skip to Main Content

Prorektor za međunarodnu saradnju
i osiguranje kvaliteta
Prof. Dr. Hasan Avdušinović
e-mail: hasan.avdusinovic@unze.ba

Koordinator za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Amra Muslić-Halilović
e-mail: amra.muslic@unze.ba

Stručni saradnik za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Elma Hedžić
e-mail: elma.isakovic@unze.ba

Kontakt osobe za utvrđivanja Ugovora u učenju/treningu za dolazeće i odlazeće studente su ECTS koordinatori organizaionih jedinica:

Fakultet inžinjerstva i prirodnih nauka;
doc.dr  Nadira Bušatlić;
email: nadira.busatlic@unze.ba

Mašinski fakultet: 
v.asist Emir Đulić;
email: emir.djulic@unze.ba

Filozofski Fakultet:
v.prof. dr. Bernard Harbaš:
email: bernard.harbas@unze.ba

Ekonomski fakultet:
v.asist. Nermana Mahmić Muhić,
email: nermana.mahmic@unze.ba

Pravni fakultet:
doc.dr. Sedad Dedić;
email: sedad.dedic@unze.ba

Medicinski fakultet:
mr.sc. Adisa Krehmić;
email: adisa.krehmic@unze.ba

Politehnički fakultet: 
v.asist Nermin Redžić;
email: nermin.redzic@unze.ba

Islamski pedagoški fakultet:
v.prof.dr.Amina Pehlić;
email: amina.pehlic@unze.ba

Adresa i broj telefona:
Fakultetska 3, 72 000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel: +387 32 444 420

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN