fbpx
skip to Main Content

REKTOR

Prof. dr Damir KUKIĆ

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail:damir.kukic@unze.ba , damir.kukic@pf.unze.ba

Matičnost: Katedra za opću kulturologiju
CV:BHS verzija | Engleska verzija

PROREKTORI

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
Prof. dr. sc. Malik ČABARAVDIĆ
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: mcabaravdic@unze.ba

Matičnost: Katedra za automatizaciju i metrologiju
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista

Prorektor za nastavu i
studentska pitanja
Prof. dr. sc. Enes Bikić
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: enes.bikic@unze.ba
CV:BHS verzija
Prorektor za naučno-
istraživački rad
Prof. dr sc. Sabahudin Ekinović
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: sabahudin.ekinovic@unze.ba  sekinovic@mf.unze.ba
CV: BHS verzija
Prorektor za finansije i
razvoj Univerziteta
Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
Tel. + 387 32 444 421, 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: ilhan.busatlic@mtf.unze.ba; bilhanus@yahoo.com

CV: BHS verzija

Generalni sekretar

Mediha ARNAUT, diplomirani pravnik

Tel. + 387 32 444 420 (lokal 122)
Fax. + 387 32 449 425
e-mail: mediha.arnaut@unze.ba, rektorat@unze.ba

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora Univerziteta:
1. prof. dr sc. Suvad Isaković, predsjednik
2. prof. dr sc. Ibrahim Plančić, član
3. prof. dr sc. Nedžad Polić, član
4. doc. dr sc. Asim Praskić, član
5. dr sc. Mirnes Telalović, član
6. mr sc. Nihad Dervišević, član
7. Denis Vejzović, dipl.ing, član

Lična karta Univerziteta u Zenici

Senat

Predsjedavajući:
prof.dr sc. Larisa Velić, Pravni fakultet

Članovi Senata Univerziteta:
prof.dr.sc. Damir Kukić, rektor
prof.dr.sc. Enes Hašić, prorektor
prof.dr.sc. Malik Čabaravdić, prorektor
prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović, prorektor
prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić, prorektor
prof.dr.sc. Fuad Hadžikadunić, Mašinski fakultet
prof.dr.sc. Memnuna Hasanica, Filozofski fakultet
prof.dr.sc. Enes Bikić, Pravni fakultet,
prof.dr.sc. Alaudin Brkić, Ekonomski fakultet
prof.dr.sc. Harun Hodžić, Medicinski fakultet
prof.dr.sc. Sabahudin Jašarević, Politehnički fakultet
prof.dr.sc. Muharem Adilović, Islamski pedagoški fakultet
prof.dr.sc. Farzet Bikić, Metalurško-tehnološki fakultet
prof.dr.sc. Aleksa Stanković, Ekonomski fakultet
prof.dr.sc. Lejla Čalkić, Medicinski fakultet
prof.dr.sc. Samir Lemeš, Politehnički fakultet
prof.dr.sc. Dževad Burgić, Filozofski fakultet
prof.dr.sc. Jusuf Duraković, Metalurško-tehnološki fakultet
prof.dr.sc. Elma Ekinović, Mašinski fakultet
Dino Eminović, MA, Studentski centar
doc.dr.sc. Mustafa Hadžalić, I.»K.Kapetanović»,
Haris Ibrahimbegović, student-Unija studenata
Amina Bećirović, student-Unija studenata
Adi Hadžić, student-Unija studenata
Merdić Alem, student-Unija studenata
Ramić Samil, student-Unija studenata

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search