Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  Neproporcionalno skaliranje alata za livenje

Naziv projekta

Neproporcionalno skaliranje alata za livenje

Skraćeni naziv projekta

NESKA

Koordinator projekta Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet
Partneri u projektu TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, Celje, Slovenija
Vrijeme realizacije projekta 2012 - 2013
Finansiranje projekta Bilateralni projekat BiH - Slovenija
Opis projekta

Skupljanje i vitoperenje su najčešće greške koje se javljaju kod livenja. Uobičajeno je da se skupljanje kompenzira skaliranjem alata za određeni procenat. Transformisani 3D CAD model finalnog proizvoda se koristi za generisanje alata. Transformacije CAD modela uključuju 3D skaliranje (do 1,5% kod metalnih odlivaka) ili pomjeranje vanjskih površina. Obje metode su proporcionalne i uniformne u sve tri koordinatne ose, i takve metode kompenzacije su već implementirane u većini CAD softverskih paketa. Proces skupljanja i vitoperenja u stvarnosti ne mora biti u potpunosti unforman, i neki dijelovi proizvoda mogu imati različit stepen skupljanja. Iz tog razloga, neophodno je uvesti novu tehniku CAD transformacije: neproporcionalno 3D skaliranje. Ovo istraživanje će se baviti procjenom 3D funkcije koju treba koristiti za transformaciju 3D CAD modela alata, da bi se dobio optimalan rezultat. Alat za livenje i odlivci će se mjeriti na koordinatnoj mjernoj mašini, a rezultati mjerenja će se koristiti da bi se procijenio procenat skupljanja koji je potreban za različite dijelove CAD modela.
Nakon određivanja 3D funkcije, izradit će se algoritam za implementaciju te funkcije u softver za modeliranje, odnosno izradu alata za livenje koji je neproporcionalno skaliran u odnosu na odlivak. Na taj način postigla bi se veća preciznost izrade odlivaka, bez obzira na fenomen skupljanja i vitoperenja.
Korisnici rezultata ovog istraživanja bila bi mala i srednja preduzeća koja se bave izradom alata iz područja metaloprerađivačke industrije i industrije plastike.
Alatničarstvo u Bosni i Hercegovini je na veoma niskom stupnju razvoja. Iako su potrebe metalske i plastičarske industrije za dizajnom alata za livenje velike, veoma mali broj fabrika u Bosni i Hercegovini ima vlastite pogone za izradu alata. Alati se uglavnom uvoze, što poskupljuje proizvodnju i čini BH proizvode nekonkurentnim na globalnom tržištu. Ovaj projekat predstavlja doprinos razvoju alatničarstva u smislu primjene novih tehnologija razvoja i dizajna alata za livenje. Te tehnologije bi mogle naći primjenu u alatnicama industrije metalnih odlivaka, brizganja plastike i sl.
Slovenija, s druge strane, ima dosta razvijen sektor alatničarstva. Posebnu ulogu u razvoju tog sektora je odigrao Centar za razvoj alatničarstva Slovenije TECOS iz Celja, koji skoro dvije decenije pomaže slovenačkim alatnicama u primjeni novih tehnologija i transferu znanja iz naučnih institucija u industrijske pogone. Slovenački partner u projektu ima dugogodišnje iskustvo u aplikativnim istraživanjima i organizovanju seminara za potrebe industrije u Sloveniji, u više oblasti, od kojih se posebno ističu livenje metala i plastike, izrada i optimizacija alata, 3D digitalizacija. Kroz ovaj projekat bi proizvođači i korisnici alata za livenje iz BiH imali priliku učestvovati na takvim seminarima. Seminare bi u okviru projekta eksperti iz Slovenije održali u BiH.
Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici ima već deceniju iskustva u primjeni savremenih CAD/CAE tehnologija. Posjeduje licence za softver za 3D modeliranje alata, a od laboratorijske opreme posjeduje 3D printer za izradu prototipa i koordinatnu mjernu mašinu za precizno mjerenje dimenzija alata i odlivaka.  Projekat bi uključio mlade istraživače - studente četvrte godine Mašinskog fakulteta u Zenici, koji bi imali priliku povezati teoretska znanja i vještine sa industrijskom praksom. Jedan član istraživačkog tima iz BiH radi doktorsku disertaciju iz područja konstruiranja alata za brizganje plastike na Fakulteti za Strojništvo u Ljubljani.Kroz ovaj projekat se otvara mogućnost primjene rezultata istraživanja u industriji BiH.
U projektu će učestvovati i livnica "Novi život" iz Zenice, gdje će se implementirati prvi rezultati projekta. Tu će se izraditi prototipovi alata, te odlivci na kojima će se testirati rezultati istraživanja.

Webmaster | Ažurirano 11/16/2011