skip to Main Content

Odbor Univerziteta je radno i savjetodavno tijelo Univerziteta i osniva se odlukom Senata  Univerziteta.

Odbor Univerziteta u Zenici čine:

 1. Prof.dr.sc.Nadira Bušatlić, menadžer za kvalitet Univerziteta (predsjednik);
 2. Prof.dr.sc.Almaida Gigović-Gekić, menadžer za kvalitet OJ Fakulteta inženjerstva i prirodnih nauka, član
 3. Prof.dr.sc.Josip Kačmarčik, OJ Mašinskog fakulteta, član
 4. doc.dr.sc. Mirza Bašić, OJ Filozofskog fakulteta, član
 5. Doc.dr.sc.Ivana Grubešić, OJ Pravnog fakulteta, član
 6. Doc.dr.sc.Jasmina Džafić, OJ Ekonomskog fakulteta, član
 7. Doc.dr.sc.Kenan Galijašević, OJ Medicinskog fakulteta, član
 8. Prof.dr.sc.Safet Husejnović, OJ Islamsko-pedagoškog fakulteta, član
 9. As. Vahid Redžić, MA, OJ Politehničkog fakulteta, član
 10. Doc.dr.sc.Belma Fakić, OJ Institut „Kemal Kapetanović“, član
 11. Mr.sc.Nidžara Halilović-Čustović, OJ Studentski dom, član
 12. Student I ciklusa studija, član
 13. Student II ciklusa studija, član
 14. Student III ciklusa studija, član
 15. Arnel Kalušić, predstavnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, član
 16. Prof.dr.sc.Ilhan Bušatlić, prorektor za finansije i razvoj, član
 17. Prof.dr.sc.Hasan Avdušinović, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, član
 18. Prof.dr.sc. Maša Alijević, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, član
 19. Prof.dr.sc.Fuad Hadžikadunić, prorektor za naučno-istraživački rad, član
 20. Aras Borić, dipl.bibl. Univerzitetsaka biblioteka, član
 21. Mediha Arnaut, dipl.iur. generalni sekretar, član
 22. Amra Muslić-Halilović, koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju, član

Menadžera za kvalitet Univerziteta imenuje Senat Univerziteta na prijedlog Rektora.

Menadžere za kvalitet organizacionih jedinica/pridružene članice imenuje NNV/NV organizacionih jedinica/pridružene članice, a menadžera za kvalitet organizacione jedinice Studentskog centra imenuje Kolegij Studentskog centra Univerziteta.

Članove Odbora iz reda predstavnika studenata imenuje Upravni odbor Unije studenata Univerziteta, a Člana Odbora iz reda predstavnika vanjskih korisnika imenuje Senat, a na prijedlog resornog Ministarstva.

Prorektori su članovi Odbora po položaju, u toku njihovog mandata, pri čemu se podrazumijeva i

članstvo u svojstvu vršilaca dužnosti.

Generalni sekretar i bibliotekar Univerzitetske biblioteke su članovi Odbora po osnovu djelokruga poslova njihovih radnih mjesta.

Nadležnosti Odbora za kvalitet

Odbor je nadležan za:

 • uspostavu, razvoj i upravljanje QA sistema Univerziteta;
 • strateško planiranje i donošenje odluka o smjernicama i postupcima osiguranja i poboljšanja kvaliteta;
 • predlaganje konkretnih projekata i aktivnosti radi osiguranja i poboljšanja kvaliteta;
 • osiguranje djelotvornosti postupaka unapređenja kvaliteta i nadziranje efikasnosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i poboljšanje kvaliteta na organizacionim jedinicama/ pridruženoj članici Univerziteta.

U realizaciji definisanih nadležnosti Odbor:

 • učestvuje u definisanju, predlaganju i redefinisanju vizije, misije, politike i ciljeva kvaliteta na Univerzitetu;
 • usvaja dokumente sistema za osiguranje kvaliteta i učestvuje u njihovoj izradi;
 • analizira izvještaje o preispitivanju sistema za osiguranje kvaliteta;
 • analizira izvještaje o internim i eksternim provjerama;
 • razmatra inicijative i izvještaje o kvalitetu;
 • predlaže, definiše i nalaže mjere za provedbu korektivnih i/ili preventivnih mjera;
 • određuje timove za unapređenje sistema za osiguranje kvaliteta;
 • razvija i predlaže motivacione elemente.

Pozivi

2014_01_Poziv_za_sastanak_21_02_2014

2014_02_01_Poziv_za_sastanak_10_03_2014

2014_02_Poziv_za_sastanak_17_03_2014

2014_03_Poziv_za_sastanak_02_04_2014

2014_04_00_Poziv_za_sastanak_07_04_2014

2014_04_01_Poziv_za_sastanak_23_04_2014

2014_05_Poziv_za_sastanak_12_05_2014

2014_06_Poziv_za_sastanak_19_05_2014

2014_07_Poziv_za_sastanak_20_05_2014

2014_08_Poziv_za_sastanak_26_05_2014

2014_09_Poziv_za_sastanak_02_06_2014

2014_10_Poziv_za_sastanak_16_06_2014

2014_11_Poziv_za_sastanak_09_09_2014

2014_12_Poziv_za_sastanak_27_10_2014

2014_13_Poziv_za_sastanak_17_11_2014

2014_14_Poziv_za_sastanak_16_12_2014

2015_01_Poziv_za_sastanak_27_01_2015

2015_02_Poziv_za_sastanak_07_04_2015

2015_03_Poziv_za_sastanak_12_05_2015

2015_04_Poziv_za_sastanak_15_09_2015

2015_05_00_Poziv_za_sastanak_16_03_2015

2015_05_01_Poziv_za_sastanak_15_09_2015

2015_05_Poziv_za_sastanak_27_10_2015

2016_01_Poziv_za_sastanak_19_01_2016

2016_02_00_Poziv_za_sastanak_16_02_2016

2016_02_01_Poziv_za_sastanak_02_16_02_2016

2016_03_Poziv_za_sastanak_29_03_2016

2016_04_Poziv_za_sastanak_04_19_04_2016

2016_05_Poziv_za_sastanak_05_14_06_2016

2016_06_00_Poziv_za_sastanak_13_07_2016

2016_06_01_Poziv_za_sastanak_13_07_2016

2016_07_Poziv_za_sastanak_07_29_09_2016

2016_08_Poziv_za_sastanak_29_09_2016

2016_09_Poziv_za_sastanak_29_11_2016

2016_10_Poziv_za_sastanak_13_12_2016

2017_01_Poziv_za_sastanak_31_01_2017

2017_02_Poziv_za_sastanak_07_03_2017

2017_03_Poziv_za_radni sastanak_05_03_2018

2017_04_Poziv_za_radni sastanak_10_04_2017

2017_04_Poziv_za_sastanak_17_04_2017

2017_05_Poziv_za_sastanak_11_05_2017

2017_06_00_Poziv_za_sastanak_29_06_2017

2017_06_01_Poziv_za_sastanak_06_07_2017

2017_07_Poziv_za_sastanak_12_09_2017

2017_08_Poziv_za_sastanak_22_11_2017

2017_09_Poziv_za_sastanak_12_12_2017

2018_01_Poziv_za_sastanak_09_01_2018

2018_02_Poziv_za_sastanak_20_02_2018

2018_03_Poziv_za_sastanak_22_02_2018

2018_04_Poziv_za_sastanak_05_03_2018

2018_05_Poziv_za_sastanak_12_04_2018

2018_06_Poziv_za_sastanak_18_04_2018

2018_07_Poziv_za_sastanak_26_05_2018

2018_08_Poziv_za_sastanak_17_05_2018

2020_04_Poziv_za_sastanak_29_06_2020

2020_05_Poziv_za_sastanak_28_12_2020

2021_01_Poziv_za_sastanak_10_03_2021

2021_02_Poziv_za_sastanak_06_05_2021

2021_03_Poziv_za_sastanak_30_06_2021

2021_04_Poziv_za_sastanak_20_09_2021

2021_05_Poziv_za_sastanak_20_12_2021

2022_01_Poziv_za_sastanak_09_12_2022

2022_01v_Poziv_za_sastanak_15_04_2022

2022_02_Poziv_za_sastanak_28_06_2022

2022_03_Poziv_za_sastanak_07_12_2022

2023_01_Poziv_za_sastanak_24_02_2023

2023_02_Poziv_za_sastanak_19_04_2023

2023_03_Poziv_za_sastanak_08_06_2023

2023_04_Poziv_za_sastanak_09_10_2023

2023_05_Poziv_za_sastanak_23_11_2023

2023_06_Poziv_za_sastanak_06_12_2023

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN