Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Plan upisa studenata
 

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2015/2016.GODINI

 

Red.
broj

 

ORGANIZACIONA JEDINICA –

FAKULTET

Broj studenata

redovni studij

 vanredni
studij

 

SVEGA

 finansira Osnivač

samofinansirajući

1.

FAKULTET ZA METALURGIJU
I MATERIJALE

 

 

 

 

 

Studijski program/Odsjek

 

 

 

 

 

Hemijsko inženjerstvo

25

10

-

35

 

Metalurgija

35

10

-

45

 

Materijali

45

10

-

55

 

UKUPNO:

105

30

-

135

2.

MAŠINSKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program/Odsjek

 

 

 

 

 

Inženjerski dizajn proizvoda

40

10

-

50

 

Menadžment proizvodnim tehnologijama

40

10

-

50

 

Inženjerska ekologija

40

10

-

50

 

Održavanje

40

10

-

50

 

Opšte mašinstvo

20

10

-

30

 

UKUPNO:

180

50

-

230

3.

FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program/Odsjek

 

 

 

 

 

Razredna nastava

10

30

-

40

 

Matematika i informatika

20

20

-

40

 

Engleski jezik i književnost

10

30

-

40

 

Njemački jezik i književnost

10

30

-

40

 

BHS jezik i književnost

10

30

-

40

 

Turski jezik i književnost

10

30

-

40

 

Kulturalni studij

15

20

-

35

 

UKUPNO:

85

190

-

275

4.

EKONOMSKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program/Odsjek

 

 

 

 

 

Menadžment preduzeća

20

40

15

75

 

Računovodstveni i revizijski menadžment

20

40

15

75

 

UKUPNO:

40

80

30

150

5.

PRAVNI FAKULTET

 

 

 

 

 

Opći smjer

80

80

60

220

 

UKUPNO:

80

80

60

220

6.

ZDRAVSTVENI FAKULTET

 

 

 

 

 

Opći smjer

10

20

35

65

 

UKUPNO:

10

20

35

65

7.

POLITEHNIČKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program/Odsjek

 

 

 

 

 

Građevinarstvo

80

-

-

80

 

Proizvodni biznis

20

10

-

30

 

UKUPNO:

100

10

-

110

8.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program/Odsjek

 

 

 

 

 

Islamska vjeronauka

20

-

15

35

 

Socijalna pedagogija

15

20

20

55

 

Predškolski odgoj i obrazovanje

15

20

20

55

 

Arapski jezik i književnost

20

-

15

35

 

UKUPNO:

70

40

70

180

 

SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6+7+8)

670

500

195

1365

 

SVEUKUPNO (redovni  i redovni samofinansirajući + vanredni)

 

1170

 

195

 

1365

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU II (DRUGOG) CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U ZENICI U AKADEMSKOJ 2015/2016.GODINI

 

Red.
broj

 

ORGANIZACIONA JEDINICA –
FAKULTET

Broj studenata

redovni studij

 vanredni
studij

 

SVEGA

 finansira Osnivač

 samofinansirajući

1.

FAKULTET ZA METALURGIJU
I MATERIJALE

 

 

 

 

 

Studijski program/Smjer

 

 

 

 

 

Metalurgija

5

5

-

10

 

Metalni materijali

5

5

-

10

 

Nemetalni materijali

5

5

-

10

 

Hemijsko inženjerstvo

5

5

-

10

 

UKUPNO:

20

20

-

40

2.

 

MAŠINSKI FAKULTET

 

 

strani državljani

 

 

Studijski program

 

 

 

 

 

Inženjerski dizajn proizvoda

5

15

10

30

 

Menadžment proizvodnim tehnologijama

5

15

10

30

 

Inženjerska ekologija

5

15

10

30

 

Održavanje

5

15

10

30

 

UKUPNO:

20

60

40

120

3.

FILOZOFSKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program

 

 

 

 

 

Matematika i informatika

5

15

-

20

 

Engleski jezik i književnost

5

15

-

20

 

B/H/S jezik i književnost

5

15

-

20

 

UKUPNO:

15

45

-

60

4.

EKONOMSKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program

 

 

 

 

 

Menadžment preduzeća

10

20

-

30

 

Računovodstveni i revizijski menadžment

10

20

-

30

 

UKUPNO:

20

40

-

60

5.

PRAVNI FAKULTET

 

 

vanredni studij

 

 

Studijski program

 

 

 

 

 

Građansko pravo

10

15

10

35

 

Krivično pravo

10

15

10

35

 

Historija države i prava

10

15

10

35

 

Državno i međunarodno javno pravo

10

15

10

35

 

UKUPNO:

40

60

40

140

6.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET

 

 

 

 

 

Studijski program

 

 

 

 

 

Islamska vjeronauka

10

20

-

30

 

Socijalna pedagogija

10

20

-

30

 

Predškolski odgoj i obrazovanje

10

20

-

30

 

UKUPNO:

30

60

-

90

 

SVEUKUPNO(1+2+3+4+5+6)

145

285

80

510

 

SVEUKUPNO (redovni  i redovni samofinansirajući + vanredni + strani državljani)

 

430

 

80

 

510

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA NA PRAVNOM FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

Red.
broj

ORGANIZACIONA JEDINICA –
FAKULTET

Broj studenata

Vrsta studija:
Vanredni studij

 

SVEGA

1.

PRAVNI FAKULTET

 

 

 

Doktorski studij iz pravnih oblasti:
- Građansko pravo
- Državno i međunarodno javno pravo
- Krivično pravo
- Historija države i prava

 

15

 

15

 

UKUPNO:

15

15

<< Konkurs

Kriteriji i mjerila >>


   početna stranica
webmaster