skip to Main Content

Zakoni i uredbe

Zakon o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/18)
- Zakon o dopuni Zakona o JU Univerzitet u Zenici ("Službene novine ZDK" broj 10/18)
- Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o JU Univerzitet u Zenici ("Službene novine ZDK" broj 13/21)
Zakon o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona 12/22 (pdf)
Okvirni zakon o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 59/07) (pdf, 140 kB)
- Zakon o izmjeni i dopuni Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 59/09) (pdf, 92 kB)
Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji inostranih školskih svjedočanstava ("Službeni list SR BiH", broj: 7/88) (pdf, 108 kB)
Zakon o dopunskim pravima branilaca i članovima njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14) (pdf, 309 KB)
Zakon o klasifikaciji zanimanja u FBiH (Sl.novine FBiH, 111-12)
Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti ZDK (Sl.novine ZDK - 11/2017)
- Pravilnik o naučnim i umjetničkim oblastima, poljima i užim oblastima ("Sl.nov. ZDK" br. 7/18)
- Pravilnik o minimalnim uslovima za izbor u naučna zvanja ("Sl.nov. ZDK" br. 4/18)
- Pravilnik o minimalnim uslovima za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti i bavljenje naučnoistraživačkim radom  ("Sl.nov. ZDK" br. 7/18)
Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove ZDK
Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK Sl.novine 2-24
Odluka o klasifikaciji zanimanja u FBiH (Sl.novine FBiH, broj 60-14)
Uredba o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 1/14)
- Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica (“Sl.nov. ZDK” br. 1/18)
Program mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu
Odluka o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za zaposlene u Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (Sl.n.ZDK br.8/18)
Uputstvo o pravilima za obračun plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće za zaposlenike svih budžetskih korisnika Zeničko-dobojskog kantona, (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj 17-09)
Odluka o utvrđivanju postupka davanja prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta (Sl.novine ZDK 1/17)
Zakon o radu Federacije BiH (Službene novine FBiH, broj 26-16)
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH (Službene novine FBiH, broj 89-18))
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu (Službene novine FBiH, broj 92-16)

Druge odluke o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Odluka o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području ZDK (Sl. novine ZDK 4/13)
Odluka Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 100/11) (pdf, 350 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH
Odluka o standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 40/08) (pdf, 72 kB)
Odluka o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnih BiH, broj 96/16) (pdf, 632 kB)
Smjernice uz kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini (pdf, 149 kB)
Odluka o ratifikaciji Konvencije o priznavanju kvalifikacija koje se odnose na visoko obrazovanje u evropskoj regiji ("Službeni glasnik BiH"- Međunarodni ugovori, broj 16/03) (pdf, 165 kB)
Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova na području Zeničko - dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona, broj 4/12) (pdf, 1050 kB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova na području Zeničko - dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko - dobojskog kantona, broj 13/13) (pdf, 440 kB)
Pravilnik o priznavanju inostranih obrazovnih kvalifikacija ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/19) (pdf, 562 kB)
Pravilnik o uvođenju novog studijskog programa ("Službene novine ZDK", broj 10-19)

Zakon o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/05) (pdf, 2,6 MB)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 11/06) (pdf, 1,3 MB)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/09) (pdf, 1,8 MB)
Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 10/11) (pdf, 440 kB)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 16/11) (pdf, 240 kB)
Zakon o izmjeni Zakona o JU Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 15/12) (pdf, 1,2 MB)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i Zakon o izmjeni zakona o JU Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 13/13) (pdf, 2048 KB)
Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/16)
Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 9/17)

Zakon o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/05) (pdf, 2,6 MB)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 11/06) (pdf, 1,3 MB)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/09) (pdf, 1,8 MB)
Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 10/11) (pdf, 440 kB)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 16/11) (pdf, 240 kB)
Zakon o izmjeni Zakona o JU Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 15/12) (pdf, 1,2 MB)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju i Zakon o izmjeni zakona o JU Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 13/13) (pdf, 2048 KB)
Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 6/16)
Zakon o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj 9/17)

Zakon o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona 06/09 (pdf, 586 kB)
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine ZDK, 9-13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (SL.novine ZDK, 13-13)
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine ZDK, 4-15)
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine ZDK, 5-18)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine ZDK, 19-20)
Zakon o dopuni Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine ZDK 15-21)

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK
– Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK (11.09.2023)
– Uredba o dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK (12.01.2024)

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search
en_USEN