Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2008

Vodič za brucoše

Univerzitet u Zenici - opšti podaci

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Pedagoški fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Šta je "Dodatak diplomi"?

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2008/2009

Univerzitet u Zenici - opšti podaci
Poštovani,

prije nego Vam predstavimo organizacione jedinice-fakultete, članice Univerziteta u Zenici i damo podatke koji vas sigurno najviše zanimaju (odsjeci, smjerovi, zvanja i dr.), daćemo Vam samo par riječi o Univerzitetu u Zenici. Na čelu Univerziteta nalazi se rektor koji ima svoje pomoćnike prorektore. Najvažnije odluke za rad Univerziteta donose se na Senatu Univerziteta koji čine predstavnici svih fakulteta i studenata. U Rektoratu Univerziteta nalaze se i kancelarije ECTS koordinatora Univerziteta, Ured za kvalitet, Ured za međunarodnu saradnju i kancelarija Unije studenata.
Članice Univerziteta su fakulteti, instituti i centri. Fakulteta na Univerzitetu u Zenici je sedam i oni su najvažniji dio, na kojim se ostvaruje nastavni, obrazovni, naučno-istraživački i stručni rad. Na čelu fakulteta su dekani kojima u radu pomažu prodekani za nastavu i prodekani za naučno-istraživački rad. Najvažnije odluke za rad fakulteta donose se na Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u čijem radu učestvuju i predstavnici studenata. Vaši prvi kontakti sa fakultetima će biti u Studentskoj službi koja će Vam i poslije, tokom studija, biti mjesto gdje ćete najčešće navraćati. Pored fakulteta, članice UNZE su i Studentski centar te Metalurški institut "Kemal Kapetanović".
Najvažniju ulogu na svakom, pa tako i na Univerzitetu u Zenici imaju sami studenti, koji su udruženi u Uniju studenata koja brine o svim bitnim studentskim pitanjima, kao što su ispitni rokovi, studentski standard, krediti, stipendije, međunarodne studentske asocijacije, razmjene studenata, studentske ekskurzije, sportska takmičenja i dr. Pored Unije, postoje i druge organizacije i asocijacije. Danas na Univerzitetu u Zenici studira oko 5000 studenata i zaposleno je preko 300 osoba u stalnom radnom odnosu. Provjerite, ovo je najpovoljniji odnos koji ima neki javni univerzitet u BIH!
Iako nominalno mlada organizacija, Univerzitet u Zenici ima vrlo razvijenu međunarodnu saradnju ozvaničenu brojnim bilateralnim ugovorima. Ovaj vrlo važni element iz Bolonjskog procesa želimo da Vam posebno naglasimo jer možda ćete, tokom svog studija, upravo vi biti u prilici da dio svoga školovanja obavite kod nekog od naših partnera između kojih su i Politehnički univerzitet Katalonije u Barceloni, Politehnički univerzitet u Torinu i Univerzitet u Torinu, Univerzitet Bahcesehir-Istanbul, "Prince of Songkla University" Thailand, Primorski univerzitet u Kopru, Univerzitet u Osijeku, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Erlangen-Nirnberg, Univerzitet u Firenci, Univerzitet u Bernu, West Ontario i Fenshaw College Kanada i dr. U pripremi su sporazumi sa drugim EU univerzitetima, prije svega, univerzitetima iz Ostrave, Gelzenkirhena, Đirone, Porta i dr. Do danas UNZE je učestovao u 12 TEMPUS projekata, 2 CEEPUS projekata, te niz bilateralnih međunarodnih projekata.Dakle, ovo bi bili najvažniji podaci. Upisne kvote (broj studenata brucoša) definiše naš osnivač (Vlada Kantona) i resorno ministarstvo, tako da čim one budu utvrđene moći ćete ih pronaći na našoj web stranici www.unze.ba, odnosno web stranicama fakulteta ili dobiti na nekom od datih telefonskih brojeva studentskih službi na svakom fakultetu.

<< Vodič za brucoše

Ekonomski fakultet >>


   početna stranica
webmaster