skip to Main Content

Mobilnost osoblja odnosi se na boravak radnika matične institucije (u daljnjem tekstu: osoblje) na instituciji domaćinu nakon koje se radnik vraća na matičnu instituciju.

Osoblje u mobilnosti uključuje:

 1. osoblje zaposleno po osnovu ugovora o radu na Univerzitetu i fakultetima u nastavničkim i saradničkim zvanjima,
 2. nenastavno osoblje (administrativno-stručno osoblje) zaposleno po osnovu ugovora o radu na Univerzitetu i fakultetima

Kroz Eramus+ međunarodnu kreditnu mobilnost, institucija domaćin nudi grantove UNZE akademskom i administrativnom osoblju za kratke posjete predavanju ili obuci na toj instituciji.

Aktivnost omogućava nastavnom osoblju visokoobrazovnih institucija da predaju na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi. Mobilnost obično traje 5 radnih dana (plus do 2 dana za putovanja). Potrebna dužina nastavnih aktivnosti tokom mobilnosti je minimalno 8 sati nastave sedmično.

Erasmus+ mobilnost podržava stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja partnerskih univerziteta, u vidu obuke, praćenja zaposlenih na relevantnom radnom mjestu, te stručnih kurseva na inostranoj visokoobrazovnoj instituciji. Obuka se obično odvija u periodu od 5 radnih dana (plus do 2 dana za putovanja).

Kako učestvovati u Erasmus+ programu?

Osoblje se može prijaviti za Erasmus+ ICM mobilnost ako:

 • Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum mora biti uspostavljen i potpisan prije nego što može doći do mobilnosti.
 • Zaposleni ste na Univerzitetu u Zenici
 • Vaš predmet ili područje stručnosti dostupno je na inostranoj visokoobrazovnoj instituciji i uključeno je u Međuinstitucionalni sporazum između UNZE i inostrane institucije domaćina

Koji dokumenti su potrebni?

 • Veoma je bitno pažljivo pročitati konkurs u kojem su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti do navedenog roka.
 • Dostavljate ono što je traženo u konkursu, a u napomenama je naglašeno koji dokumenti se mogu kasnije tražiti od vas ukoliko prođete evaluaciju.
 • U tražene dokumente unosite tačne i istinite informacije

Koliki su iznosi stipendija?

Erasmus+ stipendija uključuje:

 • Finansijski iznos (unaprijed definisan) za osoblje na dnevnoj bazi
 • Putni troškovi (unaprijed definisan)
 • Osiguranje nije obuhvaćeno ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam

Putni troškovi za akademsko i administrativno osoblje

Putni troškovi stipendista su isti za akademsko i administrativno osoblje i pokrivaju se do određenog iznosa u zavisnosti od udaljenosti matične institucije i institucije domaćina. Maksimalni putni troškovi su izračunati prema udaljenosti između dvije institucije. Iznosi, koji su dati ispod, su izračunati na osnovu kilometraže između institucija koristeći isključivo “distance calculator” kao jedini priznat izvor informacija. Napomena: Za računanje kilometraže uzima se udaljenost od tačke A do tačke B u jednom smjeru (ne uzima se povratna udaljenost).

 • Između 10 i 99 km: 20 eur po učesniku
 • Između 100 i 499 km: 180 eur po učesniku
 • Između 500 i 1999 km: 275 eur po učesniku
 • Između 2000 i 2999 km: 360 eur po učesniku
 • Između 3000 i 3999 km: 530 eur po učesniku
 • Između 4000 i 7999 km: 820 eur po učesniku
 • Između 8000 km i više: 100 eur po učesniku
 • Između 8000 km i više: 500 eur po učesniku

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN