Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Centri Univerziteta u Zenici

Na Univerzitetu u Zenici aktivno se radi na formiranju Centra za društvena i interreligijska istraživanja i Centra za globalno razumijevanje prava.
U toku je izrada Elaborata o opravdanosti osnivanja Centara.

Namjera Centra za društvena i interreligijska istraživanja je da kroz projekte, programe naučna istraživanja, seminare, razgovore doprinese razvoju zdravih i integrisanih ličnosti kao i stabilne društvene zajednice koja njeguje dijalog i saradnju na putu ka integraciji sebe kao ličnosti.

Pozivamo sve zainteresirane pojedince i institucije da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u razvoju ovoga Centra, dostavljajući svoje sugestije, prijedloge, primjedbe i sl. tehničkom sekretaru Centra na adresu: esma.idizdarevic@unze.ba

Centar za globalno pravno razumijevanje se osniva sa zadatkom da unapređuje izučavanje pravne nauke, pozitivnog prava i pravnih institucija BiH kao i uporednopravnih sistema drugih, što će činiti djelatnost od interesa za razvoj domaćeg pravnog sistema.
Centar će svojim projektima, seminarima, naučnoistraživačkim radom, programima davati naročit doprinos razvoju globalnog pravnog razumijevanja i promovisati demokratsko društvo i demokratske institucije u BiH.
S obzirom na važnost ovog Centra od velikog značaja bi bila saradnja sa svim zainteresovanim za učešće u projektima Centra od kojih veliku ulogu imaju pravni eksperti i Institucije unutar i izvan zemlje, studenti i pravnici te praktičari iz sudstva i drugih oblasti društvenog života.

Stoga pozivamo sve zainteresovane da daju svoj doprinos i da po mogućnosti aktivno učestvuju u razvoju ovoga Centra dostavljajući svoje prijedloge,sugestije i eventualne primjedbe i sl. tehničkom sekretaru Centra na adresu: adisa.krehmic@unze.ba


   početna stranica
webmaster