skip to Main Content

Rektor Univerziteta “Karatekin” u Čankiriju posjetio Univerzitet u Zenici

U četvrtak, 20. 7. 2023. godine rektor Univerziteta “Karatekin” u Čankiriju prof. dr. Harun Čiftči…

Detaljno

POZIV za studente doktorskih studija Univerziteta u Zenici za mobilnost na Univerzitetu u Saarlandu u svrhu istraživanja u akademskoj 2022/23

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata doktorskih studija na…

Detaljno

POZIV za studente doktorskih studija Univerziteta u Zenici za mobilnost na Univerzitetu u Poatjeu u svrhu istraživanja u akademskoj 2023/2024. godini

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za prijavu studenata doktorskih studija na…

Detaljno

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, u akademskoj 2023/2024. godini u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama, Univerzitet u Jaenu, Španija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u…

Detaljno

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, u akademskoj 2023/2024. godini u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama, Univerzitet u Lleidi, Španija

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u…

Detaljno

KONKURS za studente Univerziteta u Zenici, u akademskoj 2023/2024. godini u okviru programa Erasmus+ saradnja s partnerskim zemljama, Univerzitet u Saarlandu, Njemačka

Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici objavljuje Konkurs za prijavu studenata za razmjenu u…

Detaljno

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search