Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Mjerna tehnika (odsjek "Opšte mašinstvo")
Univerzitet u Zenici  |   Mašinski fakultet  |  Katedra za automatizaciju i metrologiju

Predavanja iz predmeta "Mjerna tehnika"
prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović
doc.dr. Samir Lemeš
akademska godina 2011/2012
Datum Tema
ponedjeljak 5.3. 1. UVOD
1.1. Metrologija-nauka o mjerenju i njen značaj
1.2. Zadaci i podjela metrologije
1.3. Historijski razvoj mjerenja i jedinica mjernih veličina
1.4. Međunarodni sistem mjernih jedinica - SI sistem
1.5. VIM i osnovni termini u metrologiji
ponedjeljak 12.3. 2. MJERENJE FIZIČKIH VELIČINA
2.1. Principi mjerenja i kontrole
2.2. Podjela metoda i sredstava mjerenja
2.3. Mjerni sistemi
ponedjeljak 19.3. 2.4. Električna mjerenja neelektričnih veličina
3. MJERNA NESIGURNOST
3.1. Uvod u mjernu nesigurnost
3.2. Analiza grešaka mjerenja
3.3. Obrada rezultata mjerenja
ponedjeljak 26.3. 3.4. Uzroci mjerne nesigurnosti i pojave grešaka
3.5. GUM i procedure određivanja mjerne nesigurnosti
ponedjeljak 2.4. 4. SENZORI
4.1. Uvod
4.2. Klasifikacija senzora
4.3. Fizikalni pricipi rada senzora
4.4. Vrste senzora veličina
4.5. Prijenos i registracija mjerenih veličina
ponedjeljak 9.4. 5. MJERENJE TEMPERATURE
5.1. Opći pojmovi u mjerenju temperature
5.2. Vrste termometara
5.3. Termometri zračenja
5.4. Specijalne metode mjerenja temperature
5.5. Kontrola i kalibriranje termometara
ponedjeljak 16.4. 6. MJERENJE UGAONE BRZINE I BROJA OBRTAJA
6.1. Uvod
6.2. Mjerenje ugaone brzine pomoću tahometara
6.3. Senzori ugaone brzine
7. MJERENJE OBRTNOG MOMENTA I SNAGE
7.1. Uvod
7.2. Mjerenje obrtnog momenta pomoću mjernih traka
7.3. Mjerenje obrtnog momenta pomoću induktivnog senzora
7.4. Mjerenje obrtnog momenta mehaničkim torziometrom sa stroboskopskim indikatorom
7.5. Mjerenje obrtnog momenta mehaničkim dinamometrima
7.5. Transmisioni dinamometri
7.6. Mjerenje snage pomoću kočnica
7.7. Ostali načini mjerenja obrtnog momenta i snage
ponedjeljak 23.4. 8. MJERENJE VIBRACIJA
8.1. Uvod
8.2. Uzroci pojave vibracija
8.3. Mjerni lanac za mjerenje vibracija
8.4. Kriteriji za ocjenu dozvoljenih vibracija mašina i uređaja
8.5. Uklanjanje vibracija uravnoteženjem
8.6. Dinamička ispitivanja
ponedjeljak 30.4. 9. AKUSTIČKA MJERENJA
9.1. Uvod
9.2. Postavke o zvuku
9.3. Instrumenti, metode i standardi za mjerenje buke
10. MJERENJE PRITISKA
10.1. Uvod
10.2. Instrumenti za mjerenje pritiska
10.3. Senzori pritiska
ponedjeljak 7.5. 11. MJERENJE SILE
11.1. Uvod
11.2. Instrumenti i uređaji za mjerenje sile
11.3. Kalibriranje dinamometara
11.4. Mjerni lanac za mjerenje mase
ponedjeljak 14.5. 14. KOORDINATNA METROLOGIJA
14.1. Principi koordinatne metrologije
14.2. Koordinatne mjerne mašine
14.3. Mjerenje na koordinatnoj mjernoj mašini
14.4. Mjerna nesigurnost
14.5. Primjena koordinatne metrologije
ponedjeljak 21.5. Prezentacije seminarskih radova
ponedjeljak 28.5. Prezentacije seminarskih radova

Skripta

Skripta "Mjerna tehnika" prof.dr. Nermine Zaimović-Uzunović (Mašinski fakultet u Zenici, 2006) dostupna je za download na ovom linku (pdf, 38 MB).
Download Latest Adobe ReaderSkripta je u PDF formatu i za pregled vam je potreban Adobe® Reader®.
Najnoviju verziju programa možete naći na Adobe® Web sajtu.

Upute za izradu seminarskog rada

Seminarski rad treba da obrađuje jednu temu iz mjerne tehnike. Sastoji se iz pisanog elaborata (5-10 stranica) i Powerpoint prezentacije i predaje se isključivo u elektronskom obliku, na e-mail adresu slemes@mf.unze.ba.
No Copy No PasteSeminarski rad treba biti rezultat samostalnog rada.
Rad se radi na formatu A4, margine po 2.5 cm, font "Times New Roman" veličine 12, jednostruki prored (single line spacing), sa 6pt (0,5 lines) razmaka poslije svakog pasusa. Svi naslovi veličine 14, bold.
MS Word uzorak za izradu seminarskog je dostupan za download na ovom linku.
Obavezni elementi rada: naslov, ime autora, rezime (do 80 riječi), ključne riječi, uvod sa pregledom aktuelnih istraživanja u području tematike rada, razrada teme, zaključci i spisak korištenih izvora (literature, web stranica).
Svaki sadržaj (slika, rečenica, tabela, formula) koja je preuzeta iz nekog izvora se obavezno mora označiti brojem koji odgovara rednom broju iz priloženog spiska literature.
Primjer navođenja izvora:
[1] Haftka, R. T.; Grandhi, R. V. (1986) Structural Shape Optimization: A Survey, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 57(1), 91-106. ISSN 0045-7825, Elsevier
[2] http://www.etfos.hr/~fridl/teorija2.htm (dostupno 13.11.2007)
[3] Zaimović-Uzunović N. (2003) Mjeriteljska infrastruktura, ISBN 9958-617-16-4, Dom štampe, Zenica


Uz svaki seminarski rad treba pripremiti Powerpoint prezentaciju za prezentovanje seminarskog rada u trajanju od 5 do 15 minuta.

Krajnji rok za predaju seminarskog rada je 25.5.2012.

Sistem ocjenjivanja

  Zadatak Bodovi
a Estetski izgled i poštovanje uputa za grafičku opremu rada 10
b Obavezni elementi rada 10
c Pravopis i stručna terminologija 10
d Adekvatne ilustracije (veličina, kvalitet, originalnost) 20
e Aktuelnost podataka 10
f Korištenje većeg broja različitih izvora 10
g Korištenje izvora na stranim jezicima 10
h Kvalitet prezentacije 20

Skala za bodovanje seminarskog rada:
Bodovi 0-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100
Ocjena 5 6 7 8 9 10

Seminarski radovi:

Student Tema Rad Prezentacija Sistem ocjenjivanja Bodovi Ocjena
a b c d e f g h
Gačić Emrah Mjerenje tvrdoće Seminarski rad Prezentacija 8 8 8 10 10 10 0 15 69 7
Husika Amra Mjerenje ugaone brzine Seminarski rad Prezentacija 8 8 9 5 8 10 0 10 58 6
Mašić Arnel Mjerenje napona i deformacija Seminarski rad Prezentacija 9 10 5 15 5 5 10 10 69 7
Mulahalilović Eldin Mjerenje temperature Seminarski rad Prezentacija 8 8 8 15 8 10 10 15 82 9
Salihbegović Amina Mjerenje buke Seminarski rad Prezentacija 8 8 8 10 8 5 5 5 57 6
Vajzović Fahir Mjerenje vibracija Seminarski rad Prezentacija 8 8 9 15 8 10 0 15 73 8

Webmaster | Ažurirano 18.10.2012