skip to Main Content

Održana naučna konferencija “1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive”

Danas je na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije održana…

DRUGI RADNI DAN U OKVIRU IMPLEMENTACIJE SMEQA PROJEKTA

Danas je u zgradi Pravnog i Ekonomskog fakulteta, u toku drugog radnog dana, održan sastanak…

POČELA IMPLEMENTACIJA PROJEKTA SMEQA-u toku prvi sastanak učesnika projekta

Danas je zvanično počela implementacija projekta SMEQA - Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of…

Uvodni sastanak Erasmus+ Capacity Building projekta SMEQA

Univerzitet u Zenici sa ponosom najavljuje uvodni sastanak na projektu Strengthening Capacities and Mechanisms for…

NAUČNA KONFERENCIJA 1. MART – DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE- Izazovi i perspektive

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i…

Sastanak predstavnika Ministarstva privrede ZE-DO Kantona i prorektora Univerziteta u Zenici

Dana 20.02.2024. godine je u sjedištu Ministarstva privrede ZE-DO Kantona upriličen sastanak Ministra Samira Šibonjića…

Sastanak menadžmenta Univerziteta u Zenici i menadžmenta Univerziteta u Sarajevu

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Zenici upriličen sastanak menadžmenta Univerziteta u Zenici na čelu…

Poziv Studentske Mreže Erasmus na sajam mladih „Erasmus Leaders 2024“

Studentska Mreža Erasmus (ESN) je najznačajnija studentska organizacija u Evropi koja broji više od 15000…

Konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici

UNIVERZITET U ZENICI Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2902/23 od 29.08.2023. godine…

Održana naučna konferencija “1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive”

Danas je na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije održana…

DRUGI RADNI DAN U OKVIRU IMPLEMENTACIJE SMEQA PROJEKTA

Danas je u zgradi Pravnog i Ekonomskog fakulteta, u toku drugog radnog dana, održan sastanak…

POČELA IMPLEMENTACIJA PROJEKTA SMEQA-u toku prvi sastanak učesnika projekta

Danas je zvanično počela implementacija projekta SMEQA - Strengthening Capacities and Mechanisms for Enhancement of…

Uvodni sastanak Erasmus+ Capacity Building projekta SMEQA

Univerzitet u Zenici sa ponosom najavljuje uvodni sastanak na projektu Strengthening Capacities and Mechanisms for…

NAUČNA KONFERENCIJA 1. MART – DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE- Izazovi i perspektive

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i…

Sastanak menadžmenta Univerziteta u Zenici i menadžmenta Univerziteta u Sarajevu

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Zenici upriličen sastanak menadžmenta Univerziteta u Zenici na čelu…

SENAT UNIVERZITETA U ZENICI POZIVA PREMIJERA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA NA DIJALOG

Povodom javno iznesenih navoda Premijera Zeničko-dobojskog kantona kojim je između ostalog navedeno da se Univerzitet…

REAGOVANJE MENADŽMENTA UNIVERZITETA U ZENICI NA ISTUPE PREMIJERA ZDK

Menadžment Univerziteta u Zenici do sada nije reagovao na neistine koje je u medije iznosio…

ŠTRAJK UPOZORENJA I POTPISI 75 NASTAVNIKA I SARADNIKA NA  UNIVERZITETU U ZENICI URODILI PLODOM -KORIGOVANA SPORNA ODREDBA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SINDIKALNE ORGANIZACIJE UNIVERZITETA U ZENICI Nakon što je potpisan Kolektivni ugovor za…

Konkurs za stipendiju “Lejla Hairlahović-Hušić”

Muzej ratnog djetinjstva (MRD) raspisuje konkurs za stipendiju “Lejla Hairlahović-Hušić” koja se dodjeljuje jednom godišnje kandidatkinji ili…

Stipendije i predstavljanje Austrije kao naučnog središta

Otvoreni pozivi za stipendije OeAD-a za 2024/25. godinu Nedavno su otvoreni pozivi za brojne programe…

Stipendije za studentice iz Bosne i Hercegovine na Univerzitetu Alzahra u Iranu

Zainteresovanim kandidatkinjama iz Bosne i Hercegovine ponuđena je mogućnost podnošenja aplikacija u oblastima koje pokrivaju…

Konkurs Bošnjačkog instituta – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića raspisuje Konkurs za dodjelu pet godišnjih stipendija: KONKURS (PDF)

Stipendije za studente iz BiH na Univerzitetu Insubria u Italiji

Studentima iz Bosne i Hercegovine Univerzitet Insubria ponudio je 20 stipendija. Ministarstvo civilnih poslova Bosne…

CEEPUS stipendija za ljetnu školu “Europe in the Global Arena – 2022”

Ljetna škola “Europe in the Global Arena - 2022” se održava od 21. do 30. juna 2022.…

Istraživačka stipendija GO STYRIA za akademsku godinu 2022/2023.

Austrijski kulturni forum Sarajevo Vam skreće pažnju na istraživačku stipendiju GO STYRIA za  akademsku 2022/2023.…

Prezentacija stipendijskih programa za studij na univerzitetima u Turskoj

Asocijacija turskih alumnista u Bosni i Hercegovini (TUMED BiH) u saradnji sa Direkcijom za Turke…

Program stipendija vlade Rumunije

Vlada Rumunije je pokrenula Program stipendija za 2022-2023. godinu za državljane zemalja koje nisu članice…

Alen Mujkanović, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “UNIVERZALNA KRIVIČNOPRAVNA JURISDIKCIJA U NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU” dana 12.09.2023. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od  26.06.2023. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Borislav Jeličić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “JAVNE EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI I STVARNA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA U BOSNI I HERCEGOVINI” dana 06.03.2023. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od  31.01.2023. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Derviša Fetić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “Zaštita ličnih podataka kao temeljno ljudsko pravo u Evropskoj uniji-Opća uredba o zaštiti ličnih podataka (GDPR)” dana 10.03.2023. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici od  31.01.2023. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Mr.sc. Zlatan Ištvanić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “PRILOG UTVRĐIVANJU INTEGRITETA CILINDRIČNIH DANACA IZRAĐENIH POSTUPKOM INKREMENTALNE DEFORMACIJE” dana 30.11.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  12.10.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Mr.sc. Faruk Hodžić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “ISTRAŽIVANJE PRIMJENE CAX I PRIMJENJENIH 3D TEHNOLOGIJA U RAZVOJU METODA DIJAGNOSTIKE I PRIPREME OPERACIJA REKONSTRUKTIVNE HIRURGIJE KOLJENA” dana 14.11.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  12.10.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Petra Vuksanović, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “KOMPARATIVNI PRIKAZ ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI HRVATSKOJ” dana 05.09.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  22.07.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Ismet Velić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “PRAVO NA IMOVINU I DRŽAVNA IMOVINA” dana 02.09.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  22.07.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Edisa Softić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “INSTITUT JAVNIH NABAVKI U DJELATNOSTI VAĐENJA UGLJA” dana 06.09.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  22.07.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Ivica Ćosić, MA, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “Primjena načela savjesnosti i poštenja u obvezno pravnim odnosima s posebnim osvrtom na ugovor o osiguranju” dana 22.07.2022. godine

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od  10.06.2022. godine JU Univerzitet u Zenici daje…

Održana 13. Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem – Kvalitet/Quality 2023

U periodu od 19. do 21. juna 2023. godine održana je 13. Naučno-stručna konferencija sa…

Učešće na konferenciji IMPRC 2023

XV International Mineral Processing & Recycling Conference 2023. godine, koju organizuje Tehnički fakultet u Boru…

Održana druga Naučna konferencija “Imovinskopravni odnosi i državna imovina u Bosni i Hercegovini”

Jučer je u Vijećnici Grada Sarajeva uspješno realizovana druga Naučna konferencija "Imovinskopravni odnosi i državna…

Rektorska konferencija/Rektorski zbor BiH posvećen nastavi i brojnim inicijativama

Rektorska konferencija/Rektorski zbor BiH danas je održala online sastanak pod predsjedavanjem rektora Univerziteta u Zenici…

Konferencija “Stvaranje zdravih gradova za ljude”

Obrazovanje, istraživanje, praksa u planiranju, arhitekturi i inženjerstvu. HURBE2021" održat će se u Sarajevu, od…

MF UNZE: PRVI POZIV ZA KONFERENCIJU ODRŽAVANJE 2020

Na sedom sastanku Katedre za održavanje u 2020.godini usvojen je Prvi poziv autorima radova za…

Konferencija EMFM 2018: Zbirka sažetaka i Zbornik radova

Zbirka sažetaka

Poziv za 8. međunarodnu naučnu konferenciju “Environmental and Material Flow Management”

U Zenici, u periodu od 14-16. novembra 2018. godine, održaće se 8. međunarodna naučna konferencija…

POZIV AMBASADE ARAPSKE REPUBLIKE EGIPAT U SARAJEVU

Ambasada Arapske Republike Egipat u Sarajevu u svojoj noti izražava poštovanje Univerzitetu u Zenici i…

Prezentacija odobrenih projekata po konkursu za nauku FMON 2023

U skladu s proceduralnim obavezom javne prezentacije odobrenih projekata Univerziteta u Zenici po Konkursu za…

Realiziran projekat „Studija o ispitivanju sastava i mogućnostima reciklaže odloženih otpadnih materijala na odlagalištu industrijskog otpada Rača“

Univerzitet u Zenici je uz finansijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine…

Informacija FMON o raspisanom Konkursu za finansiranje projekata

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u…

Obavještenje o pokretanju programa obuke na radnom mjestu u IT sektoru u Istanbulu (BHPP)

BIGMEV i Fondacija “Alija Izetbegović” u partnerstvu sa Istanbul Ticaret University i International University of…

Poziv za prijavu na projekat „Univerzitetsko debatno takmičenje“

Projekat organizuje ELSA Zenica uz podršku Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, a pod finansijskim pokroviteljstvom…

Poziv na javnu prezentaciju projekta “Prednosti i nedostaci vođenja preduzeća u formi društva lica u privrednopravnom sistemu BiH”

Pozivamo Vas na javnu prezentaciju projekta Univerziteta u Zenici podržanog od strane FMON: "Prednosti i…

Radionica pod nazivom “Use of ICT in support of language teaching and learning”, 17. i 18. januara 2019. godine

Dana 17. i 18. januara 2019. godine održat će se radionica pod nazivom Use of…

FINALNA DISEMINACIONA KONFERENCIJA TEMPUS PROJEKTA CCNURCA

Studijski program Zdravstvene njege Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici bio je domaćin završnoj diseminacionoj konferenciji…

OBJAVLJEN KONKURS ZA DODJELU GRANTOVA ZA PISANJE PROJEKATA

Ministarstvo civilnih poslova BiH objavilo je konkurs za dodjelu grantova za pisanje projekata iz H2020,…

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search
en_USEN