fbpx
skip to Main Content

Konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3236/20 od 08.10.2020. godine…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton JU Univerzitet u Zenici                                                                    Na…

Konkurs za upis kandidata na I godinu III ciklusa (doktorski studij) na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici u 2020/21. godini (doktorski studij)

UNIVERZITET U ZENICI ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI R A S P I S U…

Konkurs za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini (Magistarski studij)

Konkurs/natječaj i plan upisa u jednom dokumentu PDF formata

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2020/2021. godini (drugi upisni rok)

Konkurs/natječaj i plan upisa (pregled slobodnih mjesta) u jednom dokumentu PDF formata

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET - Naučno-nastavno vijeće-   Broj: 05-200-001-283/20-1 Zenica, 06.07.2020.god.   Na…

Ispravka konkursa za izbor nastavnika i saradnika objavljenog dana 15.06.2020. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   U…

Konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora iz reda akademskog osoblja Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-3236/20 od 08.10.2020. godine…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton JU Univerzitet u Zenici                                                                    Na…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI MEDICINSKI FAKULTET - Naučno-nastavno vijeće-   Broj: 05-200-001-283/20-1 Zenica, 06.07.2020.god.   Na…

Ispravka konkursa za izbor nastavnika i saradnika objavljenog dana 15.06.2020. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   U…

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

Konkurs za izbor dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, o raspisivanju konkursa za izbor…

Konkurs za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na…

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top