Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2013

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Šta je "Dodatak diplomi"?

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2013/2014


VODIČ ZA BRUCOŠE
S osnovnim objašnjenjima o uslovima upisa na Univerzitet u Zenici, ECTS-u i Bolonjskom procesu
 
Poštovani maturanti, budući studenti Univerziteta u Zenici,
U Vašim je rukama Vodič za brucoše u kojem se nalaze sažeti podaci o svim fakultetima Univerziteta u Zenici i mogućnostima za studiranje na nekom od njihovih brojnih odsjeka i smjerova. U kratkim crtama upoznat ćemo vas sa svim onim što je karakteristično za Univerzitet u Zenici i grad Zenicu, a posebno s određenim pojmovima koji se tiču bolonjske reforme obrazovanja, a s kojima ćete se sigurno susretati tokom svog studija.
PromocijaUniverzitet u Zenici je javni univerzitet koji uživa podršku države. Odabrali ste jedinstven univerzitet u BiH koji se iz dana u dan sve više razvija u lidera u visokoškolskom obrazovanju, s međunarodnom orijentacijom. Iako smo nedavno obilježili deset godina postojanja, moramo naglasiti da Univerzitet u Zenici nije nastao ni slučajno, ni nekom pukom administrativnom odlukom, već baštini tradiciju visokog obrazovanja dugu pola stoljeća. S takvom tradicijom i s takvim naučnoistraživačkim iskustvom, Univerzitet u Zenici već je prepoznat kao mjesto koje nudi kvalitetno visoko obrazovanje i dobru priliku za naučnoistraživački rad.
S druge strane, Univerzitet uspješno primjenjuje ECTS, odnosno evropski sistem ocjenjivanja/bodovanja studenata, te već duže vrijeme razvija vlastiti sistem osiguranja kvaliteta. Pored fakulteta, u sastavu Univerziteta nalazi se i Studentski centar, te Metalurški institut "Kemal Kapetanović", kao i razni specijalizirani centri, kao što su, naprimjer, Centar za inovativnost i preduzetništvo, Centar za globalno pravno razumijevanje, te Centar za menadžment, kvalitet i razvoj.
Ono što je zapravo najvažnije jeste da su naši diplomanti danas zaposleni na odgovornim poslovima širom naše zemlje, ali i svijeta. Znanja i vještine koje su stekli na Univerzitetu u Zenici omogućili su im da brzo pronađu zaposlenje i započnu svoje karijere.
U svakom slučaju, želimo da budete dio zajednice nastavnika i studenata Univerziteta u Zenici!

DOBRO DOŠLI NA UNIVERZITET U ZENICI !
 

Opšti podaci > >


   početna stranica
webmaster