Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine
O Konferenciji :

Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine/Rektorski zbor Bosne i Hercegovine je udruženje univerziteta, koje utvrđuje i zastupa zajedničke interese bosanskohercegovačkih univerziteta prema organima vlasti i svim subjektima zainteresiranim za razvoj i budućnost visokog obrazovanja, te posebno prema međunarodnim subjektima koji se bave visokim obrazovanjem.

Članovi rektorske konferencije Bosne i Hercegovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine su univerziteti:
1. Univerzitet u Banjaluci, Banjaluka, Trg srpskih vladara 2,
2. Univerzitet u Bihaću, Bihać, Kulina bana 2/II.,
3. Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Mostar, Midhata Hujdura Hujke bb,
4. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Istočno Sarajevo, Vuka Karadžića 1,
5. Sveučilište u Mostaru, Mostar, Trg hrvatskih velikana 1,
6. Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Obala Kulina bana 7/II.,
7. Univerzitet u Tuzli, Tuzla, Muharema Fizovića 6/II.,
8. Univerzitet u Zenici, Zenica, Fakultetska 3.

 
Univerzitet u Zenici je predsjedavao Rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine/Rektorskim zborom Bosne i Hercegovine u periodu od 17.12.2012. godine do 18.11.2013. godine.

U toku predsjedavanja Univerziteta u Zenici Rektorskom konferencijom Bosne i Hercegovine/Rektorskim zborom Bosne i Hercegovine održane su 4 (četiri) sjednice, na kojima su razmatrana pitanja iz nadležnosti ovog tijela, sa dnevnim redom sjednica kako slijedi:

01/13 - Prva sjednica RKBiH/RZBiH održana 21.01.2013. godine
1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice RKBiH/RZBiH održane 17.12.2012. godine u Bihaću
2. Rasprava o planu rada RK BiH/RZ BiH za mandatni period
3. Usaglašenost zakonskih rješenja svih nivoa obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa Okvirnim zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09) (pitanja akademskih sloboda, akademske samouprave i autonomije univerziteta)
4. Institucionalna akreditacija javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini
5. Akt Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine pod nazivom Evropska komisija – Generalni direktorat za prevođenje, informacija
6. Tekuća pitanja
7.Dopuna dnevnog reda, na prijedlog direktora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, dr.sc. Huseina Nanića, Prijedlog jednog predstavnika RKBiH/RZBiH u članstvo Komisije za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuku o akreditaciji visokoškolskih ustanova i strudijskih programa

02/13 - Druga sjednica RKBiH/RZBiH održana 15.04.2013. godine
1. Usvajanje Zapisnika sa 01/13 sjednice RKBiH/RZBiH održane 21.01.2013.godine u Zenici
2. Informacija o projektu „Reforma financiranja visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini”
3. Okvirni plan rada RK BiH/RZ BiH za mandatni period
a) Zaključci sa sastanka održanog dana 12.03.2013. godine u Ministarstvu civilnih poslova BiH
4. Usaglašenost zakonskih rješenja svih nivoa obrazovnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa Okvirnim zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj:59/07 i 59/09) (pitanja akademskih sloboda, akademske samouprave i autonomije univerziteta)
5. Informacija o okončanju postupka promjene registracije RKBiH/RZBiH i otvaranju računa Rektorske konferencije BiH/Rektorskog zbora BiH, veza Odluka o finansiranju rada RKBiH/RZBiH sa 4. sjednice RKBiH/RZBiH u Bihaću od 17.12.2012. godine
6. Tekuća pitanja
7. Dopuna dnevnog reda, na prijedlog prof.dr.sc. Uge Vlaisavljevića, prorektora za oblast međunarodnih odnosa Univerziteta u Sarajevu, razmatranje pitanja statusa Tempus ureda u BiH, koordinacije novih projekata i uopšte pitanje odnosa između Tempus ureda i RKBiH/RZBiH

03/13 - Treća sjednica RKBiH/RZBiH održana 02.09.2013. godine
1. Donošenje odluka o:
a) razrješenju predsjednika RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića
b) imenovanju predsjednika RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Dževada Zečića
c) razrješenje osobe ovlaštene za zastupanje RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića
d) imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Dževada Zečića
2. Usvajanje Zapisnika sa 02/13 sjednice RKBiH/RZBiH održane 15.04.2013. godine u Zenici
3. Inicijativa za obilježavanje desete godišnjice pristupanja Bosne i Hercegovine bolonjskom procesu - Univerzitet u Tuzli, broj: 01-4072/13 od 28.05.2013. godine
4. Inicijativa za dogovaranje i potpisivanje bilateralnih sporazuma među javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini o akademskoj razmjeni – Univerzitet u Tuzli, broj: 01-4198/13 od 05.06.2013. godine
5. Informacija - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 09-33-5-1134-ALĆ/13 od 14.05.2013. godine, veza tačka 2. Zaključka RKBiH/RZBiH, broj: 01-100-020-1244/13 od 15.04.2013. godine
6. Informacija o neusaglašenosti kantonalnih/entitetskih zakona sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH - Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 09-33-4-692-2-ALĆ/13 od 22.05.2013. godine, veza Zaključak broj: 01-100-020-1242/13 od 15.04.2013. godine
8. Evropska Unija i Vijeće Evrope novi zajednički projekat "Strateški razvoj visokog obrazovanja i standardi kvalifikacija" u BiH, izvjestilac Roberts Karen
9. Inicijativa – Univerzitet u Tuzli za sudjelovanje članova RKBiH u regionalnim rektorskim konferencijama, akt broj: 01-5453/13 od 18.07.2013. godine
10. Pismeno obraćanje prorektora Univerziteta u Sarajevu, prof.dr.sc. Uge Vlaisavljevića predsjedavajućem RKBiH/RZBiH-u, prof.dr.sc. Sabahudinu Ekinoviću,  akt broj: 0103-38-1823/13 od 03.06.2013. godine
11. Tekuća pitanja
12. Dopuna dnevnog reda, na prijedlog predsjednika, prof.dr.sc. Dževada Zečića, rektora Univerziteta u Zenici, razmatranje dopisa Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta/kvalitete Banja Luka, pod nazivom Molba za imenovanje jednog predstavnika Rektorske konferencije u Savjetodavni odbor IPA Twining projekta – „Jačanje institucionalnih kapaciteta u osiguranju kvaliteta“

04/13 - Četvrta sjednica RKBiH/RZBiH održana 18.11.2013. godine
1. Usvajanje Zapisnika sa 03/13 sjednice RKBiH/RZBiH održane 02.09.2013. godine u Zenici
2. Realizacija zaključaka sa 03/13 sjednice RKBiH/RZBiH
3. Akt Ministarstva civilnih poslova BiH, pod nazivom Pravilnik o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja, broj: 09-33-5-1138-3-A??/13 od 21.10.2013. godine
4. Izvještaj o radu RKBiH/RZBiH za vrijeme predsjedavanja Univerziteta u Zenici i primopredaja dužnosti Univerzitetu u Sarajevu sa finansijskim izvještajem, i donošenje odluka o:
a) Usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem o poslovanju Rektorske konferencije Bosne i Hercegovine/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine
b) Razrješenju predsjednika RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Dževada Zečića,
c) Imenovanju predsjednika RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Muharema Avdispahića,
d) Razrješenju osobe ovlaštene za zastupanje RKBiH/RZBiH, , prof.dr.sc. Dževada Zečića,
e) Imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje RKBiH/RZBiH, prof.dr.sc. Muharema Avdispahića,
f)  Razrješenju generalnog sekretara RKBiH/RZBiH, Medihe Arnaut, dipl.pravnik,
g) Imenovanju generalnog sekretara RKBiH/RZBiH,
h) Izmjeni člana 3. stav 4. Statuta RKBiH/RZBiH – Sjedište RKBiH/RZBiH je „Obala Kulina bana broj 7/II, Sarajevo“,
i)  Promjeni sjedišta RKBiH/RZBiH – Sarajevo, Obala Kulina bana broj 7/II,

4. Tekuća pitanja


 
Dokumenti:


Zapisnik sa sastanka održanog 17.02.2005. (MS Word dokument, 49 kB)
Statut (MS Word dokument, 103 kB)
Zapisnik sa sjednice RKBiH-RZBiH od 12.07.05.g (MS Word dokument, 43 kB)

Biharnet

 


   početna stranica
webmaster