Dokumenti sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Zenici su na sljedećem linku: