Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Jačanje sistema kvaliteta na univerzitetima u BIH
Osiguranje kvalitete na univerzitetima u BiH:
download Powerpoint prezentacije, 75 kB >>

ZAPISNIK I SASTANKA PROJEKTNOG KONZORCIJA održanog 23.11.2005 u prostorijama ACCESS Centra u Sarajevu
download MS Word dokument, 115 kB >>

Plan aktivnosti za januar, februar i mart 2006:
U okviru TEMPUS projekta "Osiguranje Kvalitete na Univerzitetima u BiH, za mjesece januar, februar i mart 2006 sljedeće aktivnosti su prioriteti:

1. 01.01.2006 - 15.02.2006
Izbor osoba na univerzitetima (članovima konzorcija) koji će raditi kao eksperti za osiguranje kvalitete.
Kontakt osobe na univerzitetima članovima konzorcija bi trebalo da do 15.02.2006 dostave imena osoba koje će biti uposlene kao eksperti za osiguranje kvalitete i koje će pohađati trening za osiguranje kvalitete na Univerzitetu u Grazu. Univerzitetu trebaju SUS-u BiH (kontak osoba: Asim Jusić) dostaviti biografije izabranih osoba (na lokalnim jezicima i na engleskom).  

2. 01.01.2006 - 01.03.2006
Koordinacija između univerziteta u BiH, izabranih eksperata za osiguranje kvaliteta i univerziteta u Grazu u toku januara i februara 2006. Koordinaciju vrši SUS BiH.  
Glavni cilj koordinacije je uspješno organizovanje seminara za za obuku eksperata kvalitete na univerzitetu u Grazu, definitivno utvrđivanje datuma njegovog održavanja, te posebno priprema za sam seminar (osiguranje viza , putovanja, troškova...).

3. 01.01.2006 - 01.04.2006
Aktivnosti na univerzitetima vezane za obezbjeđivanje prostorija za buduće centre za osiguranje kvalitete
Ove aktivnosti bi se odvijale paralelno s gore navedenim aktivnostima, čime bi se obezbjedila ujednačenost izvođenja projekta među univerzitetima i omogućila lakša organizacija nabavke i primopredaje opreme namjenjene centrima za osiguranje kvalitete.


   početna stranica
webmaster