Osnovne informacije

Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
tel. (+387 32) 444 420, 444 421    fax. (+387 32) 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Menadžment

Rektorat

Rektor

Prof. dr Damir KUKIĆ

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail:damir.kukic@unze.ba , damir.kukic@pf.unze.ba

Matičnost: Katedra za opću kulturologiju
CV:BHS verzija | Engleska verzija

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta

Prof. dr. sc. Malik ČABARAVDIĆ
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: mcabaravdic@unze.ba

Matičnost: Katedra za automatizaciju i metrologiju
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista

Prorektor za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. sc. Enes HAŠIĆ
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: hasic.enes@unze.ba
Matičnost:
CV:BHS verzija
Referenc Lista

Prorektor za naučno-istraživački rad

Prof. dr. sc. Aleksandar Karač, diplomirani inženjer mašinstva
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: akarac@unze.ba
Matičnost: Katedra za Građevinarstvo i građevinske konstrukcije
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista

Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta

Prof. dr sc. Hasan Mahmutović

Generalni sekretar

Mediha ARNAUT, diplomirani pravnik

Tel. + 387 32 444 420 (lokal 122)
Fax. + 387 32 449 425
e-mail: mediha.arnaut@unze.ba, rektorat@unze.ba

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora Univerziteta:
1. Jasminka Šehić, predsjednik
2. Birnasa Avdić, član
3 .Ivo Tadić, član
4. Asim Praskić, član
5. Jusuf Duraković, član
6. Nedeljko Vukojević, član
7. član iz reda studenata Univerziteta u Zenici

Lična karta Univerziteta u Zenici

Senat

Predsjedavajući:
prof.dr sc. Ilhan Bušatlić, Fakultet za metalurgiju i materijale

Zamjenik predsjedavajućeg:
doc.dr sc. Alaudin Brkić, Ekonomski fakultet

Članovi Senata Univerziteta:
prof.dr sc. Dževad Zečić, rektor
prof.dr sc. Enes Hašić,   prorektor
prof.dr sc. Malik Čabaravdić, prorektor
prof.dr sc. Aleksandar Karač, prorektor
prof.dr sc. Hasan Mahmutović, prorektor
v.prof.dr sc. Fuad Hadžikadunić, Mašinski fakultet
prof.dr sc. Damir Kukić, Filozofski fakultet
prof.dr sc. Sabahudin Jašarević, Politehnički fakultet
prof.dr sc. Enes Bikić, Pravni fakultet
doc.dr sc. Harun Hodžić, Medicinski fakultet
prof.dr sc. Halil Mehtić, Islamski pedagoški fakultet
prof.dr sc. Sulejman Muhamedagić, Fakultet za metalurgiju i materijale
prof.dr sc. Nađija Haračić, Mašinski fakultet
prof.dr sc. Muris Bajramović, Filozofski fakultet
doc.dr sc. Almir Alihodžić, Ekonomski fakultet
prof.dr sc. Zlatan Meškić, Pravni fakultet
prof.dr sc. Hajrudin Skender, Medicinski fakultet
prof.dr sc. Suada Bikić, Politehnički fakultet
dr sc. Raif Seferović, M.I.”K.Kapetanović”
Dino Eminović,dipl.inž. Studentski centar
Denis Vejzović, student-Unija studenata
Jasmin Kovačević, student-Unija studenata
Samir Purić, student-Unija studenata
Irma Ormanović, student-Unija studenata
Dženana Radončić, student-Unija studenata