Logo Katedre Logo UNZE
    Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 This page in English  TMT 2008

Welcome drink: Spahić Denis, Lemeš Samir, Goletić Šefket, Kačmarčik Josip, Ekinović Sabahudin, Uzunović Almir, Plančić Ibrahim


Almir Uzunović


Samir Lemeš


Stara vaga iz muzeja u Topkapi-palati


Genijalan uređaj za ispitivanje stabilnosti građevine: ako se kameni stub može okretati, sve je OK, a ako se zaglavi, to je indikator da je statika konstrukcije poremećena.


Most koji vodi iz Azije u Evropu.
Webmaster | Ažurirano 08/07/2009