Osnovne informacije

Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel. (+387 32) 444 420, 444 421    fax. (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Menadžment

Rektorat

Rektor

Prof. dr Damir KUKIĆ

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail:damir.kukic@unze.ba , damir.kukic@pf.unze.ba

Matičnost: Katedra za opću kulturologiju
CV:BHS verzija | Engleska verzija

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prof. dr. sc. Malik ČABARAVDIĆ
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: mcabaravdic@unze.ba

Matičnost: Katedra za automatizaciju i metrologiju
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. sc. Enes HAŠIĆ
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: hasic.enes@unze.ba
Matičnost:
CV:BHS verzija
Referenc Lista

Prorektor za naučno-istraživački rad

Prof. dr. sc. Aleksandar Karač, diplomirani inženjer mašinstva
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: akarac@unze.ba
Matičnost: Katedra za Građevinarstvo i građevinske konstrukcije
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista

Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta

Prof. dr sc. Hasan Mahmutović

Generalni sekretar

Mediha ARNAUT, diplomirani pravnik

Tel. + 387 32 444 420 (lokal 122)
Fax. + 387 32 449 425
e-mail: mediha.arnaut@unze.ba, rektorat@unze.ba

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora Univerziteta:
1. doc.dr sc. Suvad Isaković, predsjednik
2. prof.dr sc. Jusuf Duraković, zamjenik predsjednika
3. doc.dr sc. Asim Praskić, član
4. prof.dr sc. Esad Delibašić, član
5. mr sc. Almina Alagić, član
6. mr sc. Mirnes Telalović, član
7. Denis Vejzović, student, član

Lična karta Univerziteta u Zenici

Senat

Predsjedavajući:
prof.dr sc. Ilhan Bušatlić, Fakultet za metalurgiju i materijale

Zamjenik predsjedavajućeg:
doc.dr sc. Alaudin Brkić, Ekonomski fakultet

Članovi Senata Univerziteta:
prof.dr sc. Damir Kukić, rektor
prof.dr sc. Enes Hašić, prorektor
prof.dr sc. Malik Čabaravdić, prorektor
prof.dr sc. Aleksandar Karač, prorektor
prof.dr sc. Hasan Mahmutović, prorektor
prof.dr sc. Ilhan Bušatlić, Metalurško-tehnološki fakultet
prof.dr sc. Fuad Hadžikadunić, Mašinski fakultet
prof.dr sc. Memnuna Hasanica, Filozofski fakultet
prof.dr sc. Enes Bikić, Pravni fakultet
doc.dr sc. Alaudin Brkić, Ekonomski fakultet
doc.dr sc. Harun Hodžić, Medicinski fakultet
prof.dr sc. Sabahudin Jašarević, Politehnički fakultet
prof.dr sc. Halil Mehtić, Islamski pedagoški fakultet
prof.dr sc. Farzet Bikić, Metalurško-tehnološki fakultet
prof.dr sc. Sabahudin Ekinović, Mašinski fakultet
prof.dr sc. Muris Bajramović, Filozofski fakultet
doc.dr sc. Aleksa Stanković, Ekonomski fakultet
prof.dr sc. Zlatan Meškić, Pravni fakultet
prof.dr sc. Lejla Čalkić, Medicinski fakultet
prof.dr sc. Samir Lemeš, Politehnički fakultet
Dino Eminović, MA, Studentski centar
doc.dr sc. Raif Seferović, Institut “Kemal Kapetanović”
Benjamina Londrc, student-Unija studenata
Suljić Azra, student-Unija studenata
Tarik Hasanica, student-Unija studenata
Adi Hadžić, student-Unija studenata
Lamija Sušić, student-Unija studenata