fbpx
skip to Main Content

08.02.2019. CIP I MF UNZE: POSJETA PK KS (GIZ-DTD_EU PRO-LOCAL)

08.02.2019.  CIP I MF UNZE: POSJETA PK KS (GIZ-DTD_EU PRO-LOCAL)

Predstavljajući rezultate projekta Razvoj inovativnog procesa edukacije i umrežavanja u oblasti drvoprerade u Srednjoj Bosni (giz-dtd_EU pro-local) šef projektnog tima prof.dr Darko Petković posjetio je Privrednu komoru Kantona Sarajevo (PK KS) i sa savjetnikom predsjednika Komore gosp. Muamerom Mahmutovećem, prof.dr Muharemom Šabićem razgovarao o raznim temama koje imaju za cilj podsticaj razvoju preduzetništva i kreiranju novih radnih mjesta. Prof.dr Šabić je predstavio zaista impresivan broj aktivnosti koje izvodi PK KS (edukacije, sajmovi, međunarodni projekti, pokretanje biznisa, statistika, pomoć investitorima i dr.). PK KS (www.pksa.ba) daje podršku svojim članicama u procesu stabilizacije i pridruživanja EU, razvoju biznisa i povećanju konkurentske sposobnosti u zemlji i inostranstvu. Prof. Petković je predstavio IDEA_lab MF UNZE i njegov rad, te buduće IT dizajn Lab i FabLab-laboratoriju koja će služiti za ručno-mašinski razvoj proizvoda od drveta. Predstavljen je i Kratki rječnik engleskog jezika za drvoprerađivače koji će biti dostupan i drvoprerađivačima iz KS na web stranici projekta (giz-dtd_EU pro-local). Predstavljen je studijski program DTD te očekivanja da će se uz solidnu saradnju sa firmama regiona predstavljati jedan od najvažnijih resursa za budući razvoj ovog sektora u BiH.  Posebno je bilo govora o  tehnologiji 3D skeniranja i printanja i značaju koje one mogu imati za firme u KS te o angažmanu CIP i MF UNZE na diseminaciji svojih iskustava u ovoj domeni u PK KS. Razgovaralo se i o modelu dualnog (kooperativnog) obrazovanja koji u BiH koji je velika šansa u kome i PK KS vidi šansu za svoje uključivanje. Prof.Petković je predstavio studij Dizajn i Tehnologije u Drvopreradi koji je koncipiran kao DUALNI OBRAZOVNI MODEL a do stvaranja zakonske regulative u BIH za ovaj vid studija on će biti realizovan kao model KOOPERATIVNOG studija sa brojnim partnerima u projektu. Posebna tema sastanka je bila vezana za potencijalne mogućnosti razvoja NTP Sarajevo koje se zbog niza stvari do sada nije desila a gotovo svi glavni gradovi ex-SFRJ su u ovom domenu napravili snažne iskorake.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search