skip to Main Content
NAZIV KATEDREOznakaMatičnostDomen katedreŠef katedreSekretar katedre
K-1Katedra za opšte programske osnoveUNZE-K-01FF - Filozofski fakultetSvi fakulteti UNZEdoc.dr Stanković Aleksa- - - nepoznato - nepoznato
K-2Katedra za matematiku i informatikuUNZE-K-02FF - Filozofski fakultetSvi fakulteti UNZEr.prof.dr Zečić Dževadv.as.mr Hamedović Safet
K-3Katedra za jezike i književnostUNZE-K-03FF - Filozofski fakultetSvi fakulteti UNZEv.prof.dr Hasanica Memnunav.as.mr Bureković Melisa
K-4Katedra za pedagogijuUNZE-K-04FF - Filozofski fakultetSvi fakulteti UNZEv.prof.dr Alić Amelprof. Jasavić Alma
K-5Katedra za hemiju i fizikuUNZE-K-05MTF - Metalurško - tehnološki fakultetMF, ZF, MTFv.prof.dr Bikić Farzetas. Brkić Dejana
K-6Katedra za metalurgiju neželjeznih metala i ljevarstvoUNZE-K-06MTF - Metalurško - tehnološki fakultetMTFr.prof.dr Beroš Anav.prof.dr Avdušinović Hasan
K-7Katedra za plastičnu preraduUNZE-K-07MTF - Metalurško - tehnološki fakultetMTFr.prof.dr Uzunović Faikv.as.dr Beganović Omer
K-8Katedra za metalne materijaleUNZE-K-08MTF - Metalurško - tehnološki fakultetMTF, PTFr.prof.dr Oruč Mirsadav.prof.dr Sunulahpašić Raza
K-9Katedra za nemetalne materijaleUNZE-K-09MTF - Metalurško - tehnološki fakultetZF, MTFv.prof.dr Bušatlić Ilhandoc.dr Mujkanović Adnan
K-10Katedra za gvožđe i čelikUNZE-K-10MTF - Metalurško - tehnološki fakultetMTFr.prof.dr Muhamedagić Sulejmanv.prof.dr Gigović - Gekić Almaida
K-11Katedra za mehanikeUNZE-K-11MF - Mašinski fakultet u ZeniciMFv.prof.dr Ekinović Elmav.as.mr Kačmarčik Josip
K-12Katedra za konstrukcije i CAD tehnologijeUNZE-K-12MF - Mašinski fakultet u ZeniciMFr.prof.dr Balić Senadv.as.mr Bešlagić Ernad
K-13Katedra za proizvodne tehnologijeUNZE-K-13MF - Mašinski fakultet u ZeniciMF, EFr.prof.dr Ekinović SabahudinBegović Edin
K-14Katedra za održavanjeUNZE-K-14MF - Mašinski fakultet u ZeniciMF, EFr.prof.dr Petković Darko- - - nepoznato - nepoznato
K-15Katedra za energetiku i procesno inženjerstvoUNZE-K-15MF - Mašinski fakultet u ZeniciMFr.prof.dr Hodžić Nedimdoc.dr Berberović Edin
K-16Katedra za automatizaciju i metrologijuUNZE-K-16MF - Mašinski fakultet u ZeniciMFr.prof.dr Zaimović Uzunović Nermina- - - nepoznato - nepoznato
K-17Katedra za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologijeUNZE-K-17MF - Mašinski fakultet u ZeniciMF, EFv.prof.dr Jašarević Sabahudin- - - nepoznato - nepoznato
K-18Katedra za ekološko inženjerstvoUNZE-K-18MF - Mašinski fakultet u ZeniciSvi fakulteti UNZEr.prof.dr Goletić Šefketdoc.dr Imamović Nusret
K-19Katedra za ekonomsku teoriju i politikuUNZE-K-19EF - Ekonomski fakultet u ZeniciPrF, EFv.prof.dr Mahmutović HasanZildžić Alma
K-20Katedra za marketingUNZE-K-20EF - Ekonomski fakultet u ZeniciMF, EF, ZF, MTF- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato
K-21Katedra za menadžmentUNZE-K-21EF - Ekonomski fakultet u ZeniciMF, EF, ZF, MTFdoc.dr Husaković Dijanav.as.mr Kulović Dženan
K-22Katedra za finansije i računovodstvoUNZE-K-22EF - Ekonomski fakultet u ZeniciPrF, EFv.prof.dr Serdarević Ninov.as.MA Muratović Ajla
K-23Katedra za državno i međunarodno javno pravoUNZE-K-23PrF - Pravni fakultetPrFdoc.dr Brkić Alaudindoc.dr Alijević Maša
K-24Katedra za građansko pravoUNZE-K-24PrF - Pravni fakultetPrfv.prof.dr Meškić Zlatandoc.dr Mulalić Aida
K-25Katedra za historiju države i pravaUNZE-K-25PrF - Pravni fakultetPrFv.prof.dr Drino Dževadv.as.mr Huseinspahić Ajdin
K-26Katedra za krivično pravoUNZE-K-26PrF - Pravni fakultetPrFv.prof.dr Duraković Adnanv.as.mr Omerović Enis
K-27Katedra za fundamentalne medicinske nauke (fiziologiju, anatomiju i patologiju)UNZE-K-27ZF - Medicinski fakultetZFdoc.dr Sivić Suadv.as.MA Mujezinović Adnan
K-28Katedra za javno i preventivno zdravstvoUNZE-K-28ZF - Medicinski fakultetZFv.prof.dr Tandir Salihv.as.MA Oruč Mirza
K-29Katedra za internu medicinuUNZE-K-29ZF - Medicinski fakultetZFv.prof.dr Alajbegović Salemv.as.MA Aliefendić Rudić Nizama
K-30Katedra za neuropsihijatrijuUNZE-K-30ZF - Medicinski fakultetZFdoc.dr Bjelošević Edin- - - nepoznato - nepoznato
K-31Katedra za majku i dijeteUNZE-K-31ZF - Medicinski fakultetZFdoc.dr Hadžić Čolić Belkisa- - - nepoznato - nepoznato
K-32Katedra za hirurgiju i rehabilitacijuUNZE-K-32ZF - Medicinski fakultetZFv.prof.dr Denjalić Amir- - - nepoznato - nepoznato
K-33Katedra za socijalnu pedagogijuUNZE-K-33IPF - Islamski pedagoški fakultet u ZeniciIPFdoc.dr Isić Almirav.as.mr Begagić Elma
K-34Katedra za islamsku misao i civilizacijuUNZE-K-34IPF - Islamski pedagoški fakultet u ZeniciIPFv.prof.dr Isanović Nusretv.prof.dr Dizdarević Sedad
K-35Katedra za vjerske znanostiUNZE-K-35IPF - Islamski pedagoški fakultet u ZeniciIPFr.prof.dr Ramić Šukrijahfz. mr Huseinović Safet
K-36Katedra za orijentalne jezike i književnostUNZE-K-36IPF - Islamski pedagoški fakultet u ZeniciFF, IPFv.prof.dr Softić Mejrav.as.mr Jugo Mithat
K-37Katedra za građevinarstvo i građevinske konstrukcijeUNZE-K-37PtF - Politehnički fakultetPTFprof.dr. Aleksandar Karačv.as.mr. Nermin Redžić
K-38Katedra za hidrotehniku i geomehanikuUNZE-K-38PtF - Politehnički fakultetPTFv.prof.dr. Edin Berberović- - - nepoznato - nepoznato
K-39Katedra za opću kulturologijuUNZE-K-39FF - Filozofski fakultetFFr.prof.dr Kukić Damirv.as.mr Prasko Enes
K-40Katedra za filozofiju i sociologijuUNZE-K-40FF - Filozofski fakultetSvi fakulteti UNZEr.prof.dr Škuljević Željkodoc.dr Harbaš Bernard
K-41Katedra za psihologijuUNZE-K-41FF - Filozofski fakultetSvi fakulteti UNZEv.prof.dr Skelić Dženanv.prof.dr Skelić Dženan
K-42Katedra za zarazne bolesti i dermatovenerologijuUNZE-K-42ZF - Medicinski fakultetZF- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato
K-43Katedra za porodičnu medicinuUNZE-K-43ZF - Medicinski fakultetZF- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato
K-44Katedra za sestrinstvoUNZE-K-44ZF - Medicinski fakultetZF- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato
K-45Katedra za medicinsku biotehnikuUNZE-K-45ZF - Medicinski fakultetZF- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato
K-46Katedra za softversko inženjerstvoUNZE-K-46PtF - Politehnički fakultetPTFv.prof.dr. Samir Lemeš- - - nepoznato - nepoznato
K-47Katedra za kvantitativnu ekonomijuUNZE-K-47EF - Ekonomski fakultet u ZeniciEF- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato
K-48Katedra za dizajn i tehnologije u drvopreradiUNZE-K-48MF - Mašinski fakultet u ZeniciMF- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato
K-49Katedra za zaštitu životne sredine i radne sredineUNZE-K-49MTF - Metalurško - tehnološki fakultetSvi fakulteti UNZE- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato
K-50Katedra za digitalnu industrijuUNZE-K-50MF - Mašinski fakultet u ZeniciSvi fakulteti UNZE- - - nepoznato - nepoznato- - - nepoznato - nepoznato

Polazni kriterijumi za formiranje integrisanih katedri UNZE:
1. Minimalan broj predmeta na katedri (min. 3).
2. Preporuke UNESCO i EUA.
3. Nivo, obim i kompleksnost izučavanja predmetnih oblasti na svakoj katedri.
4. Iskustva drugih univerziteta koji imaju integrisani proces nastave.
5. Pregled postojećih katedri na fakultetima članicama UNZE i izlazni profili diploma (smjerovi) na UNZE.
6. Plan institucionalnog razvoja UNZE.

Skraćenice: MTF – Metalurško-tehnološki fakultet; MF – Mašinski fakultet; EF – Ekonomski fakultet; PrF – Pravni fakultet; FF – Filozofski fakultet; ZF – Medicinski fakultet; IPF – Islamski pedagoški fakultet; PtF – Politehnički fakultet.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search