skip to Main Content
REKTORAT
Mediha Arnaut, dipl.pravnikGeneralni sekretar Univerziteta u Zenici+387 32 444 420
(lokal 120)
mediha.arnaut@unze.ba
Kabinet rektora
Emira Bajrić, dipl.soc.ped.Tehnički (Poslovni) sekretar kabineta Rektora+387 32 444 430
(lokal 102),
fax: +387 32 444 431
kabinet.rektora@unze.ba
Indira ČelikovićReferent za kadrovske i opće poslove+387 32 444 420
(lokal 140)
indira.celikovic@unze.ba
PR kancelarija (odnosi s javnošću)
dr. sc. Derviša ZukićStručni saradnik za informisanje+387 32 444 420
(lokal 117),
fax: +387 32 444 431
dervisa.zukic@unze.ba
Kabinet prorektora
Sandra GranićTehnički (Poslovni) sekretar kabineta Prorektora+387 32 444 420
(lokal 103)
Fax: +387 32 444 421
sandra.granic@unze.ba
Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Odjeljenje pravnih i kadrovskih poslova
Doc.dr sc. Aida Rizvanović, prof.Koordinator za pravne, kadrovske i opće poslove+387 32 444 420
(lokal 119)
aida.rizvanovic@unze.ba
Almir Salčinović, dipl.pravnikKoordinator za pravne, kadrovske i opće poslove+387 32 444 420
(lokal 144)
almir.salcinovic@unze.ba
Odjeljenje opštih poslova
Ahmet Šabić, bach. ecc.Viši referent za opće poslove, arhivsko i kancelarijsko poslovanje+387 32 444 420
(lokal 115)
ahmet.sabic@unze.ba
Služba za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke
Mr. sc. Jasminka Ekinović,dipl. ecc.Rukovodilac službe za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke+387 32 444 420
(lokal 121)
jasminka.ekinovic@unze.ba
Ernad Rušidović, dipl. ecc.Koordinator za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke+387 32 444 420
(lokal 146)
ernad.rusidovic@unze.ba
Mr sc. Jasmin Islambegović, dipl. ecc.Koordinator za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke+387 32 444 420 
(lokal 130)
jasmin.islambegovic@unze.ba
Armin Ormanović, dipl. ecc.Koordinator za finansijske, knjigovodstvene i poslove javne nabavke+387 32 444 420
(lokal 145)
armin.ormanovic@unze.ba
Kenan Mulahasanović, bach. ecc.Stručni saradnik za finansije+387 32 444 420
(lokal 222)
kenan.mulahasanovic@unze.ba
Amila SmajićReferent za projekte+387 32 444 420
(lokal 124)
amila.smajic@unze.ba
Sađida ČizmićReferent za obračun plata i naknada+387 32 444 420
(lokal 135)
sadjida.cizmic@unze.ba
Amira BukvaReferent za obračun plata i naknada+387 32 444 420 
(lokal 135)
amira.bukva@unze.ba
Binaid KobilicaBlagajnik budžeta+387 32 444 420
(lokal 118)
binaid.kobilica@unze.ba
Olgica Drinić, ecc.Viši referent za knjigovodstvo – Glavni knjigovođa+387 32 444 420
(lokal 146)
olgica.drinic@unze.ba
Lejla SkenderReferent za javne nabavke+387 32 444 420
(lokal 118)
lejla.skender@unze.ba
Sanja MušinovićReferent za javne nabavke+387 32 444 420
(lokal 145)
sanja.musinovic@unze.ba
Služba za međunarodnu saradnju i kvalitet
Kancelarija za odnose s javnošću
Amra Muslić - Halilović,
profesor engl. jezika i književnosti
Koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju+387 32 444 420
(lokal 126)
amra.muslic@unze.ba
Kancelarija za osiguranje kvaliteta
prof. dr. sc. Nadira BušatlićMenadžerica za osiguranje kvaliteta+387 32 444 420
(lokal 133)
nadira.busatlic@unze.ba
Selver OmerovićReferent za administrativne poslove+387 32 444 420
(lokal 133)
selver.omerovic@unze.ba
Služba za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)
Mirsad Subašić, prof.mat.i inf.Rukovodilac Službe za IKT +387 32 444 420
(lokal 109)
mirsad.subasic@unze.ba
Muhamed KatkićIKT tehničar+387 32 444 420
(lokal 109)
muhamed.katkic@unze.ba
Univerzitetska biblioteka
Aras Borić, dipl. komp. i dipl.bibl.Rukovodilac Univerzitetske biblioteke+387 32 409 525aras.boric@unze.ba

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search