Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Reforma obrazovanja u BiH
Modernizacija rukovodnih i upravljačkih sposobnosti univerziteta u Bosni i Hercegovini
(zajednički projekat Evropske komisije i Vijeća Evrope):
3. seminar za obuku menadžmenta, 21.04.2005: Zapisnik (pdf, 123 kB)
2. seminar za obuku menadžmenta, 15.03.2005: BILJEŠKE SA RADNIH GRUPA (pdf, 128 kB)
List of Participants - 2nd Management Training Seminar 17-18 February 2005 Hotel Palas Sarajevo (XLS, 35 kB)
2. seminar za obuku menadžmenta, 15.03.2005: Izvještaj (pdf, 123 kB)
Treći seminar za izradu prototipa statuta univerziteta, 05.03.2005: Izvještaj (pdf, 118 kB)
 
Dokumenti o reformi obrazovanja u BiH:

Studiranje u Evropi 2 (pdf, 1,63 MB)
Funkcionalni pregled sektora obrazovanja - Završni izvještaj (pdf, 1,2 MB)
Reforma obrazovanja - poruka građanima BiH (pdf, 254 kB)
Obrazovanje u BiH - Izvještaj Savjeta Evrope za Svjetsku banku (pdf, 386 kB)
EUA institutional evaluations of seven Universities of Bosnia and Herzegovina (pdf, 254 kB)
Strategija razvoja nauke u FBiH (pdf, 2604 kB)
Strategija razvoja NI-IR rada u FBiH (pdf, 590 kB)

 

 

 

 

 

 

 

 


   početna stranica
webmaster