skip to Main Content

Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Zenici nastala je „iz duha“ bolonjske reforme, to jest, organizirana je u skladu sa strukturom integriranog univerziteta, te je po tome specifična u odnosu na ostale visokoškolske i univerzitetske biblioteke u Bosni i Hercegovini. Drugim riječima, u skladu s procesom integriranja fakulteta u jedinstveni sistem integriranog univerziteta, fakultetske biblioteke, zajedno s centralnim univerzitetskim bibliotečkim fondom, od 2006. godine integrirane su u sastav policentrične Univerzitetske biblioteke kao njene dislocirane organizacijske jedinice.
U proteklom periodu uspostavljen je kompletan formalno-normativni ustroj Univerzitetske biblioteke, odnosno usvojeni su odgovarajući pravilnici i odredbe Statuta Univerziteta kojima se u potpunosti regulira univerzitetska bibliotečka djelatnost. Pored toga, usvojen je i set internih procedura kojima se pokrivaju ukupne bibliotečke aktivnosti i procesi, čime je Univerzitetske biblioteka u potpunosti uključena u univerzitetski sistem osiguranja kvaliteta.

Od 2009. godine Univerzitetska biblioteka započela je proces izgradnje jedinstvenog bibliotečko-informacijskog sistema Univerziteta, takozvane Virtualne biblioteke. Riječ je o dugoročnom procesu izgradnje centralnog online bibliotečkog kataloga na platformi COBISS-a (Co-operative Online Bibliographic System and Services), čime je Univerzitetska biblioteka ušla u sastav sistema COBIB.BH (https://www.cobiss.ba/), odnosno nacionalne bosanskohercegovačke uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka kao dijela COBISS mreže (https://www.cobiss.net/). COBIB.BH, kao uzajamni online katalog, pored bibliografskih podataka, sadrži i informacije o tome koje biblioteke imaju pojedinu građu, te pruža velike mogućnosti u pretraživanju bibliografskih informacija, te informacija o lokaciji i dostupnosti građe u bosanskohercegovačkim bibliotekama, pa tako i u Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta u Zenici.

Trenutno Univerzitetska biblioteka se sastoji od devet dislociranih organizacijskih jedinica, odnosno u njen sastav ulazi devet dislociranih bibliotečkih fondova, smještenih na fakultetima i Institutu. Ukupan bibliotečki fond sastoji se od preko šezdeset hiljada inventarnih jedinica, od čega je polovina smještena u INDOK centru Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“. Pored Instituta, razvijenije bibliotečke fondove imaju Filozofski, Mašinski i Pravni fakultet, te Fakultet za metalurgiju i materijale.

Aras BorićVoditelj Univerzitetske biblioteke
Aras BORIĆ, diplomirani komparativist i diplomirani bibliotekar
E-mail: aras.boric@unze.ba
Tel. +387 32 409 525

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search