Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Lična karta Univerziteta u Zenici
  • Lična karta Univerzitata u Zenici za 2014. godinu

arrowLična karta Univerziteta u Zenici 2014

  • Lična karta Univerzitata u Zenici za 2014. godinu

arrowLična karta Univerziteta u Zenici 2013

  • Lična karta Univerzitata u Zenici za 2014. godinu

arrowLična karta Univerziteta u Zenici 2012

  • Lična karta Univerzitata u Zenici za 2014. godinu

arrowLična karta Univerziteta u Zenici 2011


   početna stranica
webmaster