skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija trećeg ciklusa, studijski program Doktorski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/24. godini

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA TREĆEG CIKLUSA STUDJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE…

Konkurs za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/24. godini

Na osnovu člana 54. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko–dobojskog kantona“, broj: 12/22), člana…

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini (drugi upisni rok)

Konkurs/natječaj i plan upisa (pregled slobodnih mjesta) u jednom dokumentu PDF formata

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/24. godini (Magistarski studij)

Konkurs/natječaj i plan upisa u jednom dokumentu PDF formata

Konkurs za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu…

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2023/2024. godini (prvi upisni rok)

Plan upisa, konkurs/natječaj i kriteriji i mjerila u jednom dokumentu PDF formata

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, u akademskoj 2023/2024. godini u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama, Univerzitet u Jaenu, Španija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u…

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, u akademskoj 2023/2024. godini u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama, Univerzitet u Lleidi, Španija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u…

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija trećeg ciklusa, studijski program Doktorski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/24. godini

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA TREĆEG CIKLUSA STUDJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE…

Konkurs za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu…

Konkurs za izbor naučnika i istraživača u OJ Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici, Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI Na temelju Odluke Senata, broj: 01-02-1-1232/23 od 29.03.2023.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu…

KONKURS za zaposlenike Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj 2022/23.godini u okviru programa Erasmus saradnja s partnerskim zemljama KA107- CANKIRI KARATEKIN UNIVERZITET, TURSKA- produžen rok za prijavu za trening mobilnost

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje konkurs  za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja…

KONKURS za zaposlenike Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj 2022/23.godini u okviru programa Erasmus saradnja s partnerskim zemljama KA107-„ Univerzitet Alba Iulia“, Rumunija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje konkurs  za mobilnost osoblja zaposlenog po Ugovoru…

KONKURS za zaposlenike Univerziteta u Zenici za mobilnost u akademskoj 2022/23.godini u okviru programa Erasmus saradnja s partnerskim zemljama KA107- CANKIRI KARATEKIN UNIVERZITET, TURSKA

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje konkurs  za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja…

Tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga periodičnog sistematskog zdravstvenog pregleda zaposlenika JU Univerziteta u Zenici

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI – UNIVERSITAS…

Finansijski plan i plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2022. godinu

[pdf-embedder url="https://unze.ba/wp-content/uploads/2022/04/Finansijski-plan-i-plan-nabavki-za-2022.-godinu-1.pdf" title="Finansijski plan i plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2022. godinu"]

Finansijski plan i plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2021. godinu

[pdf-embedder url="https://unze.ba/wp-content/uploads/2021/05/Finansijski-plan-i-plan-nabavki-JU-Univerzitet-u-Zenici-za-2021.-godinu.pdf" title="Finansijski plan i plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2021. godinu"]

Dopuna plana nabavki za 2020. godinu

[pdf-embedder url="https://unze.ba/wp-content/uploads/2020/05/Dopuna-plana-nabavki-za-2020.-godinu.pdf" title="Dopuna plana nabavki za 2020. godinu"]

Finansijski plan i plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2020. godinu

[pdf-embedder url="https://unze.ba/wp-content/uploads/2020/05/Finansijski-plan-i-plan-nabavki-za-2020.-godinu.pdf" title="Finansijski plan i plan nabavki Univerziteta u Zenici za 2020. godinu"]

Dopuna plana nabavki za 2019. godinu

[pdf-embedder url="https://unze.ba/wp-content/uploads/2019/10/Dopuna-plana-nabavki-za-2019.-godinu-1.pdf" title="Dopuna plana nabavki za 2019. godinu"]

Dopuna plana nabavki za 2019. godinu

[pdf-embedder url="https://unze.ba/wp-content/uploads/2019/10/Dopuna-plana-nabavki-za-2019.-godinu.pdf" title="Dopuna plana nabavki za 2019. godinu"]

Finansijski plan nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu

[pdf-embedder url="https://unze.ba/wp-content/uploads/2019/06/Finansijski-plan-nabavki-roba-usluga-i-radova-za-2019.-godinu.pdf" title="Finansijski plan nabavki roba, usluga i radova za 2019. godinu"]

Dopuna Finansijskog plana nabavki roba i usluga za 2018. godinu

[pdf-embedder url="https://unze.ba/wp-content/uploads/2018/07/Dopuna-Finansijskog-plana-nabavki-roba-i-usluga-za-2018.-godinu.pdf" title="Dopuna Finansijskog plana nabavki roba i usluga za 2018. godinu"]

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search