Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Aktuelnosti

RobotNovi istraživački projekat Katedre za automatizaciju i metrologiju

Katedra za automatizaciju i metrologiju je na Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. godini aplicirala projektom "Primjena industrijskog robota za pozicioniranje mjerenog objekta na koordinatnom mjernom stroju". Od 27 izabranih projekata, ovo je jedini projekat s područja Ze-do kantona koji je odobren za finansiranje. Koordinator projekta je doc.dr. Malik Čabaravdić, a istraživači na projektu su doc.dr. Samir Lemeš i Damir Štrbac, student postdiplomskog stduija ""Metrologija". Na konkurs je prijavljeno ukupno 229 projekata, od kojih je 27 izabrano za finansiranje, 171 je imalo nepotpunu ili neodgovarajuću aplikaciju, a 31 je odbijen zbog nedostatka sredstava.
Više o projektu...

Novi bilateralni projekat

Katedra za automatizaciju i metrologiju Mašinskog fakulteta u Zenici je u saradnji s Centrom za razvoj alata TECOS iz Celja, Slovenija, pripremila aplikaciju za istraživački projekat pod naslovom "Neporporcionalno skaliranje alata za livenje metala". Zajednički odbor za naučnu i tehnološku saradnju između Slovenije i Bosne i Hercegovine odobrio je 28 projekata, od 57 prijavljenih na konkurs, a među odobrenim projektima je projekat naše Katedre. Koordinatori projekta su doc.dr. Samir Lemeš i dr. Janez Marko Slabe. Projekat će se relizovati u saradnji s livnicom "Novi život" iz Zenice.
Više o projektu...
Neproporcionalno skaliranje

Šesta konferencija kvaliteta u BiH

Od 9. do 11. novembra je u Tuzli uspješno održana trodnevna 6. Konferencija kvaliteta u BiH pod nazivom "Kvalitet – ulaznica u društvo uspješnih". Bila je to odlična prilika za susrete i razmjenu iskustava svih aktera u sistemu kvaliteta, od direktora i vlasnika preduzeća, menadžera kvaliteta, konsultanata, do organizacija i institucija koje na bilo koji način učestvuju u implementaciji sistema upravljanja kvalitetom, u cilju jačanja svijesti, promovisanja i demonstriranja prednosti i važnosti kvaliteta za konkurentnost bh. privrede.
Prezentacije s Konferencije su dostupne na ovom linku, detaljniji pregled događanja i zaključci su dostupni na stranici projekta, a galerija fotografija se može pogledati na web stranici Asocijacije.
Tuzla

EMRPFinansiranje mobilnosti istraživača

Kao dio Evropskog istraživačkog programa za mjeriteljstvo, Evropsko udruženje državnih instituta za mjeriteljstvo objavilo je poziv za dodjelu grantova za izvrsnost istraživača i grantova za mobilnost istraživača.
Evropski istraživački program za mjeriteljstvo (EMRP) je Evropski program usmjeren ka mjeriteljstvu koji se sastoji od koordiniranih istraživanja i razvoja koji omogućuje bolju integraciju državnih istraživačkih programa.
Cilj granta za izvrsnost istraživača je da se poveća broj organizacija s kapacitetima koji se usko odnose na mjeriteljstvo u zemljama članicama EU i zemljama pridruženim Sedmom okvirnom programu (FP7). Grant za izvrsnost istraživača pruža finansijsku podršku iskusnim istraživačima koji će obavljati istraživanje u matičnoj organizaciji koja nije dio državnih mjeriteljskih sistema.
Cilj granta za mobilnost istraživača je da se poveća sposobnost Evropske mjeriteljske istraživačke zajednice. Ovaj grant pruža finansijsku podršku za istraživače u bilo kojem stadiju karijere, da pokrenu istraživanje u organizaciji koja se nalazi u inostranstvu. Grant je otvoren za više zemalja, ali posebno se podržavaju prijave istraživača iz EURAMET (Evropskog udruženja državnih mjeriteljskih instituta) zemalja koje koje još uvijek ne učestvuju u EMRP: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Makedonija, Grčka, Island, Irska, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Malta i Srbija.
Rok za dostavu prijava je 06.05.2011. godine.
Detaljnije informacije o ovom pozivu možete naći na:
http://www.emrponline.eu/call2010/stage3.html

Pristupno predavanje

Dr.sc. Izet Džananović, dipl.inž.el., održat će pristupno predavanje na temu "Elektromagnetizam", u subotu, 20. novembra 2010 godine, s početkom u 9.30 sati.
Predavanje će se održati u Laboratoriji za mjernu tehniku (sala 4104) na Mašinskom fakultetu u Zenici.

Peta konferencija kvaliteta u BiH

Povodom Evropske nedjelje kvaliteta, Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini u saradnji s preduzećem Privredna štampa iz Sarajeva organizuje V Konferenciju kvaliteta u BiH.
Članovi Katedre, prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović i v.as.dr. Samir Lemeš učestvovali su u organizaciji Konferencije, koja se ove godine održala u Bihaću, u utorak, 9.11.2010. godine.
Više o konferenciji se može saznati na web portalu www.kvalitet.ba.
Peta konferencija kvaliteta u BiH

Najava odbrane magistarskog rada

Kandidat postdiplomskog studija "Metrologija" Sučić Mato, branit će magistarski rad pod naslovom "Kontrola stanja kalupa od bentonitne mješavine i pojava grešaka na odlivku od sivog liva". Odbrana će se održati u čitaonici Mašinskog fakulteta u Zenici, u petak, 16.7.2010., s početkom u 13 sati.
Komisija za ocjenu i odbranu rada:
1. prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, predsjednik komisije
2. doc.dr. Milinko Ostojić, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, mentor
3. doc.dr. Ana Beroš, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, član
4. v.prof.dr. Hazim Bašić, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član

Najava odbrane magistarskog rada

Kandidat postdiplomskog studija "Metrologija" Buljeta Ivica, branit će magistarski rad pod naslovom "Istraživanje uzroka nastanka odstupanja oblika i dimenzija kontinuirano lijevanih AlMgSi trupaca pomoću računarske simulacije i mjerenja". Odbrana će se održati u čitaonici Mašinskog fakulteta u Zenici, u petak, 16.7.2010., s početkom u 11 sati.
Komisija za ocjenu i odbranu rada:
1. prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, predsjednik komisije
2. doc.dr. Ana Beroš, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, mentor
3. doc.dr. Milinko Ostojić, Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici, član
4. v.prof.dr. Hazim Bašić, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član

Najava odbrane magistarskog rada

Kandidat postdiplomskog studija "Metrologija" Borislav Pajkić, branit će magistarski rad pod naslovom "Procjena mjerne nesigurnosti pri etaloniranju planparalelnih graničnih mjera dužine klase 'K' na interferometru 'NLRM-Tsugami', tip GBK-250". Odbrana će se održati u čitaonici Mašinskog fakulteta u Zenici, u petak, 9.7.2010., s početkom u 11 sati.
Komisija za ocjenu i odbranu rada:
1. prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, predsjednik komisije
2. v.prof.dr. Bojan Ačko, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Slovenija, mentor
3. v.prof.dr. Hazim Bašić, Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, član

Najava odbrane doktorske disertacije

V.as.mr. Samir Lemeš, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom "Validation of numerical simulations by digital scanning of 3D sheet metal objects". Mentor je prof.dr. Karl Kuzman, a odbrana će se održati na Fakulteti za strojništvo Univerze u Ljubljani, Slovenija, u srijedu, 23.6.2010, s početkom u 10 sati.

Najava odbrane magistarskog rada

Kandidat postdiplomskog studija "Metrologija" Josip Kačmarčik, branit će magistarski rad pod naslovom "Eksperimentalno i numeričko određivanje faktora koncentracije napona za otvore sa ojačanjem u posudama pod pritiskom". Odbrana će se održati u čitaonici Mašinskog fakulteta u Zenici, u ponedjeljak, 7.6.2010., s početkom u 11 sati.
Komisija za ocjenu i odbranu rada:
1. prof.dr. Dušan Vukojević, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, predsjednik komisije
2. prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, član,
3. prof.dr. Džafer Kudumović, Mašinski fakultet u Tuzli, Univerzitet u Tuzli, član,
4. doc.dr. Nedeljko Vukojević, Mašinski fakultet u Zenici, Univerzitet u Zenici, član i mentor

2010 World Metrology DaySvjetski dan mjeriteljstva:

Međunarodna konvencija o metru, kao najviši međunarodni akt iz mjeriteljstva, potpisana je 20.maja 1875. godine u Parizu. Taj dan se slavi kao Svjetski dan mjeriteljstva.
U mnogim zemljama se održavaju svečanosti povodom ovog dana s jedinstvenom željom da se probudi svijest javnosti o važnosti razvoja ove naučne discipline, bez koje je danas nemoguće zamisliti svakodnevni život.
Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine će tim povodom u Sarajevu organizovati svečanost, 17.5.2010. godine, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

ISO 27000Standardi ISO 27000 - sigurnost informacionih sistema:

U organizaciji ASRO - Asocijacije za standardizaciju Rumunije (www.asro.ro) i ISO - Međunarodne organizacije za standardizaciju (www.iso.ch), u Bukureštu je od 24. do 26. februara 2010. godine održan Regionalni seminar za Istočnu Evropu - ISO/IEC 27001 Sistemi za upravljanje sigurnošću informacija (ISMS - Information Security Management Systems). Bosnu i Hercegovinu su na seminaru predstavljali mr. Samir Lemeš (viši asistent na Mašinskom fakultetu u Zenici i predsjednik BAS TC1) i Enes Jakić, koordinator za informacione tehnologije Instituta za standardizaciju BiH.
Evolucijom globalne ekonomije, a posebno u konkurentnom poslovnom okruženju, informacije su izložene stalnim "prijetnjama" iz različitih izvora. Postoji opća potreba za uspostavljanjem sigurnosne politike, za održanje povjerljivosti i integriteta informacija za sve organizacije. Međunarodni standard za sigurnost informacija ISO/IEC 27001:2005 brzo je postao jedan od najvažnijih alata u tom pogledu. Taj standard nudi sistemski pristup upravljanja informacijama, koji je analogan pristupima koji se koriste kod standarda kao što su ISO 9000 za upravljanje sistemom kvaliteta ili ISO 14000 za upravljanje okolišem.
Treba napomenuti da su do danas samo tri organizacije u BiH certificirane po ovom standardu: Centralna banka BiH, CS Computer Systems d.o.o. Sarajevo i Institut za privredni inženjering IPI d.o.o. iz Zenice.

Proizvodna mjerenjaNova knjiga: Proizvodna mjerenja

Iz štampe je izašla knjiga "Proizvodna mjerenja". Autori knjige su prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, v.as.mr. Samir Lemeš, doc.dr. Daut Denjo i v.as.mr. Almira Softić, a recenzenti su prof.dr. Sabahudin Ekinović i prof.dr. Smail Klarić.
Knjiga sadrži sljedeća poglavlja:
  1. Proizvodna mjerenja i kvalitet
  2. Osnove proizvodnih mjerenja (download)
  3. Mehanički uređaji za kontrolu i mjerenje dužina i uglova
  4. Greške i mjerna nesigurnost u proizvodnim mjerenjima
  5. Električni senzori u proizvodnim mjerenjima
  6. Optička i optoelektronička mjerenja dimenzionalnih karakteristika proizvoda i kontrole procesa
  7. Osnove koordinatne metrologije
  8. Mjerenje karakteristika površina
  9. Menadžment mjernom i kontrolnom opremom za proizvodna mjerenja

ISO 26000Standard ISO 26000 - društvena odgovornost:

Posljednji krug informacija i konsultacija prije usvajanja standarda ISO 26000 održan je 17. i 18. novembra za predstavnike država srednje, istočne Evrope i Balkana. Bosnu i Hercegovinu predstavljali su Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, predsjednica Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, gospođa Lenka Kozić, dipl.ecc., direktorica Agencije za nadzor nad tržištem i Tihomir Anđelić, dipl.inž., ekspert Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine.
ISO/TMB/WG/SR komitet pripremio je standard koji se odnosi na socijalnu odgovornost svih stakeholdera u današnjoj globalnoj ekonomiji. Učešće u implementaciji ovog standarda čije se usvajanje planira u februaru 2010, treba da imaju: Industrija (proizvodnja i usluge), potrošači, vladin sektor, NVO, sindikati i ostali. Ključni ciljevi standarda su: ljudska prava, okoliš, radna prava, zaštita potrošača, etički principi poslovanja, uključenost lokalne zajednice u razvoj. Standard nije predmet certificiranja, a već se mnoge kompanije pripremaju za implementaciju principa socijalne odgovornosti u poslovanje. Svi drugi stakeholderi treba da se uključe u national mirror committee i na nacionalnom nivou promoviraju odredbe ISO 26000.

4. konferencija kvaliteta u BiHOdržana IV Konferencija kvaliteta u Bosni i Hercegovini

Svjetski dan kvaliteta, 12. novembar, ove godine je obilježen IV Konferencijom kvaliteta u BiH "Državna nagrada za kvalitet", koja je održana u hotelu "Evropa" u Sarajevu.
Na Konferenciji je učestvovalo 60 predstavnika privrednih društava, državnih i nevladinih institucija, certifikacijskih kuća i drugih kompanija koje se bave kvalitetom ili su zainteresovane za promicanje ideje kvaliteta u svom poslovanju.
Materijali i zaključci sa Konferencije se dostupni na ovom linku, a možete pogledati i galeriju fotografija s Konferencije.

Obuka za korištenje koordinatne mjerne mašine

Od 8. do 17. septembra 2009 u Laboratoriji za mjernu tehniku je realizovana obuka za korištenje koordinatne mjerne mašine Zeiss Contura i softvera Calypso, a predavač je bio Robert Grosek iz firme Zeiss IMT Austria. Intenzivni trening podijeljen u tri modula (Basic, Advanced i Curves) pohađalo je osoblje Laboratorije, te saradnici sa Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" i Mašinskog fakulteta u Sarajevu. Nakon ove obuke, Laboratorija će uskoro početi sa pružanjem usluga kontrole dimenzija i oblika.

Jačanje metrološke infrastrukture u Bosni i Hercegovini:

U Zenici je na Institutu za metalurgiju i materijale, 11. avgusta, održan sa ključnim ekspertima iz metrologije. Sastanak je održan u cilju uspostave saradnje na realizaciji prvog dijela projekta uspostave metrološkog sistema BiH.Sastanak su zakazali Dušan Kordik,dipl ing. team leader i ekspert za metrologiju iz Češke i Zoltan Zelenka, dipl.ing. ekspert austrijskog instituta za mjeriteljstvo.
EU je podržala i dodijelila sredstva za projekat "Jačanje metrološke infrastrukture u Bosni i Hercegovini" u iznosu od milion eura. Realizacija projekta je povjerena konzorciju koji čine austijski, češki, i portugalski instituti za mjeriteljstvo koji će uz pomoć domaćih eksperata raditi na uspostavi naučne i zakonske metrologije u BiH. Cilj posjete je bio upoznavanje sa stanjem metrologije u BiH, izrada izvještaja o stanju u ovoj oblasti te upoznavanje sa eventualnim domaćim ekspertima koji će učestvovati u realizaciji projekta. Treba napomenuti da je uspostava i funkcija metrološke infrastrukture u BiH uslov za pridruživanje EU.

Dan mjeriteljstva na Univerzitetu u Zenici obilježen radno

20. maj u svijetu se obilježava kao Dan mjeriteljstva. Na Univerzitetu Zenica ovaj dan je obilježen radno, tako što je danas dopremljen veliki kontingent najsavremenije mjerne opreme, uključujući i koordinatnu mjernu mašinu.
Možete pogledati galeriju fotografija o opremanju laboratorije.

Eksterna evaluacija EUA

Laboratoriju za mjernu tehniku su u petak, 20.2.2009 posjetili predstavnici EUA (Europan University Association) u sklopu aktivnosti eksterne evaluacije UNZE od strane ove renomirane organizacije koja objedinjuje univerzitete Evrope i predstavlja krovnu instituciju grupe E4 za oblikovanje Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).

Najava odbrane magistarskog rada

Kandidat postdiplomskog studija "Metrologija" Borislav Bošnjak, branit će magistarski rad pod naslovom "Metode provjere deklariranih karakteristika kućanskih aparata u skladu sa EU standardima". Odbrana će se održati u čitaonici Mašinskog fakulteta u Zenici, u petak, 27.2.2009., s početkom u 11 sati.
Komisija za ocjenu i odbranu rada:
1. prof.dr. Sabahudin Ekinović, Mašinski fakultet Zenica, predsjednik komisije
2. prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, Mašinski fakultet Zenica, mentor i član
3. v.prof.dr. Narcis Behlilović, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, član

Najava odbrane magistarskog rada

Kandidat postdiplomskog studija "Metrologija" Nedžad Haračić, branit će magistarski rad pod naslovom "Savremena metoda kalibriranja XRF spektrometra pomoću sintetičkih standarda (etalona)". Odbrana će se održati u čitaonici Mašinskog fakulteta u Zenici, u ponedjeljak, 19.1.2009., s početkom u 11 sati.

Učešće na konferenciji RMO 2008

CavtatČlanovi Katedre za automatizaciju i metrologiju, Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović i v.as.mr. Samir Lemeš, su učestvovali u radu 1. međunarodnog simpozija RMO 2008 - Regionalne metrološke organizacije "Metrologija, testiranje i akreditiranje - rušenje trgovinskih barijera", od 12. do 14.11.2008. godine u Cavtatu, Hrvatska, sa radom "Importance of metrology education - B&H case".
Na ovoj stranici su dostupne fotografije sa konferencije.

Učešće na konferenciji TMT 2008

Članovi Katedre su učestvovali u radu 12. međunarodne konferencije "TMT 2008", od 24. do 30.8.2008. godine u Istanbulu. Na ovoj stranici su dostupne fotografije sa konferencije.

Nabavka opreme

Nextengine 3D scannerSredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke izvršena je nabavka naučnoistraživačke opreme za potrebe Katedre. Nabavljen je 3D skener Nextengine, te grafička radna stanica IBM Intellistation M Pro.

Okrugli sto

Povodom 20. maja, Svjetskog dana mjeriteljstva, u okviru aktivnosti EU Tempus SCM projekta "Pomacom", Katedra za automatizaciju i metrologiju Univerziteta u Zenici, Metalurški institut "Kemal Kapetanović" i Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine organizuju OKRUGLI STO
"Uloga i značaj mjeriteljstva u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine"

Uvodničari:
- Osman Topčagić, direktor Direkcije za evropske integracije BiH
- Esad Tuzović, direktor Instituta za mjeriteljstvo BiH
- prof.dr. Mirsada Oruč, v.d. direktorica Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica
- prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović, šefica Katedre za automatizaciju i metrologiju Univerziteta u Zenici
Okrugli sto će se održati u četvrtak, 17.5.2007. godine, u biblioteci Metalurškog instituta "Kemal Kapetanović" Zenica, od 10 do 12 sati.

Pomacom

Pomacom

Konkurs za postdiplomski magistarski studij "Metrologija", koji će se realizovati kao Tempus SCM projekat, zatvoren je 24.11.2006. godine. Spisak primljenih kandidata i sve ostale informacije o tom studiju možete naći na web stranici www.pomacom.unze.ba. Nastava počinje 15.12.2006. godine.

CDP+

Članovi Katedre za automatizaciju i metrologiju Univerziteta u Zenici učestvuju u projektu "Course Development Program Plus" koji finansira WUS Austrija. U zimskom semestru 2006/2007 godine realizuju se projekti: "Mjerna tehnika" na Mašinskom fakultetu, koordinator prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović i set od dva predmeta na Pedagoškom fakultetu (Aplikativni softver, Programiranje za Internet), koordinator v.as.mr. Samir Lemeš. U ljetnom semestru doc.dr. Aleksandar Karač će realizovati predmet "Proceduralno programiranje". Više o projektu možete naći na linku "Projekti".
Webmaster | Ažurirano 02.01.2013