fbpx
okt
28

Mr sc. Irena Hadžiabdić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “EVROPSKI DEMOKRATSKI SANDARDI I IZBORNI SISTEM BOSNE I HERCEGOVINE”

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 26.10.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
okt
28
sep
30
jul
01

Mr sc. Nerma Čolaković-Prguda, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „EKONOMSKA KRIZA: IZAZOV ZA EKONOMSKU TEORIJU I POLITIKU“

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 29.06.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
jul
01

Mr sc. Sejfo Papić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „RAZVOJ METODE ZA OCJENU KVALITETA GLAVNOG PROCESA PROIZVODNJE“

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 29.06.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
jul
01

Mr sc. Biljana Vrbić-Mačak, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “OD UMJETNIČKOG KA DJEČIJEM STVARALAŠTVU”

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 29.06.2016. godine JU Univerzitet u Zenici daje […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
apr
29

Najava odbrane doktorske disertacije kandidata mr sc. Žuna Šabana – 17.6.2016. godine

  Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 27.04.2016. godine JU Univerzitet u Zenici […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO

Najava odbrane doktorske disertacije kandidata mr sc. Beganović Omera – 6.5.2016. godine

  Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 30.03.2016. godine JU Univerzitet u Zenici […]

By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
jan
18

Najava odbrane doktorske disertacije kandidata mr sc. Žiga Alme – 9.2.2016. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 30.12.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje [...]
By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
nov
30

Najava odbrane doktorske disertacije

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od 26.11.2015. godine JU Univerzitet u Zenici daje [...]
By mirsadijus | Aktuelnosti . Doktorske teze
DETALJNO
UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska br.3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA
UNZE LOGO
tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba
VRH