7. međunarodni naučno-stručni skup o edukaciji - 2018

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SEDMOG NAUČNO-STRUČNOG SKUPA O EDUKACIJI "OBRAZOVANJE, JEZIK, KULTURA: TENDENCIJE I IZAZOVI" U skladu sa programom naučnoistraživačke djelatnosti i Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici broj 04-200-001-78/17 sa 6. sjednice održane 18.04.2017. godine o usvajanju Elaborata o opravdanosti održavanja Sedmog naučno-stručnog skupa o edukaciji, Filozofski fakultet

Početak

26. Aprila 2018. - 12:00 am

Kraj

27. Aprila 2018. - 12:00 am

Adresa

Zmaja od Bosne 56, Zenica   Vidi mapu

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SEDMOG NAUČNO-STRUČNOG SKUPA O EDUKACIJI “OBRAZOVANJE, JEZIK, KULTURA: TENDENCIJE I IZAZOVI”

U skladu sa programom naučnoistraživačke djelatnosti i Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici broj 04-200-001-78/17 sa 6. sjednice održane 18.04.2017. godine o usvajanju Elaborata o opravdanosti održavanja Sedmog naučno-stručnog skupa o edukaciji, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici obavještava naučnu i stručnu javnost da organizira naučno-stručni skup o edukaciji.

Detalji…

UNIVERZITET U ZENICI
Fakultetska br.3
72000 ZENICA
BOSNA I HERCEGOVINA
UNZE LOGO
tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba
VRH