fbpx
skip to Main Content

Konkurs za upis studenata u prvu godinu III ciklusa na zajedničkom doktorskom studiju iz tehničkih nauka u akademskoj 2020/21. godini

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA NA ZAJEDNIČKOM DOKTORSKOM STUDIJU IZ TEHNIČKIH…

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2020/21. godini

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13,…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton JU Univerzitet u Zenici                                                                    Na…

Konkurs za izbor rektora Univerziteta u Zenici

 UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3971/20 od 19.11.2020. godine,…

Konkurs za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija – Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2020/21. godini (doktorski studij)

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU III (TREĆEG) CIKLUSA STUDIJA, POSLOVNA EKONOMIJA NA EKONOMSKOM  FAKULTETU…

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton JU Univerzitet u Zenici                                                                    Na…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3236/20 od 08.10.2020. godine…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton JU Univerzitet u Zenici                                                                    Na…

Konkurs za izbor rektora Univerziteta u Zenici

 UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3971/20 od 19.11.2020. godine,…

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton JU Univerzitet u Zenici                                                                    Na…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3236/20 od 08.10.2020. godine…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton JU Univerzitet u Zenici                                                                    Na…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search