skip to Main Content

UNIVERZITET U ZENICI

AKTUELNO

Zvanična posjeta rektora Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusufa Durakovića Univerzitetu “Karatekin” u Čankiriju

Rektor Univerziteta u Zenici prof. dr. Jusuf Duraković i voditeljica studijskog programa Turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici prof. dr. Edina Solak…

Prorektor za NIR, prof.dr.sc. Fuad Hadžikadunić u posjeti Sveučilištu u Slavonskom Brodu

U ponedjeljak, 25. oktobra 2023. godine održana je Svečana sjednica Senata Sveučilišta u Slavonskom Brodu kojoj je, u ime Rektora Univerziteta u Zenici, prisustvovao prof.dr.sc.…

Delegacija Univerziteta u Sakariji posjetila Univerzitet u Zenici

U ponedjeljak, 18. 9. 2023. godine u Rektoratu Univerziteta u Zenici održan je sastanak kojem su u svojstvu domaćina prisustvovali prorektor za međunarodnu saradnju i…

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija trećeg ciklusa, studijski program Doktorski studij iz lingvistike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/24. godini

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA TREĆEG CIKLUSA STUDJSKI PROGRAM DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE NA FILOZOFSKOM  FAKULTETU UNIVERZITETA U ZENICI U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI…

Konkurs za izbor nastavnika

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON JU UNIVERZITET U ZENICI   Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-5-2568/23 od 13.07.2023.godine,…

Konkurs za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2023/24. godini

Na osnovu člana 54. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko–dobojskog kantona“, broj: 12/22), člana 19. stav 2. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici…

VODIČ ZA BRUCOŠE

SA OSNOVNIM OBJAŠNJENJIMA O UVJETIMA UPISA NA UNIVERZITET U ZENICI, ECTS-u I BOLONJSKOM PROCESU

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top