skip to Main Content

Međunarodna i međuuniverzitetska saradnja Univerziteta u Zenici je jedna od ključnih strateških ciljeva u sistemu kvaliteta rada na UNZE. Segment internacionalizacije i međunarodne saradnje je jedan od osnovnih elemenata sadržanih u Misiji i Viziji razvoja Univerzitetata u Zenici. U tom smislu Služba za međunarodnu saradnju ima zadatak koordinacije aktivnosti i razvoja međunarodnih odnosa s partnerskim univerzitetima i ostalim  nastavnim, istraživačkim i drugim partnerskim institucijama i mrežama saradnje iz Evrope i svijeta. Aktivnosti koje se provode imaju za cilj jačanje internacionalizacije Univerziteta u Zenici i predstavljanje ove institucije kao   savremenog univerziteta saglasno poimanjima ispunjenja uslova i standarda kvaliteta u obrazovanju i naučno-istraživačkom radu a u svrhu ispunjavanja kriterija za međunarodno priznate programe I, II I III ciklusa koji egzistiraju na Univerzitetu.

Naše vrijednosti se ogledaju kroz tradiciju međunarodne saradnje, kulturu otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire, promovisanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima univerziteta.

UNIVERSITY OF ZENICA

Fakultetska 3
72000 ZENICA
BOSNIA & HERZEGOVINA

Unze logo bijeli

tel. +387 32 444 420, 444 421
fax. +387 32 444 431
E-mail: rektorat@unze.ba

Univerzitet u Zenici 2024 - Sva prava zadržana

Back To Top
Search
en_USEN