Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Instituti Univerziteta u Zenici
Metalurški institut "Kemal Kapetanović"
www.miz.unze.ba
 
 • Poslovi direktora
 • Organizacioni sektor
 • Zavod za fizičku metalurgiju
 • Zavod za metaluršku hemiju
 • Zavod za zaštitu i ekologiju
 • Zavod za toplotehniku i mjerenja
 • Zavod za zavarivanje
 • Zavod za topljenje i livenje metala
 • Zavod za plastičnu preradu metala
 • Zavod za mašinstvo
 • Zavod za elektrotehniku i automatizaciju
 • Zavod za rude i gvožđe
 • Internet-Indok Centar
 • Inspekcijsko tijelo - ITN

   početna stranica
webmaster