fbpx
feb
02
dec
29
dec
01

Davor Martinović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju “Značaj i uloga zaštitnog fonda za naknadu štete u Bosni i Hercegovini” dana 5.1.2018. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 29.11.2017. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Doktorske teze
DETALJNO
okt
31
jun
02
apr
27
mar
03
jan
27
dec
30

Mr sc. Arnaut Alica javno će braniti doktorsku disertaciju “Funkcionalni stilovi u časopisu Behar” dana 2.2.2017. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.12.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
dec
02
UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska br.3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA
UNZE LOGO
tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba
VRH