Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Fakulteti Univerziteta u Zenici

Fakultet

 

Studijski program

Fakultet za metalurgiju i materijale
www.famm.unze.ba
  Koncept 4+1+3
Metalurgija
Materijali: Smjer za metalne materijale
Materijali: Smjer za nemetalne materijale
Hemijsko inženjerstvo
Mašinski fakultet
www.mf.unze.ba
 

Koncept 4+1+3
Inženjerski dizajn proizvoda                 
Menadžment proizvodnim tehnologijama                         
Inženjerska ekologija                     
Održavanje
Koncept 3+2+3
Opšte mašinstvo

Filozofski fakultet
www.ff.unze.ba
 

Koncept 4+1+3
Razredna nastava
Engleski jezik i književnost
Njemački jezik i književnost
Turski jezik i književnost
Matematika i informatika
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost
Kulturalni studij

Ekonomski fakultet
www.ef.unze.ba
  Koncept 4+1+3
Menadžment preduzeća
Računovodstveni i revizijski menadžment
Pravni fakultet
www.prf.unze.ba
  Koncept 4+1+3
Pravo, opšti smjer
Zdravstveni fakultet
www.zf.unze.ba
  Koncept 4+1+3
Opšti smjer zdravstvene njege
Politehnički fakultet
www.ptf.unze.ba

  Koncept 4+1+3
Građevinarstvo
Koncept 3+2+3
Proizvodni biznis
Islamski pedagoški fakultet
www.ipf.unze.ba
  Koncept 4+1+3
Socijalna pedagogija
Arapski jezik i književnost
Koncept 3+2+3
Islamska vjeronauka
Predškolski odgoj i obrazovanje

   početna stranica
webmaster