skip to Main Content
Pravni fakultet logo w

PRAVNI
FAKULTET

Fakultetska bb
72 000 Zenica, BiH
www.prf.unze.ba

Dekanat:
Tel. +387 (0)32 460 550

Studentska služba:
Tel. +387 (0)32 460 555
E-mail: studentska@prf.unze.ba

STUDIJSKI KONCEPT: 4+1+3 godine

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMAIZLAZNO ZVANJE
Pravo, opci smjerDIPLOMIRANI PRAVNIK
eng. Bachelor of Science in Law

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA

Magistarski studij: magistar prava.

Doktorski studij: doktor pravnih nauka.

Potpuno inovirani nastavni planovi i programi omogućit će Vam stjecanje savremenih znanja iz oblasti pravnih nauka, kompatibilnih s učenjem Vaših kolega iz zemalja razvijenog svijeta. Nastavni planovi i programi napravljeni su u skladu s Bolonjskom deklaracijom koja omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost.

Pravni fakultet Univerzitet u Zenici je član prestižne mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), www.seelawschool.org. Zahvaljujući članstvu u ovoj mreži i drugim sporazumima, posebno su značajne mogućnosti učešća studenata Pravnog fakulteta u međunarodnim razmjenama i takmičenjima gdje možete steći dodatna znanja, vještine i poznanstva u pravnoj struci, neophodna za izgradnju i očuvanje BiH kao pravne države.

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici ostvaruje međunarodnu saradnju s fakultetima u Njemačkoj, Španiji, Rumuniji i Hrvatskoj putem Erasmus programa razmjene studenata. Pravni fakultet Univerziteta u Zenici ostvaruje saradnju s brojnim međunarodnim i domaćim naučnim i pravnim institucijama kao što su Kantonalni sud Zenica, Sud BiH, Kazneno-popravni zavod Zenica, Notarska komora FBiH, Advokatska komora FBiH, Agencija za državnu službu FBiH, Skupština Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalni zavod za pravnu pomoć, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY), Centar za ljudska prava Mostar, pravni fakulteti u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Beogradu, Nišu, Podgorici, Skoplju i Tirani.

Studenti Pravnog fakulteta od 2012. do 2018. godine, pored redovnih aktivnosti, uspješno su učestvovali u takmičenjima iz oblasti međunarodne arbitraže, međunarodnog krivičnog prava i investicionog prava. Studenti Pravnog fakulteta su u 2018. godini ostvarili izvanredan plasman na svjetskom takmičenju u arbitraži tako što su ušli među 16 najboljih timova na svijetu! To je prvi put da jedan pravni fakultet iz regiona ostvari ovakav uspjeh.

Pravni fakultet u Zenici izdaje indeksirani časopis Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici koji ima međunarodni uređivački odbor, međunarodne recezente i nalazi se u prestižnim međunarodnim bazama podataka HEINONLINE, EBSCO i C.E.E.O.L.

Napomena: Na Pravnom fakultetu u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski studij) možete studirati kao redovan student kojeg nansira Osnivač, redovan samo nansirajući student i vanredan student.

Fakultetska bb
72 000 Zenica, BiH
www.prf.unze.ba

Dekanat:
Tel. +387 (0)32 460 550

Studentska služba:
Tel. +387 (0)32 460 555
E-mail: studentska@prf.unze.ba

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Back To Top
Search