Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Mapa Web stranica Univerziteta u Zenici

Univerzitet
Historija Univerziteta 
Menadžment Univerziteta 
Senat 
Upravni odbor 
Dokumenti Univerziteta 
Kontakti Univerziteta u Zenici 
Kako nas pronaći 

Članice Univerziteta
Fakulteti 
Katedre 
Pridružene članice 
Centri 
Studentski centar 
Univerzitetska biblioteka 

Aktuelnosti
Događanja na Univerzitetu 
Projekti 
Konkurs za upis studenata 
Konferencije 
Časopisi Univerziteta 
Doktorske teze 
Međunarodna saradnja
Konkursi 

Studenti
Brucoški vodič 
Konkurs za upis studenata 
Unija studenata 
Stipendije 
Studentski centar 

Nauka
Konferencije 
Projekti 
Časopisi 
Doktorske teze 
Konkursi 
Postdiplomski studij 

Bolonjski proces
O Bolonjskom procesu 
ECTS 
Reforma obrazovanja 
Rektorska konferencija 
Evropska univerzitetska regulativa 
Sistem kvaliteta
Aktuelnosti iz sistema kvaliteta 
Sistem kvaliteta na Univerzitetu u Zenici 
Jačanje sistema kvaliteta na univerzitetima u BIH 
Asocijacije za kvalitet 
Iz kancelarije menadžera za kvalitet UNZE 

Kontakti
Kontakti Univerziteta u Zenici 
Kontakti u BiH 
Korisne Web adrese 


   početna stranica
webmaster