fbpx

Tenderi

Finansijski plan nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu

Finansijski plan nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu Plan nabavki roba, usluga i [...]
By mirsadijus | Javne nabavke
DETALJNO

Dopuna Finansijskog plana nabavki roba i usluga za 2018. godinu

Dopuna Finansijskog plana nabavki roba i usluga za 2018. godinu
By mirsadijus | Javne nabavke
DETALJNO

Dopuna plana nabavki za 2018. godinu

Dopuna Finansijskog plana nabavki za 2018. godinu
By mirsadijus | Javne nabavke
DETALJNO

Dopuna Finansijskog plana nabavki Univerziteta u Zenici za 2018. godinu

Dopuna Finansijskog plana nabavki za 2018. godinu
By mirsadijus | Javne nabavke
DETALJNO

Finansijski plan nabavki i Plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2018. godinu

Finansijski plan nabavki i Plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2018. godinu
By mirsadijus | Javne nabavke
DETALJNO

Dopuna Finansijskog plana nabavki Univerziteta u Zenici za 2017. godinu

Dopuna Finansijskog plana nabavki za 2017. godinu
By mirsadijus | Javne nabavke
DETALJNO

Finansijski plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2017. godinu

Finansijski plan nabavki za 2017. godinu-compressed
By mirsadijus | Javne nabavke
DETALJNO
sep
21

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga štampanja i izrade diploma, uveza, povelja, zahvalnica i sl.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS […]

By mirsadijus | Javne nabavke . Konkursi . Tenderi
DETALJNO

Tenderska dokumentacija za robu i usluge

Roba Elektro uređajiKancelarijski materijalMaterijal za čišćenjeNamještajRačunari i računarska opremaElektro uređaji Okvirni_Ugovor_elektro uređaji TD -Elektro uredzaji [...]
By mirsadijus | Aktuelnosti . Javne nabavke
DETALJNO
maj
13

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga vanrednog prevoza autobusom u Den Haag (Holandija) sa vezanim uslugama smještaja (na bazi noćenje+doručak)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS […]

By mirsadijus | Javne nabavke . Konkursi . Tenderi
DETALJNO
UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska br.3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA
UNZE LOGO
tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba
VRH