skip to Main Content

Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Zenici, nastala „iz duha“ bolonjske reforme, organizirana je u skladu sa strukturom integriranog univerziteta te je po tome specifična u odnosu na ostale visokoškolske i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, u skladu s procesom integriranja fakultetâ u jedinstveni sistem integriranog univerziteta, fakultetske biblioteke, zajedno s centralnim univerzitetskim bibliotečkim fondom, od 2006. godine integrirane su u sastav policentrične Univerzitetske biblioteke kao njene dislocirane organizacione jedinice.

U pomenutom periodu uspostavljen je kompletan formalno-normativni ustroj Univerzitetske biblioteke, odnosno usvojeni su odgovarajući pravilnici i odredbe Statuta Univerziteta kojima se u potpunosti regulira univerzitetska bibliotečka djelatnost. Pored toga, usvojen je i set internih procedura kvaliteta kojima se pokrivaju cjelokupne bibliotečke aktivnosti i procesi, čime je Univerzitetska biblioteka u potpunosti uključena u univerzitetski sistem osiguranja kvaliteta.

Od 2009. godine Univerzitetska biblioteka je članica COBISS-a (Co-operative Online Bibliographic System and Services) čime je ušla u sastav sistema COBIB.BH (https://bh.cobiss.net/), odnosno nacionalne bosanskohercegovačke uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka kao dijela COBISS mreže (https://www.cobiss.net/). COBIB.BH, kao uzajamni online katalog, pored bibliografskih podataka, sadrži i informacije o tome koje biblioteke imaju pojedinu građu, te pruža velike mogućnosti u pretraživanju bibliografskih informacija, te informacija o lokaciji i dostupnosti publikacija u bosanskohercegovačkim bibliotekama, pa samim tim i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta u Zenici.

Ukupan bibliotečki fond monografskih publikacija Univerzitetske biblioteke sastoji se od preko sedamdeset hiljada inventarnih jedinica, od čega je trećina publikacija smještena u biblioteci Instituta „Kemal Kapetanović“. Pored Instituta, razvijenije bibliotečke fondove imaju Filozofski, Mašinski i Pravni fakultet. Univerzitetska biblioteka se svakodnevno razvija kontinuirano obogaćujući svoje fondove na organizacionim jedinicama te obrađujući bibliotečku građu na platformi COBISS-a, čime daje važan doprinos razvoju bibliotečke djelatnosti Bosne i Hercegovine.

Rukovodilac Univerzitetske biblioteke
Aras BORIĆ, diplomirani komparativist i diplomirani bibliotekar
E-mail: aras.boric@unze.ba
Tel. +387 32 409 525

Bibliografije časopisa UNZE

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN