skip to Main Content

Digitalna transformacija SMEs u prerađivačkoj industriji ZDK

Univerzitet u Zenici u okviru implementacije projekta „Digitalna transformacija SMEs u prerađivačkoj industriji ZDK“ zajedno sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona, Ekonomskim fakultetom u Kragujevcu i Fakultetom inžinjerskih nauka u Kragujevcu, te predstavnicima 7 pilot kompanija (STEEL Company d.o.o. Jelah-Tešanj; Kopić Pro Fab-KPF d.o.o. Tešanj; SSAM PLAST d.o.o. Jelah-Tešanj; Metal Land d.o.o. Doboj Jug; Prima Commerce d.o.o. Zenica; KPM – BH Metal and Plastics Processing Centre d.o.o. Tešanj i Kalim Profil Ltd. Tešanj), kao i predstavnicima 5 kompanija ispred Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona (Pobjeda d.o.o. Tešanj, Krivaja Metali d.o.o. Zavidovići, Tisa Komerc d.o.o. Žepče, Green Light d.o.o. Tešanj i SB Elektro Tešanj) uspješno je u periodu 25-27.04.2024. godine realizirao naučno-poslovnu posjetu Kragujevcu gdje su na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu ostvareni inovativni transferi znanja i primjenjivih poslovnih praksi sa predstavnicima akademske zajednice Kragujevca i 5 kompanija iz regije Šumadija koje je predstavljala Privredna komora Kragujevca (IQS Presses d.o.o. Kragujevac, Kovintrade d.o.o. Kragujevac, Nikom d.o.o. Kragujevac, Fortaco d.o.o. Gruža i Alfa Technics d.o.o. Svilajnac), te uspostavljena dugoročna R&D partnerstva sa zaključenim sporazumima o saradnji između Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona i Privredne komore Kragujevca, odnosno Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, kao i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici i Fakulteta inžinjerskih nauka u Kragujevcu.

Navedeni projekat traje 10 mjeseci, a njegova ukupna vrijednost iznosi 138.584,00 EUR, od čega 97.584,00 EUR finansira Evropska unija u okviru EU4DigitalSME. Nosilac projektnih aktivnosti je Univerzitet u Zenici u saradnji sa Privrednom komorom Zeničko-dobojskog kantona, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu i Fakultetom inžinjerskih nauka u Kragujevcu, te 7 pilot kompanija: STEEL Company d.o.o. Jelah-Tešanj; Kopić Pro Fab-KPF d.o.o. Tešanj; SSAM PLAST d.o.o. Jelah-Tešanj; Metal Land d.o.o. Doboj Jug; Prima Commerce d.o.o. Zenica; KPM – BH Metal and Plastics Processing Centre d.o.o. Tešanj i Kalim Profil Ltd. Tešanj.

Projekat ”Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini” koji uključuje i projekat EU4DigitalSME ima za cilj stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća (MSP) kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije. ”EU4DigitalSME” ima vrijednost 6,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (5 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). EU4DigitalSME zajedno sa projektom Evropske banke za obnovu i razvoj pod naslovom ”Go Digital in Bosnia and Herzegovina” je dio programa EU4SMEs za digitalnu transformaciju MSP. Projekat EU4DigitalSME implementira GIZ. Za više informacija o EU4DigitalSME projektu posjetite: www.eu4digitalsme.ba.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN