Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Primjena industrijskog robota...

Naziv projekta

Primjena industrijskog robota za pozicioniranje mjerenog objekta na koordinatnom mjernom stroju

Skraćeni naziv projekta

IRKOM

Koordinator projekta doc.dr. Malik Čabaravdić
Istraživački tim doc.dr. Samir Lemeš
Karivan Mladen, dipl.inž.
Štrbac Damir, dipl.inž.
Vrijeme realizacije projekta 2011 - 2012
Finansiranje projekta Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Opis projekta

Koordinatni mjerni strojevi kao element dimenzionalnog mjeriteljstva čine jako bitnu kariku u lancu preciznog mjerenja i kontrole. Koordinatna metrologija i koordinatni mjerni strojevi su u uporabi već 30 godina, ali se vrlo malo zna o njima u usporedbi sa nekim drugim tehnologijama. Intenzivan razvoj informatičke tehnologije zadnjih godina sve izraženije utječe na razvoj koordinatne metrologije i usavršavanje kontrolnog i evaluacionog sustava koordinatnih mjernih strojeva. Zbog toga uz poboljšanje fleksibilnosti i točnosti, kao i smanjenjem operativnog vremena i cijene mjerenja, koordinatni mjerni strojevi su uveliko prihvaćeni u industrijskoj metrologiji. S obzirom da je mali broj elemenata koji se ne mogu kontrolirati na ovim strojevima, koordinatni mjerni strojevi su se razvili u jedan od najmoćnijih mjernih instrumenata, te su uveliko korišteni u velikim i malim proizvodnim postrojenjima. Ovi mjerni strojevi uglavnom definiraju odstupanja dimenzionalnih karakteristika, oblika i položaja stvarnog komada u odnosu na dizajnirani. Mjerenjem radnog komada dobiva se stvarna slika tog komada i njeno odstupanje od modela datog komada.
Na koordinatom mjernom stroju koji će se koristiti pozicioniranje i okretanje mjerenog objekta se vrši ručno unutar radnog prostora mjernog stroja, što ponekad može oduzeti dosta vremena. U ovom radu će se vrijeme i greška pozicioniranja pokušati svesti na minimum primjenom industrijskog robota sa pet stupnjeva slobode kretanja. Predmet se pozicionira unutar koordinatnog mjernog sustava CMM stroja. Pri tome će se za razmatranje i analizu mjerenja posmatrati mjerna nesigurnost ovako kompletiranog i složenog mjernog sustava.
Posljednjih nekoliko decenija inteziviran je razvoj robotike kao jedne od naučnih grana koja uvelike predstavlja veliki iskorak prema budućnosti. Sve je veća primjena robota u proizvodnji kako sa malim tako i sa velikim serijama, a naročito u masovnoj proizvodnji. Veliki broj suvremenih tehničkih rješenja putem robota pospješuje i unapređuje razvoj velikog broja poduzeća. Najveći broj robota u industrijskom razvoju čine automatizirani sustavi upravljani računarima kao inteligentnim dijelom tog sustava. Robot je stroj koji se sastoji od mehanizama sa više stupnjeva slobode kretanja, a sposoban je da manipulira sa alatima, radnim predmetima ili nekim drugim sredstvima. Robot koji će biti korišten u ovom ispitivanju je edukacijski robot sa 5 stupnjeva slobode kretanja: Robot RV-2AJ (Mitsubishi Electric–Melfa robots Japan).
Da bismo utvrdili mogućnost primjene robota u kombinaciji sa CMM strojem mjerit ćemo mjernu nesigurnost na površinama sa različitim geometrijama uz određeni broj ponavljanja mjerenja.
Mjerna nesigurnost je brojčani iskaz kvalitete mjernog rezultata. Iskazuje se standardnom devijacijom (standardna mjerna nesigurnost, u) ili višekratnikom standardne devijacije (proširena mjerna nesigurnost, U). Mjerna nesigurnost određuje raspon vrijednosti unutar kojega očekujemo da se nalazi (prava) vrijednost mjerene veličine. Omogućuje da se mjerni rezultati uspoređuju s drugim rezultatima, referencijama, specifikacijama ili etalonima. Također brojčanom mjernom nesigurnošću se iskazuje kvaliteta mjernog rezultata. Što je mjerna nesigurnost manja, veća je kvaliteta mjernog rezultata
Prilikom našeg mjerenja, svaki mjerni rezultat će sadržati brojčanu vrijednost mjerne nesigurnosti. Imat ćemo mjerenja dva različita sustava :
- mjerenja samo sa CMM stojem
- mjerenja sa složenim sustavom „CMM-robot“
Dobiveni rezultati mjernih nesigurnosti će se analizirati primjenom statističkih metoda i na taj način ćemo ustvrditi dali će se naše hipoteze potvrditi ili ne.

Webmaster | Ažurirano 12/26/2011