skip to Main Content

REKTOR

Prof. dr. sc. Jusuf Duraković

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail:jusuf.durakovic@unze.ba

PROREKTORI

Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
Prof. dr. sc. Hasan Avdušinović
Tel. + 387 32 444 421, 444 420
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: hasan.avdusinovic@unze.ba
Prorektor za nastavu i
studentska pitanja
Prof. dr. sc. Enes Bikić
Tel. + 387 32 444 421, 444 420
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: enes.bikic@unze.ba
Prorektor za naučno-
istraživački rad
Prof. dr sc. Fuad Hadžikadunić
Tel. + 387 32 444 421, 444 420
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: fuad.hadzikadunic@unze.ba
Prorektor za finansije i
razvoj Univerziteta
Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić
Tel. + 387 32 444 421, 444 420
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: ilhan.busatlic@unze.ba

Generalni sekretar

Mediha ARNAUT, diplomirani pravnik

Tel. + 387 32 444 420 (lokal 122)
Fax. + 387 32 449 425
e-mail: mediha.arnaut@unze.ba, rektorat@unze.ba

Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora Univerziteta:
1. prof. dr sc. Suvad Isaković, predsjednik
2. mr.sc. Nihad Dervišević, član
3. dr.vet.med. Kenan Kahriman, član
4. dr.sc. Jozo Bejić, član
5. prof.dr. Fuad Hadžikadunić, član
6. prof.dr. Ajdin Huseinspahić, član
7. Dino Berberović, dipl.iur., član

Senat

Predsjedavajući:
prof.dr sc. Larisa Velić, Pravni fakultet

Članovi Senata Univerziteta:
prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor
prof.dr.sc. Enes Bikić, prorektor
prof.dr.sc. Hasan Avdušinović, prorektor
prof.dr.sc. Fuad Hadžikadunić, prorektor
prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić, prorektor
prof.dr.sc. Farzet Bikić, Metalurško-tehnološki fakultet
prof.dr.sc. Nadira Bušatlić, Metalurško-tehnološki fakultet
prof.dr.sc. Ibrahim Plančić, Mašinski fakultet
prof.dr.sc. Edin Berberović, Mašinski fakultet
prof.dr.sc. Elma Ekinović, Mašinski fakultet
prof.dr.sc. Alica Arnaut, Filozofski fakultet
prof.dr.sc. Dževad Burgić, Filozofski fakultet
prof.dr.sc. Alaudin Brkić, Ekonomski fakultet
prof.dr.sc. Aleksa Stanković, Ekonomski fakultet
prof.dr sc. Larisa Velić, Pravni fakultet
prof.dr.sc. Dženana Radončić, Pravni fakultet
prof.dr.sc. Harun Hodžić, Medicinski fakultet
prof.dr.sc. Ermin Čehić, Medicinski fakultet
prof.dr.sc. Samir Lemeš, Politehnički fakultet
prof.dr.sc. Muharem Adilović, Islamski pedagoški fakultet
prof.dr.sc. Anela Hasanagić, Islamski pedagoški fakultet
Mr.sc. Nidžara Halilović-Čustović, direktor
Doc.dr. Mustafa Hadžalić, direktor
Larisa Gadžun, studentica
Bejnamin Čelenka, student
Haris Trakić, student
Amel Zahirović, student
Tarik Ekmeščić, student

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search