skip to Main Content
Politehnicki fakultet logo w

POLITEHNIČKI
FAKULTET

Fakultetska 1
72000 Zenica, BiH
Tel. +387 (0)32 206 100
E-mail: ptf@unze.ba
www.ptf.unze.ba

Studentska služba:
+387 (0)32 206 102
+387 (0)32 206 103

STUDIJSKI KONCEPTI: 4+1+3 i 3+2+3

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMAIZLAZNO ZVANJE

Koncept 4+1+3

GrađevinarstvoDIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA
eng. Bachelor of Science in Civil Engineering

Koncept 3+2+3

Proizvodni biznisPROIZVODNI INŽENJER
eng. Bachelor in Production Engineering
Softversko inženjerstvoSOFTVER INŽENJER
eng. Bachelor in Software Engineering

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA

Magistarski/master-studij:

Magistar građevinarstva
(eng. Master of Science in Civil Engineering)

Magistar proizvodnog inženjerstva
(eng. Master of Science in Production Engineering)

Magistar softverskog inženjerstva
(eng. Master of Science in Software Engineering)

Doktorski studij: Doktor tehničkih nauka (sa naznakom naučne oblasti) (eng. Doctor of Science in a speci c technicalfield)

Pratimo svjetske trendove i školujemo kadrove koji nedostaju u poslovnom okruženju u BiH. Proizvodni inženjeri osposobljeni su da vode komercijalne poslove vezane za mašinsku industriju, projektuju, organizuju i nadgledaju proizvodne procese, provode tehno-ekonomske analize. Diplomirani inženjeri građevinarstva rješavaju stručne građevinske probleme, dimenzionišu konstrukcije, projektuju građevine i vode građevinske zahvate. Softver inženjeri održavaju informacione sisteme, kreiraju baze podataka, razvijaju mobilne i web-aplikacije, projektuju i implementiraju softverska rješenja. Nastavni planovi i programi u cijelosti su usklađeni sa evropskim ECTAS sistemom vrednovanja.

Napomena: Na Politehničkom fakultetu na I i II ciklusu studija (dodiplomski i master-studij) može se studirati kao redovan student kojeg nansira Osnivač ili kao redovan samo nansirajući student.

Fakultetska 1
72000 Zenica, BiH
Tel. +387 (0)32 449 120
E-mail: ptf@unze.ba
www.ptf.unze.ba

Dekanat:
Tel. +387 (0)32 449 145
Fax. +387 (0)32 449 126

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search