Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Iz kancelarije menadžera za kvalitet UNZE
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2013 godini 09.07.2013.
U 2013 godini su, a shodno ranije koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi sistema kvaliteta (QA sistem) nastavljene aktivnosti u pogledu njegove implementacije i daljnjeg jačanja. Kao i ranijih godina većina aktivnosti je dio kontinuiranih zadataka i realizacije projektno-programskih ciljeva iz ranijeg perioda.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2013 godini dostupan je u pdf formatu.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2012 godini 22.01.2013.
U 2012 godini su, a shodno ranije koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi sistema kvaliteta (QA sistem) nastavljene aktivnosti u pogledu njegove implementacije i daljnjeg jačanja. Kao i ranijih godina većina aktivnosti je dio kontinuiranih zadataka i realizacije projektno-programskih ciljeva iz ranijeg perioda.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2012 godini dostupan je u pdf formatu.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2011 godini 31.01.2012
(QA sistem) nastavljene aktivnosti u pogledu njegove implementacije i daljnjeg jačanja. Kao i ranijih godina većina aktivnosti je dio kontinuiranih zadataka i realizacije projektno-programskih ciljeva iz ranijeg perioda.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2011 godini dostupan je u pdf formatu.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2010 godini 02.03.2011.
Zahvaljujući dobro koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi sistema kvaliteta u 2010 godini su u pogledu uspostave stabilnog sistema unutar organizacione strukture Univerziteta i daljeg razvoja kulture kvaliteta zabilježeni značajni rezultati. Oni se prije svega ogledaju u nizu konkretnih aktivnosti koje su značajno doprinijele širenju svijesti o kvalitetu u visokom obrazovanju i razumijevanju uloge svakog učesnika u institucionalnoj izgradnji sistema kvaliteta unutar akademske zajednice.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2010 godini dostupan je u pdf formatu.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2008 godini
12.01.2009
Zahvaljujući dobro koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi QA sistema u 2008 godine na UNZE su u pogledu uspostave stabilnog QA sistema unutar organizacione strukture UNZE i daljeg razvoja kulture kvaliteta zabilježeni značajni rezultati. Oni se prije svega ogledaju u nizu konkretnih aktivnosti koje su značajno doprinijele širenju svijesti o kvalitetu u visokom obrazovanju i razumijevanju uloge svakog učesnika u institucionalnoj izgradnji QA sistema prije svega unutar akademske zajednice. Ove aktivnosti se mogu posmatrati u nekoliko ključnih pravaca djelovanja. Oni su predstavljeni u nastavku sa prikazom realizovanim aktivnostima tokom 2008. godine.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2008 godini dostupan je u pdf formatu.
Prijedlog Plana rada Odbora za QA UNZE
09.12.2008
U narednoj kalendarskoj 2009. godine Odbor za kvalitet UNZE planira sljedeće aktivnosti:
 1. ANKETIRANJA:
  1. Anketiranje studenata o kvalitetu nastavno-naučnog procesa u zimskom semestru 2008/09. godine sa analizom rezultata
  2. Anketiranje studenata o kvalitetu nastavno-naučnog procesa u ljetnom semestru 2008/09. godine sa analizom rezultata
  3. Anketiranje studenata o kvalitetu usluga studentskih službi po fakultetima / s ciljem ispunjavanja uslova za donaciju softvera za rad studentskih službi/
  4. Anketiranje završenika o kvalitetu nastavno-naučnog procesa i nivou stečenih znanja u toku studija na fakultetima UNZE /parcijalno po fakultetima koji su izveli završenike/
  5. Anketiranje poslodavaca o nivoua stečenih znanja završenika na fakultetima UNZE /parcijalno po fakultetima koji su izveli završenike/
  6. Anketiranje zadovoljstva korisnika i učesnika raznih seminara, konferencija, skupova i sl . u organizaciji OJ UNZE.
 2. RAD NA QA DOKUMENTACIJI:
  1. Opšta dokumentacija:
   1. Izrada Pravilnika o internom QA sistemu UNZE
   2. Izrada Pravilnika o procesu anketiranja studenata na UNZE
  2. QA dokumentacija:
   1. Poslovnik o kvalitetu,
   2. Procedure QA sistema: preostale iz plana i nove po procjeni
   3. Prateći obrasci /formulari i dr.
 3. DALJA INSTITUCIONALIZACIJA QA UNZE:
  1. Redovni sastanci Odbora za kvalitet UNZE i po potrebi OJ
  2. Identifikacija i utvrđivanje indikatora kvaliteta i njihovo praćenje
  3. Nabavka softvera za:
   1. obradu anketnih upitnika,
   2. informacioni sistem UNZE
  4. Obuka za korištenje optičkog čitača i softvera za obradu anketnih upitnika
  5. Implementacija Pravilnika o internom QA sistemu UNZE
  6. Interne provjere /evaluacije/ na UNZE:
   1. Godišnja evaluacija aktivnosti UNZE
   2. Provjere stepena provedbe QA dokumentacije,
  7. Pripreme i učešće u eksternoj evaluaciji na UNZE
  8. Učeće na NSS ''Kvalitet 2009'' i drugim konferencijama, internim i eksternim seminarima i programima obrazovanja za kvalitet /
 4. SARADNJA SA DRUGIM INSTITUCIJAMA I UČEŠĆE U PROJEKTIMA VEZANIM ZA QA
  1. Nastavak aktivnosti na ranije započetim projektima /Tempus/,
  2. Saradnja sa drugim QA uredima na univerzitetima u BiH i inostranstvu
  3. Priprema aplikacija za nove projekte
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2007 godini
18.05.2008
Zahvaljujući dobro koncipiranoj institucionalno integrisanoj strukturi QA sistema u 2007 godine na UNZE su u pogledu uspostave stabilnog QA sistema unutar organizacione strukture UNZE i daljeg razvoja kulture kvaliteta zabilježeni značajni rezultati. Oni se prije svega ogledaju u nizu konkretnih aktivnosti koje su značajno doprinijele širenju svijesti o kvalitetu u visokom obrazovanju i razumijevanju uloge svakog učesnika u institucionalnoj izgradnji QA sistema prije svega unutar akademske zajednice. Ove aktivnosti se mogu posmatrati u nekoliko ključnih pravaca djelovanja. Oni su predstavljeni u nastavku sa prikazom realizovanim aktivnostima tokom 2007 godine.
Pregled realizovanih QA aktivnosti na UNZE u 2007 godini dostupan je u pdf formatu.
Seminar "Quality Assurance System of B-H Universities"
20.01.2005

"Quality Assurance System of B-H Universities"
Sarajevo, January 25. - 26. 2006
AGENDA

Day 1:
Moderators: Mr. Zoran Selesković, dipl. iur. , Mr. Almir Kovačević, MSc, Mr. Dino Mujkić, MA

08:30 - 09:30

Arrival and registration.

All participants

09:30 - 10:00

Welcome

Participant list will be confirmed.

10:00 - 11:00

"Quality Assurance System at Universities in B&H" 
Current activities and chances.
Discussion

Universities in B&H.

11:00 - 11:30

COFFEE Break

 

11:30 - 13:30

"Developing a Quality Culture - Quality Management in Teaching and Learning at the Vienna University of Economics and Business Administration".
Discussion

Mag. Oliver Vettori
Vienna University of Economics and Business Administration,
Austria.

13:30 - 15:15

Lunch

 

15:15 - 16:00

Award ceremony for the best CDP+ project of 2004/2005.

WUS Austria, CDP+ partners, all participants.

16:00 - 17:30

QA in Research , based on experience of applied university.
Discussion

Mag. Roswitha Wiedenhofer
FH JOANNEUM, Graz,
Austria. 


Day 2:

Moderators: Mr. Zoran Selesković, dipl. iur. , Mr. Almir Kovačević, MSc, Mr. Dino Mujkić, MA

09:00 - 10:30

Developing a quality management system at the university level.
Discussion

Prof. Dr Sc. Darko Petkovic, Mech.Eng.
Vice-rector for science, development and international cooperation University of Zenica, B&H.

10:30 - 10:45

COFFEE Break

 

10:45 - 12:15

Quality Management at Universities -- Practical Aspects at a departmental level.
Discussion

Dipl.-Ing. Benjamin Ditzel
Montanuniversität Leoben
Austria.

13:00 - 14:00

Discussion and closing ceremony.

 

13:00 - 14:00

Lunch, end of seminar.

 


Najava ankete za ocjenjivanja nastavnog osoblja
27.12.2005
Na svim članicama Univerziteta u Zenici biće obavljena anketa za ocjenjivanje nastavnog osoblja po jedinstvenoj metodologiji za sve članice, u posljednjoj nedjelji predavanja u zimskom semestru
Članak sa kongresa "Kvalitet 2005"
27.12.2005
"RAZVOJ SISTEMA UPRAVLJANJA KVALITETOM NA UNIVERZITETU U ZENICI KROZ PRIZMU BOLONJSKOG PROCESA"
Dr Sci.Darko Petković, Mr Sci. Sabahudin Jašarević, Ibrahim Plančić
Download (pdf 228 kB) >>

   početna stranica
webmaster