Konkursi i oglasi

Konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET – Naučno-nastavno vijeće-   Broj: 05-200-001-283/20-1 Zenica, 06.07.2020.god.   Na […]

Ispravka konkursa za izbor nastavnika i saradnika objavljenog dana 15.06.2020. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   U […]

Konkurs za izbor dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, o raspisivanju konkursa za izbor […]
Ostale aktuelnosti i razno

CALENDAR OF THE MOST IMPORTANT EVENTS

Following events

Find event that you expect

All following events
okt
26

Promocija diplomanata I i II ciklusa

Gradska arena, Kamberovića polje, Zenica
promocija