predaja dokumenata za upis trajat će od 3. do 10. septembra, dok su prijemni ispiti koji postoje na nekim fakultetima, predviđeni za period od 11. do 14. septembra. Nakon što se formiraju rang liste drugi upis studenata u 1. godinu studija na fakultetima Univerziteta u Zenici trajat će od 20. do 28. septembra.
Više informacija o upisu možete saznati na sljedećem linku.
01.09.2007.
Dani otvorenih vrata CISCO akademije u Zenici:
U prostorijama Fakulteta za metalurgiju i materijale će se u srijedu, 05.09.2007. godine s početkom u 14:00 održati manifestacija "Dani otvorenih vrata" CISCO akademije u Zenici.
CISCO akademiju su pokrenuli zajednički Regionalna razvojna agencija REZ, Zeničko-dobojski kanton i Univerzitet u Zenici.
01.09.2007.
Koordinacijski sastanak projektnog tima TEMPUS projekta PoMaCoM:
U Mariboru je 31.08.2007. godine održan koordinacioni sastanak projektnog tima Tempus SCM projekta "Postidplomski magistarski studij Metrologija". Partneri u projektu, predstavnici Univerziteta u Zenici, Univerziteta Erlangen-Nuremberg iz Njemačke i Univerziteta u Mariboru, ocijenili su dosadašnji tok projekta izuzetno uspješnim idogovorene su dalje aktivnosti (plan ispita, priprema izvještaja i priprema aplikacija za buduće projekte). Više o projektu na stranici www.pomacom.unze.ba.
01.09.2007.
Posjeta delegacije Univerziteta iz Kaira:
Gosti Rektorata UNZE dana 03.09.2007. bili su predstavnici Fakulteta za arheologiju Univerziteta iz Kaira prof.Dr Mona Foud Ali, prof.Dr Saliman Hamid El-Hewaily i prof.Dr Nabil Mohamed Abdel Swelim sa njihovim BiH domaćinima gosp. Semirom Osmanagićem i Ahmedom Bosnićem. U razgovoru sa Rektorom prof.DR S.Ekinovićem i prorektorom prof.Dr D.Petkovićem bilo je riječi o potencijalnoj saradnji univerziteta iz Kaira i Zenice kada su u pitanju istraživanja na arheološkom lokalitetu u Visokom te u drugim naučnim područjima od zajedničkog interesa. Rektor Ekinović je upoznao goste sa UNZE a prorektor Petković je predstavio najznačajnije projekte koji se sada rade na UNZE. Uz naglasak domaćina da UNZE nema niti materijalne niti ljudske resurse za istraživanja u oblasti arheologije bilo je govora o drugim mogućnostima UNZE na projektu u Visokom posebno u segmentu ispitivanja nemetalnih materijala gdje su nastavnici UNZE i do sada bili uključivani.
01.09.2007.
Konferencija za novinare i najava TMT 2007:
U Rektoratu UNZE dana 03.09.2007. održana je konferencija za novinare povodom skorog početka konferencije TMT 2007 u Hammametu, Tunis, čiji je nosilac UNZE zajedno sa Universidad Politecnica de Catalynia Barcelona i University of Bahcesehir, Istanbul. Uz prikaz i najavu konferencije predsjednik OK prof.Dr Ekinović upozano je novinare sa očekivanim brojem učesnika a novinarima je predstavljen i Zbornik radova koji ove godine ima više od 1500 stranica. Inače, jedanaesta TMT konferencija se u vremenu od 5 do 10.septembra održava u Hammetu i očekuje se da će na njoj učestvovati više od 300 učesnika iz 27 zemalja svijeta. Porf.Dr Petković, koji je član OK je predstavio 5 sekcija u kojima će se odvijati rad konferencije te dao podatke o uvodnim radovima.
01.09.2007.
Razgovori sa Agencijom Spark-Amsterdam:
Trećeg dana boravka u Holandiji prorektor Univerziteta u Zenici prof.Dr Darko Petković i direktor SPARK BIH Mr Nino Serdarević imali su razgovore sa predstavnicima agencije Spark oko daljih koraka na realizaciji projekta razvoja novih NPP (curriculuma) na UNZE te poslovnog inkubatora koji BSC planira razvijati u Zenici.
U razgovorima sa gosp. Tobisaom Borkertom, Gaston Schmitz-om i Erik Plaisier-om dogovoren je način dalje saradnje na ovom vrlo važnom projektu za UNZE i Spark BIH te BSC Zenica kao i uloga Univerziteta u Twenteu u ovom projektu. Izuzetno ljubazni domaćini upriličili su za goste iz BIH i posjetu Univerzitetu u Amsterdamu uz najavu novih aktivnosti u Zenici.

 

31.08.2007.
Posjeta Univerzitetu u Twenteu, Holandija:
Prorektor Univerziteta u Zenici prof.Dr Darko Petković i direktor SPARK BIH Mr Nino Serdarević boravili su u  vremenu 30.08. - 01.09.2008. u radnoj posjeti  Univerzitetu u Twenteu - UT (Holandija, www.utwente.nl) gdje su sa predstavnicima Univerziteta Twente razgovarali u zajedničkim programima od interesa za oba univerziteta. Posebno je bilo govora o zajedničkoj organizaciji PDS na Ekonomskom fakultetu UNZE i to postdiplomskog studija sa međunarodno akreditiranim programima na MBA studiju sa smjerovima Invativnost i preduzetništvo i Međunarodni menadžment.  Kako su istakli predstavnici UT prof.Dr Peter C.van der Sijde, naučni direktor instituta Nikos prof.Dr Aard J.Groen te saradnici prof.Dr Ineke G. Jenniskens, Dr Patrick Bliek i Dr Jaap J.van Tilburg, prostora za saradnju ima i na dodiplomskom studiju te na brojim seminarima iz preduzetništva koji se planiraju organizovati na UNZE. Nakon razgovora sa svojim  domaćinima upriličena je posjeta preduzetničkom inkubatoru te prezentacija najznačajnijih projekata UT iz oblasti preduzetništva. U večernjim satima precizirane su dalje aktivnosti koje će obe institucije preduzeti u cilju realizacije dogovorenih aktivnosti.
 
30.08.2007.
Sastanci tima za internu evaluciju na UNZE:
U prostorijama Rektorata UNZE održan je sastanak dijela projektnog tima za internu evaluciju UNZE za period 2004-2006. godina. Na sastanku je šef tima prof.Dr Darko Petković predstavio radni dio materijala koji je do sada urađen, na čemu je bilo težište, značaj ove evalucije za eksternu evaluciju te su dogovorene preostale aktivnosti na ovom značajnom projektu koje je potrebno uraditi tokom avgusta i septembra 2007.godine. Na sastanku su bili prisutni QA menadžer UNZE Mr Ibrahim Plačić, generalni sekretar UNZE gosp. Arifa Čuruković, voditelj Univerzitetske biblioteke Mr.Aras Borić, dipl.bibliotekar i šef finansija UNZE Mr. Sirija Aganović.
Drugi sastanak tima održan je 30.08.2007. na kome su predočeni novi materijali koji su urađeni u međuvremenu te je posebno razgovarano o dopunama za SWOT analizu stanja. Šef finansijskog odjela UNZE gosp. Aganović dostavio je nedostajuće finansijske podatke a voditelj univerzitetske biblioteke gosp. Borić je dostavio potrebne tabele o bibliotečkim fondovima po OJ. Na kraju sastanka definisani su poslovi koje je potrebno uraditi da bi se što kvalitetnije uradio ovaj vrlo važan posao na UNZE.
29.08.2007.
Sastanci projektnog tima za novi PDS na Ekonomskom fakultetu UNZE:
U prostorijama Rektorata UNZE održani su u navedenim terminima sastanci tima UNZE i EF za izradu elaborata o opravdanosti otvaranja novog PDS na EF UNZE. Naime, pozitivna iskustva sa prvom generacijom postdiplomskog studija (PDS) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, potrebe regije i države za savremeno školovanim kadrovima, nove okolnosti otvaranja Bussines Start-up Centra pomognutog od strane Vlade Holandije u Zenici, planovi za otvaranje novih poslovnih zona i Tehnološkog parka Zenica, zamah investicijskih aktivnosti u gradu Zenici i regionu, razvoj Poslovne zone Vitez, te najposlije potrebe Ekonomskog fakulteta UNZE za novim generacijama mladih istraživača budućih nastavnika i saradnika UNZE nameću potrebu za početkom novog ciklusa PDS na EF UNZE. U tom cilju dio članova projektnog tima (prorektor prof.Dr Darko Petković i dekan EF prof.Dr Dževad Zečić) koji je radio na pripremi prvog PDS na EF UNZE obavio je preliminarne razgovore sa predstavnicima manadžmenta kompanija Mittal, Hayat Natron, Cimos Kopar, BSC Zenica, Udrugom poduzetnika Vitez, Federalnim ministarstvom za obrt, preduzetništvo i razvoj, Regionalnom razvojnom agencijom, menadžmentima univerziteta u Novom Sadu, Dubrovniku, Bitolju, Kopru, Ljubljani i dr. te definisao kao prioritetni cilj početak nastave u zimskom semestru 2007/08 na PDS EF na odsjeku MBA (Master of Bussines Adiministration) sa usmjerenjima:
Inovativnost i  preduzetništvo
Međunarodni menadžment
Kako sadašnje okolnosti ukazuju ovaj studij će ići u saradnji sa Univerzitetom iz Twentea (Holandija) i po njihovom licenciranom EU programu.
27.08.2007.
Krediti za mlade:
Komisija za dodjelu kredita uz saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona raspisala je javni poziv za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih.
Tekst Poziva je dostupan na web stranici Zeničko-dobojskog kantona .
10.08.2007.
Posjeta i razgovori u Pro-Cadd i Ib-Cady u Ljubljani:
U cilju sagledavanja najnovijih rezultata u oblasti 3D skeniranja i printanja te nabavke opreme za budući Centar za inovativnosti i preduzetništvo na UNZE prorektor UNZE prof.Dr Darko Petković boravio je 10.08. 2007. u Ljubljani gdje je sa domaćinom Mr Edo Sternadom i njegovim saradnicima razgovarao o novim sadržajima koje SLO kompanije nude. Tokom razgovora domaćini su prikazali rezultate sa najnovijeg Sajma i konferencije o 3D skeniranju i printanju održane u Njemačkoj te neke od novih proizvoda. Dr Petković je predstavio novi Tempus projekt koji je došao na UNZE i rezultate konferencije TECHNO-Educa 2007 kao značajnog mjesta za prikaz ovakvih tehnologija.
03.08.2007.
Studijski boravak u Bochumu:
Bernard Harbaš, asistent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, od maja do jula 2007. godine, boravio je na Fakultät für Philosophie, Pädagogik und Publizistik na Ruhr Universität Bochum, (Njemačka) u okviru programa Sur-Place-Stipendienprogramm für Bosnien-Herzegowina (BiHSP), koji je podržala Njemačka služba za akedemsku razmenu (DAAD). U okviru istog programa na studijskom boravku u Bochumu je bila i Lejla Kalamujić sa Univerziteta u Sarajevu.

   početna stranica
webmaster