fbpx
skip to Main Content
REKTORAT
Mediha Arnaut, dipl.pravnikGeneralni sekretar+387 32 444 420 (lokal 120)mediha.arnaut@unze.ba
Kabinet rektora
Emira Bajrić, dipl.soc.ped.Poslovni sekretar+387 32 444 430 (lokal 102),
fax: +387 32 444 431
kabinet.rektora@unze.ba
Indira ČelikovićTehnički sekretar+387 32 444 420 (lokal 140)indira.celikovic@unze.ba
PR kancelarija (odnosi s javnošću)
Derviša Fetić, MA pravaStručni saradnik za informisanje+387 32 444 420 (lokal 117),
fax: +387 32 444 431
dervisa.fetic@unze.ba
Kabinet prorektora
Sandra GranićReferent za administrativne poslove+387 32 444 420 (lokal 103)
Fax: +387 32 444 421
sandra.granic@unze.ba
Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove
Odjeljenje pravnih i kadrovskih poslova
Doc.dr sc. Aida Rizvanović, prof.Koordinator pravnih i opštih poslova+387 32 444 420 (lokal 119)aida.rizvanovic@unze.ba
Almir Salčinović, dipl.pravnikKoordinator pravnih, kadrovskih i opštih poslova+387 32 444 420 (lokal 144)almir.salcinovic@unze.ba
Odjeljenje opštih poslova
Dubravka KarahodžićReferent za prijem i otpremu pošte+387 32 444 420 (lokal 115)dubravka.karahodzic@unze.ba
Ahmet ŠabićReferent za opšte poslove+387 32 444 420 (lokal 115)ahmet.sabic@unze.ba
Služba za ekonomske i finansijske poslove
Mr. sc. Jasminka Ekinović,dipl.ecc.Šef službe za ekonomsko-finansijske poslove+387 32 444 420 (lokal 121)jasminka.ekinovic@unze.ba
Ernad Rušidović,dipl.ecc.Stručni saradnik za knjigovodstvo+387 32 444 420 (lokal 146)ernad.rusidovic@unze.ba
Mr sc. Jasmin Islambegović, dipl.ecc.Stručni saradnik za računovodstvo+387 32 444 420 (lokal 130)jasmin.islambegovic@unze.ba
Armin Ormanović, dipl.ecc.Stručni saradnik za plan, ostvarenje i analizu prihoda+387 32 444 420 (lokal 145)
Kenan Mulahasanović, bak.ecc.Referent za nabavku+387 32 444 420 (lokal 222)kenan.mulahasanovic@unze.ba
Derviš DerviševićReferent za projekte+387 32 444 420 (lokal 124)dervis.dervisevic@unze.ba
Sađida ČizmićReferent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima+387 32 444 420 (lokal 135)sadjida.cizmic@unze.ba
Amira BukvaReferent za obračun plaća i naknada spoljnjim saradnicima i naknada po ostalim ugovorima+387 32 444 420 (lokal 135)amira.bukva@unze.ba
Binaid KobilicaReferent za stalna sredstva i sitan inventar+387 32 444 420 (lokal 116)binaid.kobilica@unze.ba
Olgica Drinić, ecc.Knjigovođa kupaca i dobavljača+387 32 444 420 (lokal 146)olgica.drinic@unze.ba
Lejla SkenderOperater za trezor+387 32 444 420 (lokal 115)lejla.skender@unze.ba
Sanja MušinovićReferent za nabavku+387 32 444 420 (lokal 145)sanja.musinovic@unze.ba
Služba za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju
Kancelarija za odnose s javnošću
Amra Muslić - Halilović,
profesor engl. jezika i književnosti
Koordinator za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju+387 32 444 420 (lokal 126)amra.muslic@unze.ba
Služba za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)
Mirsad Subašić, prof.mat.i inf.Koordinator za informatičke poslove +387 32 444 420 (lokal 109)mirsad.subasic@unze.ba
Univerzitetska biblioteka
Aras Borić, dipl. komp. i dipl.bibl.Rukovodilac Univerzitetske biblioteke+387 32 409 525aras.boric@unze.ba

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
×Close search
Search