skip to Main Content

Arhiva projekata

Program Evropa za mir - mir za Evropu:

Program “Europe for Peace – Peace for Europe” je namijenjen mladim ljudima do 23 godine starosti. Iz projekta se mogu pokrivati putni troškovi, smještaj i drugi troškovi za bilateralne omladinske projekte. Rok za prijavu: 15. Mart 2006.
https://www.frieden-fuer-europa.de >>

Konstituisanje projekta pod naslovom: “Integracija i razvoj Univerziteta u Zenici u skladu sa principima bolonjskog procesa”:
Kako se Univerzitet u Zenici kao i drugi univerziteti u Evropi nalazi u složenom procesu transformacije shodno odredbama Bolonjskog procesa menadžment Univerziteta u Zenici je na Sjednici kolegija održanoj 24.09.2005. konstituisao trajni projekt pod naslovom “INTEGRACIJA I RAZVOJ UNIVERZITETA U ZENICI U SKLADU SA PRINCIPIMA BOLONJSKOG PROCESA” koji ima veći broj vrlo značajnih odnosno strateških pod-projekata. Isti su od krucijalnog značaja za budućnost Univerziteta u Zenici. Svi pod-projekti biće ili su već rađeni sa projektnim timovima koje će imenovati Rektorat Univerziteta a koje će činiti zaposleni sa adekvatnim znanjima za rad na konkretnom projektu sa i izvan Univerziteta. Projekti koji se rade u saradnji sa međunarodnim institucijama podrzumjevaće učešće imenovanih osoba sa Univerziteta u Zenici a u skladu sa potrebama svakog projekta.

U fazi definisanja ovog projekta kao pod-projekti koji se nalaze u fazi realizacije, pripreme ili su završeni su slijedeći projekti:

Projekt (UNZE-IP-01):
Interna evaluacija stanja na Univerzitetu u Zenici
(Šef projekta: Prof.Dr Safet Brdarević)

Projekt (UNZE-IP-02):
Izrada normativne i ostale dokumentacije Univerziteta (Pravila Univerziteta, Statut, Kodeksi i dr.)
(Šef projekta: Gen.sekretar Arifa Ćuruković, dipl.iur.)

Projekt (UNZE-IP-03):
Institucionalni plan razvoja Univerziteta u Zenici
(Šef projekta: V.prof.Dr Darko Petković)

Projekt (UNZE-IP-04):
Integracija naučno-nastavnih i naučno-istraživačkih funkcija članica Univerziteta
(Šef projekta: prof.Dr Željko Škuljević)

Projekt (UNZE-IP-05):
Inoviranje nastavnih planova i programa i razvoj ECTS sistema na Univerzitetu u Zenici
(Šef projekta: V.prof.Dr Darko Petković)

Projekt (UNZE-IP-06):
Implementacija ECTS sistema i normativne dokumentacije na Univerzitetu u Zenici
(Šef projekta: prof.Dr Željko Škuljević)

Projekt (UNZE-IP-07):
Uvođenje sistema kvaliteta na Univerzitet u Zenici
(Šef projekta: v.Prof.Dr Darko Petković)

Projekt (UNZE-IP-08):
Informacioni paket Univerziteta u Zenici
(Šef projekta: prof.Dr Željko Škuljević)

Projekt (UNZE-IP-09)
Razvoj informatičke mreže Univerziteta u Zenici
(Šef projekta: Prof.Dr Kemal Subašić)

Projekt (UNZE-IP-10)
Organizaciona struktura Univerziteta u Zenici
(Šef projekta: Prof.Dr Sabahudin Ekinović)

Projekt (UNZE-IP-11)
Razvoj finansijskih funkcija i finansijska konsolidacija za integralni univerzitet
(Šef projekta: Aganović Sirija, dipl.ecc.)

Projekt (UNZE-IP-12)
Univerziteta u Zenici
(Šef projekta: Prof.Dr Sabahudin Ekinović)

Napomena: Lista od 12 internih pod-projekata nije konačna i ista je podložna promjenama u toku rada na integralnom strateškom projektu INTEGRACIJA I RAZVOJ UNIVERZITETA U ZENICI U SKLADU SA PRINCIPIMA BOLONJSKOG PROCESA.

Kao pod-projekti projekta INTEGRACIJA I RAZVOJ UNIVERZITETA U ZENICI U SKLADU SA PRINCIPIMA BOLONJSKOG PROCESA, koji imaju međuniverzitetski ili međunarodni karakter a u koje je uključen Univerzitet u Zenici, u ovom momentu definišu se slijedeći projekti:

Projekt (UNZE-EP-01):
Modernizacija rukovodnih i upravljačkih funkcija na univerzitetima u BIH
Vođstvo projekta: Vijeće Evrope (CoE) – Evropska komisija (EC)
Koordinator ispred UNZE: v.prof.Dr Darko Petković

Projekt (UNZE-EP-02):
Uvođenje ECTS sistema na univerzitetima u BIH
Vođstvo projekta: Univerzitet Ghent- Univerzitet Marburg-Univerzitet Porto-Univerzitet u Tuzli
Koordinator ispred UNZE: v.prof.Dr Darko Petković

Projekt (UNZE-EP-03):
Jačanje osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BIH
Vođstvo projekta: Univerzitet u Grazu – WUS Sarajevo
Koordinator ispred UNZE: v.prof.Dr Darko Petković

Projekt (UNZE-EP-04):
Jačanje menadžerskih funkcija na univerzitetima Zapadnog Balkana -BOSHMAN projekt
Vođstvo projekta: Univerzitet u Oslu – Univerzitet za menadžment Oslo – Vlada Norveške
Koordinator ispred UNZE: prof.Dr Safet Brdarević

Napomena: Lista od 4 eksterna pod-projekata nije konačna i ista je podložna promjenama i razvoju u toku rada na integralnom strateškom projektu INTEGRACIJA I RAZVOJ UNIVERZITETA U ZENICI U SKLADU SA PRINCIPIMA BOLONJSKE PROCESA.

I ovom prilikom menadžment UNZE poziva sve nastavnike, saradnike i studente UNZE, kao i sve druge zainteresovane za rad i razvoj UNZE da se sa svojim prijedlozima i sugestijama uključe u rad na ovom projektu.

Konkurs za pozicije u Biznis servis centru Ze-Do kantona:
Konkurs je otvoren do 21.07.2005.
download pdf (125 kB) >>

MODERNIZACIJA RUKOVODNIH I UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI UNIVERZITETA U BIH

(Zajednički projekt Evropske komisije i Vijeća Evrope):
radna grupa za izradu prototipa statuta za integrisani univerzitet u BiH je uspješno završila svoj zadatak u Neumu 10. i 11. juna 2005. godine.
Dokumenti sa petog i posljednjeg seminara.
1. finalizirani nacrt prototipa statuta usvojen od strane radne grupe u Neumu (Word dokument, 217 kB) >>
2. zajednička deklaracija svih članova radne grupe (Word dokument, 31 kB) >>
3. zapisnik seminara (Word dokument, 98 kB) >>
4. dnevni red seminara (Word dokument, 78 kB) >>
5. lista članova radne grupe (Excel dokument, 55 kB) >>
Finalni tekst je usvojila radna grupa. Dogovoreno je da će članovi radne grupa poduzeti posljednji tehnički pregled priloženog statuta putem elektronske pošte. U slučaju značajnijih komentara u vezi sa sadržajem, Vijeće Evrope će prikupiti pojedine prijedloge i gdje to bude moguće uključiti ih u komentare finalne publikacije. Komentari članova radnih grupa bi se trebali poslati u Vijeće Evrope do 10. jula 2005. godine.
Nakon 10. jula tekst će biti poslat relevantnim partnerima radi daljih komentara (tj. Ekspertima Vijeća Evrope, Rektorskoj konferenciji BiH, upravnom odboru projekta, EUA i Evropskoj komisiji) prije štampanja.

Prezentacija projekta FP 6, FP 7, Era-Westbalkan i dr.:

U utorak 17.05. u 15 h na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici održana je prezentacija projekata NIP FP 6 i ERA WEST BALKAN. U vrlo sadržajnim izlaganjima bile su obuhvaćene opšte informacije o okvirnim programima, informacije o Šestom i narednom Sedmom okvirnom programu, te mogućnosti bh. institucija da u njima učestvuju. Izlagači su bili:
– Prof.Dr Lamija Tanović i A.Miraščija: Uvod – O okvirnim programima i opće informacije o Okvirnom programu 6 – FP6 (PDF dokument, 293 kB) >>
– Dina Masnik: Mogućnost učešća institucija iz BiH u FP6 (PDF dokument, 1 MB) >>
– Katarina Bošnjaković: Marie Curie aktivnosti (PDF dokument, 451 kB) >>
– Saša Mrdović: Finansijski modeli za FP6 projekte (PDF dokument, 190 kB) >>
– Ahmet Halilović: Glavne karakteristike FP7 programa (PDF dokument, 394 kB) >>

Projekat INTRODUCTION of the ECTS at the B&H UNIVERSITIES:

The universities have to follow the world trends in higher education in order to fit all societies and economical requests as well as to get integrated in the European academic community. Therefore we have defined two specific project objectives: harmonization and adoption of the curricula at all BH universities as pre-condition for introduction of the ECTS and introduction of ECTS credit system
Više o projektu >>

TEMPUS projekat Jačanje osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju BiH:

Prvi međunarodni projekat Univerziteta u Zenici.
Aplikacija (PDF dokument, 505 kB) >>

Dodiplomski program partnerstvo za učenje (P4L) 2005-2006:

Biro za obrazovne i kulturne poslove (ECA) državnog odjela SAD je objavio ovaj program koji obezbjeđuje stipendije za jednu akademsku godinu za dodiplomske studije u SAD iz oblasti humanističkih i društvenih nauka. Rok za prijavu: 4.1.2005.
https://www.usembassy.ba/exchange/undergrd.htm >>

Projekti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona:

POZIV za predlaganje projekata u oblasti izdavačke djelatnosti za 2005. godinu
Aplikacijski obrazac (MS Word dokument, 27 kB) >>

Stipendija italijanske vlade za Master studij Evropske institucije i politika:

Rok za prijavu: 17.12.2004.
https://www.collegio.europeo.parma.it/presentazione_GB.asp
Aplikacijski obrazac (PDF dokument, 577 kB) >>

Učešće Univerziteta u Zenici u BOSHMAN projektu:

A co-operation Project between BI Norwegian School of Management/University of Oslo and the Universities of Banja Luka, Mostar, Sarajevo and Tuzla – Research and Higher Education 2000-2004, organised by The Research Council of Norway and the Norwegian Council of Higher Education
Više >>

Projekti kapitalnih investicija:

Univerzitet u Zenici je na natječaj Vlade Federacije BIH za finansiranje projekta kapitalnih investicija prijavio četiri projekta i to:

  • REKONSTRUKCIJA OBJEKTA STARA GIMNAZIJA ZA POTREBE PRAVNOG FAKULTETA I REKTORATA UNIVERZITETA U ZENICI I UNIVERZITETA ZA MIR-UN, PARIZ (Fotografije zgrade >>)
  • PROJEKT IZGRADNJE PRVOG NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA (NTP) U BOSNI I HERECEGOVINI -NTP ZENICA
  • REKONSTRUKCIJA OBJEKTA UNIVERZITETA U ZENICI ZA PLANIRANI SMJEŠTAJ EKONOMSKOG FAKULTETA I UNIVERZITETA ZA MIR-UN, PARIZ
  • IZGRADNJA “EKO-SPORTSKOG” TERENA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA KAMPUSA UNIVERZITETA U ZENICI NA LOKACIJI MAŠINSKOG FAKULTETA

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN